Dansk
Svenska
Suomi

Databeskyttelseserklæring

Version: 05/2019 (ældre versioner)

Denne databeskyttelseserklæring giver dig et overblik over bearbejdningen af dine data hos Zalando. Den gælder for alle websites, apps og yderligere tjenester og ydelser, som Zalando tilbyder.

Sådan kan du læse denne databeskyttelseserklæring: Vi giver dig forskellige muligheder for at læse denne databeskyttelseserklæring. Først finder du nogle helt grundliggende oplysninger i dette kapitel. Derefter har vi opdelt denne databeskyttelseserklæring i emner, som er relevante for dig, hvorefter vi har underopdelt disse i separate kapitler. Hvis du allerede er „professionel“, kan du springe den efterfølgende valgmenu over og gå direkte til de enkelte kapitler.

[Dropdown-menu - kapitelvalg] 

Hvert kapitel indledes med en kort Overblikstekst. Denne overblikstekst indeholder et kort resumé af indholdet i kapitlet. Hvis du blot ønsker at få et hurtigt samlet overblik over alle former for databehandling, anbefaler vi, at du læser overbliksteksterne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du klikke på „Mere“ under den respektive overblikstekst. Så får du vist hele indholdet af kapitlet.

Vi har set bort fra krydshenvisninger så ofte som muligt. Derved får du alle oplysninger forklaret i en sammenhæng, uanset hvilket kapitel du måtte være i gang med at læse på det pågældende tidspunkt. Hvis du ønsker at læse hele denne databeskyttelseserklæring fra start til slut, vil du dog se, at nogle tekstafsnit eventuelt gentages. Vi har ikke helt kunnet undgå nogle enkelte krydshenvisninger. Eksempelvis har vi samlet allenationale databehandlinger i ét særskilt kapitel, som vi altid henviser til, når der optræder nationale databehandlinger.

Hvilke ydelser og tilbud gælder denne databeskyttelseserklæring for: Den måde, som Zalando bearbejder dine data på, er ens for de fleste af vores tilbud. Denne databeskyttelseserklæring gælder derfor for alle tjenester og ydelser, som vi tilbyder vores kunder i Europa. Og det er uafhængigt af, om vi gør dette via et website, en app, i butikker, telefonisk i forbindelse med møder eller via sociale netværk eller andre kanaler. For at øge forståelsen benytter vi i forbindelse med denne „normale fremgangsmåde“ sammenfattende begrebet „tjenester“.

Der findes dog også tjenester, hvor vi undtagelsesvis bearbejder dine data på en anden måde eller med bestemte formål for øje. Disse kan skyldes tjenestens karakter eller nationale krav. Når vi henviser til disse tilfælde (altså ”afvigelser fra normal fremgangsmåde”), benævner vi det ”servicespecifikt” eller ”national(t)”.

Endelig skal man være opmærksom på, at Zalando ikke kun er én enkelt virksomhed. Zalando er en gruppe og består dermed af flere virksomheder. Det er ikke alle disse virksomheder, der tilbyder dig tjenester eller bearbejder dine data. For at gøre det mere overskueligt for dig har vi derfor kun nævnt de virksomheder under Zalando-gruppen, der rent faktisk også arbejder med bearbejdningen af dine data. Hvis der altså nedenfor henvises til ”Zalando” eller ”os”, menes der hermed den i hvert enkelt tilfælde ansvarlige virksomhed under Zalando-gruppen. Helt konkret betyder dette følgende Zalando-virksomheder:

[Mehr]

 • Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
 • Zalando Beauty Store GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
 • Zalando Content Creation SE & Co. KG, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin, Tyskland
 • Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG, Leipziger Straße 127-128, 10117 Berlin, Tyskland
 • Zalando Customer Care International SE & Co. KG, Leipziger Straße 127-128, 10117 Berlin, Tyskland
 • Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland
 • Zalando Finland Oy, Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki, Finland
 • Zalando Ireland Ltd., 3 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 WC65, Irland
 • Zalando Logistics SE & Co. KG, Havellandstraße 6, 14656 Brieselang, Tyskland
 • Zalando Logistics Mönchengladbach SE & Co. KG, Regioparkring 25, 41199 Mönchengladbach, Tyskland
 • Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o., Innowacyjna 8, 74-100 Gardno, Polen
 • Zalando Logistics Polska sp. z o.o., ul. Jasna no. 26, 00-054 Warszawa, Polen
 • Zalando Logistics Süd SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
 • Zalando Lounge Logistics SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
 • Zalando Lounge Service GmbH, Zeughofstraße 1, 10997 Berlin, Tyskland
 • Zalando Marketing Services GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland
 • Zalando Outlets GmbH, Köpenicker Straße 20, 10997 Berlin, Tyskland
 • Zalando Payments GmbH, Valeska-Gert-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland
 • Zalando Digital Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, 225, 225-A, 1250 142 Lisboa, Portugal
 • KICKZ Never Not Ballin’ GmbH, Landwehrstraße 60, 80336 München, Tyskland
 • nugg.ad GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland

Dette kan du læse i denne databeskyttelseserklæring:

 • Hvilke data, Zalando gemmer.
 • Hvad vi gør med disse data, og hvilket formål de anvendes til.
 • Hvilke databeskyttelsesrettigheder og valgmuligheder, du har i den forbindelse.
 • Hvilke teknologier og data vi anvender til individualisering og afstemning af vores tjenester og indhold, så vi kan tilbyde dig en sikker, enkel, ubesværet og individuel shoppingoplevelse.
 • Hvilke teknologier og data vi anvender til reklame, herunder de anvendte tracking-teknologier.

Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring eller generelle spørgsmål til emnet databeskyttelse, kan du altid henvende dig til voresdatabeskyttelsesansvarlige eller Zalando Kundeservice.

1. Hvilke data bearbejder Zalando?

Zalando tilbyder dig mange forskellige tjenester, som du kan bruge på forskellig måde. Alt efter, om du kontakter os online, telefonisk, personligt eller på anden vis, samt hvilke tjenester, du benytter, optræder der i den forbindelse forskellige data fra forskellige kilder. Mange af de data, som vi bearbejder, meddeler du os selv, når du bruger vores tjenester eller kontakter os, eksempelvis når du registrerer dig og i den forbindelse angiver din navn eller din e-mailadresse eller adresse. Vi modtager dog også tekniske enheds- og adgangsdata, som automatisk registreres af os i forbindelse med din interaktion med vores tjenester. Det kan eksempelvis være oplysninger om hvilken enhed du benytter. Yderligere data indsamler vi gennem vores egne dataanalyser (fx inden for rammerne af markedsforskningsstudier og gennem vurdering af kunder). Eventuelt modtager vi også data om dig fra tredjemand, eksempelvis fra oplysningstjenester og betalingstjenesteudbydere.

[Yderligere oplysninger]

Når vi taler om ”dine data”, mener vi personrelaterede data. Hermed menes alle oplysninger, som vi straks eller i kombination med andre oplysninger ville kunne bruge til at identificere dig med. Eksempler: Dit navn, dit telefonnummer, dit kundenummer, bestillingsnumre eller din e-mailadresse. Alle oplysninger, som vi ikke kan bruge til at identificere dig med (heller ikke i kombination med andre oplysninger), gælder som ikke-personrelaterede data. Ikke-personrelaterede data betegnes også som anonyme data. Når vi kombinerer dine personrelaterede data med anonyme data, betragtes alle data i denne post som personrelaterede data. Hvis vi sletter de personrelaterede data fra en oplysning eller en post, gælder de resterende data i denne post ikke længere som værende personrelaterede data. Denne proces betegnes som anonymisering. Principielt gælder følgende: Hvis vi opfordrer dig til at meddele os bestemte personlige oplysninger, kan du selvfølgelig afvise dette. Du afgør, hvilke oplysninger du giver os. Men vi vil så muligvis ikke kunne stille de ønskede tjenester til rådighed for dig (slet ikke eller ikke optimalt). Således kan vi eksempelvis ikke levere pakker til dig, hvis du ikke har angivet en leveringsadresse. Hvis det i forbindelse med en tjeneste kun er påkrævet at angive visse oplysninger (obligatoriske angivelser), gør vi dig opmærksom herpå ved hjælp af en passende markering.

1.1. Profildata

Profildata er personlige og demografiske oplysninger om din person (såkaldte stamdata) og dine individuelle interesser, som du meddeler os ved registrering af din kundekonto. Dine profildata omfatter eksempelvis følgende:

 • Dit for- og efternavn
 • Dine kontaktdata
 • Dine præferencer, fx hvad angår mærker, produkttyper eller stilarter.
 • Demografiske angivelser såsom køn, alder og adresse

Obligatoriske angivelser er som regel dit navn, din e-mailadresse og en selvvalgt adgangskode. Din e-mailadresse og adgangskoden udgør senere dine login-data.

I forbindelse med brug af gebyrbelagte eller individualiserede tjenester med adgangsbegrænsning kan yderligere obligatoriske angivelser være påkrævet, herunder fx din fødselsdato eller tiltaleform (fx for at kunne videresende dig til hjemmesiden fra den Zalando shop, som passer til dit køn) eller dine foretrukne mærker og din tøjsmag.

Profildata kan også omfatte yderligere angivelser om din person eller dine interesser. Disse data kan allerede søges oplyst inden for rammerne af registreringen for den pågældende tjeneste, men de kan også angives på et senere tidspunkt. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis du senere tilføjer frivillige oplysninger i din profil eller ønsker at bruge din kundekonto til at tilmelde dig til en tjeneste, som kræver yderligere obligatoriske angivelser.

Tip

Hvis du er logget på din kundekonto, kan du se dine profildata dér, ligesom du i de fleste tilfælde også kan ændre dem direkte, fx for at opdatere din adresse efter en flytning.

1.2. Kontaktdata

Når du kontakter os, registrerer vi dine kontaktdata i den forbindelse. Alt efter hvordan vi kontakter dig (eksempelvis telefonisk eller per e-mail), kan dine kontaktdata omfatte dit navn, dine postadresser, dine telefonnumre, dine faxnumre, dine e-mailadresser, oplysninger om dine profiler på sociale netværk (eksempelvis modtager vi din Facebook-ID, når du kontakter os via Facebook), brugernavn og lignende kontaktdetaljer.

1.3. Indkøbsdata

Når du bestiller en vare hos Zalando eller køber på stedet, eksempelvis i Zalando Outlet Store, registrerer vi dine indkøbsdata. Alt efter salgstype og bearbejdningsstatus kan indkøbsdata omfatte følgende oplysninger:

 • Bestillingsnummer
 • Nærmere oplysninger om de købte varer (betegnelse, størrelse, farve, købspris osv.)
 • Angivelser om betalingsmåde
 • Leverings- og fakturaadresser
 • Meddelelser og kommunikation vedrørende indkøb (fx fortrydelseserklæringer, reklamationer og meddelelser til kundeservice)
 • Leverings- og betalingsstatus, fx ”udført” eller ”sendt”.
 • Status for returforsendelse, fx ”afsluttet korrekt”.
 • Angivelser fra de tjenesteydere, som deltager i opfyldelsen af kontrakten (ved forsendelseskøb fx forsendelsesnumre fra kurérvirksomhed)
Tip

I din kundekonto kan du altid se dine vigtigste indkøbsdata under områderne: ”Mine bestillinger”, ”Mine returforsendelser” og ”Min adressebog”.

1.4. Betalingsdata

Vi tilbyder dig de traditionelle betalingsmetoder inden for online-handel - særligt forskud, kreditkort, PayPal eller faktura. Med henblik på gennemførelse af betalingen registrerer vi de betalingsdata, du angiver. Yderligere betalingsdata modtager vi fra vores eksterne betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester, som vi samarbejder med omkring gennemførelse af betalingen og vurdering af kreditværdighed.  Vi videregiver kun sådanne data til betalingstjenesteudbydere, som kræves for betalingsafvikling.

Betalingsdata er eksempelvis følgende:

 • Foretrukken betalingstype
 • Fakturaadresser
 • IBAN og BIC samt kontonummer og bankregistreringsnummer
 • Kreditkortdata
 • Data vedrørende kreditværdighed

Betalingsdataene omfatter også yderligere oplysninger, som optræder i umiddelbar sammenhæng med betalingsafviklingen og vurderingen af kreditværdigheden. Dette vedrører eksempelvis angivelser, som eksterne betalingstjenesteudbydere anvender til identifikation, herunder eksempelvis din PayPal-ID (hvis du betaler med PayPal).

Zalando Payments GmbH, Valeska-Gert-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland er ansvarlig for gennemførelsen af betalingen, inkassovirksomhed og vurderinger af kreditværdighed i forbindelse med alle indkøb, som privatpersoner foretager i Zalando Shop, samt andre gebyrbelagte tjenester, som udbydes af Zalando-gruppen.

Data om kreditværdighed er sammensat af vores egne registreringer om din hidtidige betalingsevne over for alle virksomheder under Zalando-gruppe samt af score-værdier, som vi indhenter om dig fra eksterne oplysningstjenester. Data om kreditværdighed vedrører udsagn om den vurderede økonomiske ydeevne og vilje til at foretage betaling hos en person. Dette hjælper virksomheder med at undgå kredittab, som opstår, når kunder ikke (rettidigt) kan opfylde deres betalingsforpligtelser. At der tages højde for data om kreditværdighed ved valg af betalingstype skal desuden forebygge, at vi tilbyder vores kunder betalingstyper, som ikke kan tilbydes disse kunder, samt at vores kunder indgår betalingsforpligtelser, som de ikke selv kan opfylde. Normalt fremskaffes data om kreditværdighed af såkaldte oplysningstjenester. Ud fra de forskellige angivelser beregner oplysningstjenesterne efterfølgende en såkaldt score-værdi, der blandt andet tager højde for allerede eksisterende betalingsforpligtelser og eventuelt tidligere misligholdelse af betalinger. Score-værdier er statistisk begrundede vurderinger af den fremtidige risiko for en persons misligholdelse af en betalingsforpligtelse, og de vises som talværdi i form af en procentangivelse. Vi har kun i begrænset omfang indflydelse på eksterne oplysningstjenesters databehandling (fx når vi giver oplysningstjenester meddelelse om betalingsforpligtelser, der ikke overholdes).

Samarbejdet med eksterne betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester sker på nationalt plan, så der kan tages højde for særlige nationale forhold og krav. Ved at klikke påNationale oplysninger kan du få oplysninger om hvilke eksterne betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester vi samarbejder med i hvilke lande. Her finder du eventuelt også særlige databeskyttelsesmeddelelser, som vi stiller til rådighed for dig på vegne af de respektive betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester.

1.5. Interessedata

I forbindelse med din interaktion med vores tjenester optræder der data, som vi anvender til at registrere de(t) indhold, emner, produkter, produkttyper, mærker eller stilarter, du interesserer dig for. Eksempelvis kan vi udlede de stilarter og produktkategorier, du er interesseret i, på baggrund af indkøbsdata, indhold af ønskelister og din alder (hvis disse oplysninger er til rådighed for os) samt ved at foretage sammenligninger med brugere med lignende kendetegn. Derved kan vi vise dig de produkter, der sandsynligvis er mest relevante for dig først ved næste søgeindtastning.

Ud over de interesser, som du direkte meddeler os, kan vi også udlede dine interesser ud fra andre data, som vi registrerer. Når du eksempelvis gentagne gange besøger et bestemt område i Zalando Shoppen, kan vi inden for rammerne af brugeranalysen fastslå dine interesser på baggrund af dine adgangsdata (fx kan vi udlede, at du muligvis interesserer dig for sport, hvis du regelmæssigt besøger kategorien ”Sportsbeklædning” eller bestiller produkter fra denne kategori).

Med henblik på dette giver vores eksterne reklamepartnere os desuden også oplysninger og statistikker om demografiske forhold (fx alder, køn, region), enheds- og adgangsdata samt vores brugeres interesser. Vi sørger i den forbindelse for, at vores reklamepartnere udelukkende fremsender aggregerede, kodede samt for Zalando anonymiserede data til Zalando, så vi ikke kan knytte dataene til nogen bestemt person, især ikke en bestemt bruger. Disse oplysninger kan hjælpe os med bedre at forstå vores brugere inden for rammerne af kundestrukturanalyser og ved brugersegmentering.

Yderligere oplysninger om bearbejdning af dine data til reklameformål finder du ved at klikke på linket „Hvordan bruger Zalando mine data til reklame?“.

1.6. Meddelelser, indhold af samtaler

Når du kommunikerer med os telefonisk, via post, sociale medier, kontaktformularer eller på anden vis kommunikerer med os eller andre brugere om produkter (fx produktvurderinger) og andre emner, registrerer vi indholdet af dine meddelelser.

Eventuelt videresender vi dine meddelelser til den, der er ansvarlig for dit anliggende, fx til partnervirksomhed eller producent. I tilfælde af en eventuel videresendelse til en anden virksomhed (fx når du sender os feedback, som videresendes til en producent af et produkt) har du selvfølgelig mulighed for at meddele os, at dine data kun skal anvendes af Zalando. I så fald videresender vi ikke din forespørgsel, eller vi videresender kun dine personlige oplysninger til den ansvarlige virksomhed, såfremt dit anliggende kan bearbejdes på denne måde.

Såfremt du fremsender meddelelser beregnet for andre brugere (fx produktvurderinger) via dertil beregnede funktioner, kan disse blive offentliggjort af os inden for rammerne af vores tjenester.

Optagelse af telefonsamtaler

Telefonsamtaler, som eksempelvis føres med vores hotline, registreres kun med dit samtykke til de formål, der er omfattet af dit samtykke (fx kvalitetssikring, uddannelsesformål). Dit samtykke til optagelse af telefonsamtaler er selvfølgelig frivilligt. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, idet du beder den medarbejder, du taler med, om at afbryde optagelsen. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på „Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?“.

Zalando bruger også tilbuddene på sociale netværk såsom Facebook, Instagram eller Twitter til at kommunikere med kunder og brugere. Vi bruger disse populære platforme til at tilbyde dig yderligere kontakt- og informationsmuligheder ud over vores egne kommunikationskanaler. Vær dog opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på de sociale netværks brugerbetingelser samt de tjenester, de udbyder, ligesom vi kun i begrænset omfang har indflydelse på deres databehandling. Vi beder dig derfor om omhyggeligt at kontrollere de personlige data, som du meddeler os via de sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på adfærden hos udbydere af de sociale netværk, andre brugere samt tredjeparter, som muligvis samarbejder med udbyderne af de sociale netværk, eller ligeledes bruger deres tjenester.

1.7. Sociale netværksdata

Tjenesterne fra Zalando indeholder muligvis funktioner fra sociale netværk. Der kan være tale om Messenger-tjenester og såkaldte Social Plug-ins eller Social Logins såsom ”Log på med Facebook”. Når du aktiverer eller anvender disse og er medlem af det pågældende sociale netværk, modtager vi muligvis data fra de respektive udbydere, som kan bruges til at identificere dig med. Som regel modtager vi følgende data fra sociale netværk:

 • Dine offentlige profiloplysninger, som er gemt hos det pågældende sociale netværk (fx navn, profilbillede)
 • Anvendelser om den enhedstype, du anvender
 • Konto-ID for din profil hos det pågældende netværk (fx Facebook-ID)

Uden dit samtykke modtager vi derudover ingen data fra udbyderne af de sociale netværk, som kan bruges til at identificere eller kontakte dig.

I forbindelse med reklame via sociale netværk modtager vi som regel kun generelle demografiske og interesserelaterede oplysninger, som skal gøre vores reklamevisninger mere effektive, fx at der er blevet klikket på en bestemt reklamevisning af en mand fra København i alderen 25 til 34 år, som er interesseret i indkøb og beklædning. Disse angivelser og vurderinger stammer fra den respektive udbyder af det sociale netværk.

Nærmere oplysninger finder du i brugerbetingelserne og databeskyttelsesmeddelelserne fra den respektive udbyder.

Vær venligst også opmærksom på anvisningerne om bearbejdning af sociale netværksdata i tilknytning til funktioner fra sociale netværk, som du finder ved at klikke på„Oplysninger om websites og apps“.

For øjeblikket anvender Zalando Messenger-tjenesten fra Facebook og Social Plug-ins/Logins fra følgende sociale netværk:

1.8. Lokaliseringsdata

Ved brugen af vores tjenester registrerer vi også data om din enheds aktuelle placering til bestemte formål. I den forbindelse anvendes to forskellige teknologier.

Når du bruger positionstjenester på din enhed til en app, et website eller en anden online-tjeneste, som er godkendt af Zalando, bearbejder Zalando de af din enhed fundne lokaliseringsdata, som er stillet til rådighed for os, til at tilbyde dig lokalitetsbaserede tjenester.

Eksempel

Med nogle af vores apps kan du få vist butikker i dit nabolag eller få foreslået produkter, som passer til din aktuelle lokation.

Hvis du tillader, at en Zalando-app får adgang til positionstjenesterne på din enhed, overføres din lokation eventuelt regelmæssigt til os (dette er eksempelvis også tilfældet, når du ikke aktuelt benytter appen). Formålet med dette er at forbedre brugeroplevelsen, så du fx hurtigere får indlæst lokationsafhængigt indhold, når du bruger appen på din lokation, ligesom dette anvendes til at vise lokationsbaserede Push-meddelelser. Vi opretter ikke bevægelsesprofiler ud fra disse data. Om nødvendigt finder du yderligere oplysninger i forbindelse med den lokationsbaserede tjeneste.

Derudover registrerer vi også lokaliseringsdata, som udledes af din enheds IP-adresse (helt ned på byniveau). Hertil anvendes en anonymiseret IP-adresse, som er forkortet til tre cifre. Denne kan derfor ikke længere anvendes til identifikation af din internettilslutning eller enhed.

Hvad er IP-adresser?

Enhver enhed, som er forbundet med internettet, skal knyttes til et entydigt nummer med flere cifre (eksempel:193.99.144.85). Betegnelsen herfor er IP-adresse.

De første tre cifre i en IP-adresse knytter sig som regel til et bestemt område eller en bestemt internetudbyder. Derfor kan den omtrentlige placering af internettilslutningen udledes af IP-adressen.

Denne proces (såkaldt geolokalisering) benyttes eksempelvis af os og mange andre online-shops til at registrere bedrageri, så mistænkelige bestillinger kan opdages (fx kan det i visse situationer være mistænkeligt, hvis der til en bestilling via din kundekonto anvendes en IP-adresse fra et land, hvorfra du endnu ikke har foretaget nogen bestillinger).

1.9. Billeder og andet personligt indhold

Ved hjælp af nogle af vores servicespecifikke applikationer kan du dele billeder og andet personligt indhold med os eller andre brugere med henblik på at kommunikere med os eller andre brugere eller for at individualisere tjenester (fx når du uploader et profilbillede, benytter fotosøgning i Zalando-appen eller kommunikerer med en stylist).

1.10. Angivelser ved kampagner og spørgeundersøgelser

Hvis du deltager i en af Zalando tilbudt kampagne (fx præmiekonkurrence) eller forespørgsel (fx kundetilfredshedsundersøgelser inden for rammerne af markedsforskning), beder vi dig om at angive personlige oplysninger.

Efter en præmiekonkurrence beder vi dig som regel om at angive dit navn og din e-mailadresse, så vi kan informere dig, hvis du vinder, samt sikre, at hver deltager kun deltager i præmiekonkurrencen én gang.

I forbindelse med visse kampagner og spørgeundersøgelser kan vi også bede dig om at angive yderligere oplysninger. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis vi gennemfører en kampagne sammen med en partner, og partneren har brug for oplysninger om dig for at kunne stille gevinsten til rådighed for dig. I disse tilfælde informerer vi dig dog altid særskilt om de påkrævede data og de(t) formål, vi anvender dem til.

1.11. Ansøgninger

Til modtagelse og håndtering af ansøgninger anvender virksomhederne under Zalando-gruppen det centrale Zalando-ansøgeradministrationssystem fra Zalando SE.

Webportalen til Zalando-ansøgeradministrationssystemet finder du ved at klikke påhttps://jobs.zalando.com/. Zalando-ansøgeradministrationssystemet indeholder servicespecifikke databeskyttelsesmeddelelser, som du kan hente ved at klikke på:[https://jobs.zalando.com/de/datenschutz].

1.12. Enheds- og adgangsdata

Ved at bruge online-tjenester og mobile tjenester kan det ikke undgås, at der opstår og bearbejdes tekniske data med henblik på at stille de(t) tilbudte funktioner og indhold til rådighed og vise dem(t) på din enhed. Samlet betegner vi disse data som ”enheds- og adgangsdata”. Enheds- og adgangsdata opstår ved enhver brug af en online-tjeneste og mobil tjeneste. I den forbindelse spiller det ingen rolle, hvor udbyderen er. Enheds- og adgangsdata opstår derfor eksempelvis ved brugen af:

 • websites
 • apps
 • Nyhedsbreve via e-mail (dvs. når din interaktion med et nyhedsbrev registreres)
 • Lokationsbaserede tjenester

For det første registrerer Zalando enheds- og adgangsdata fra online-tjenester og mobile tjenester, som Zalando selv tilbyder (fx Zalando Shop). For det andet kan Zalando modtage enheds- og adgangsdata fra online-tjenester og mobile tjenester fra andre virksomheder, såfremt disse er Zalandos reklamepartnere eller deltager i samme online-reklamenetværk (fx ”Google-reklamenetværket”). Yderligere oplysninger finder du under „Hvordan bruger Zalando mine data til reklame?“.

Enheds- og adgangsdata omfatter følgende kategorier:

 • Generelle enhedsoplysninger såsom angivelser om enhedstype, version for operativsystemet, konfigurationsindstillinger (fx sprogindstilllinger, systemtilladelser), oplysninger om internetforbindelse (fx navn på mobilnettet, forbindelseshastighed) og om den anvendte app (fx navn og version for appen).
 • Identifikationsdata (ID’er) såsom sessions-ID’er, cookie-ID’er, entydige enheds-identifikationsnumre (fx Google reklame-ID, Apple Ad-ID), konto-ID’er fra tredjeparter (såfremt du anvender Social Plug-ins eller Social-Logins eller betaling per PayPal) og andre normale internetteknologier til at identificere din webbrowser, din enhed eller en bestemt app-installation.
Eksempel

Når du aktiverer Push-meddelelsestjenesten i en Zalando-app, tildeles du en tilfældigt genereret, entydig Push-ID med henblik på identifikation. Vi sender Push-ID’en senere sammen med de Push-meddelelser, der er tiltænkt dig, til Push-serveren, så denne kan lokalisere din enhed og adressere meddelelsen til den korrekte modtager.

 • Adgangsdata, der automatisk overføres til webserveren og databaser for apps og webbrowsere ved hver eneste online-adgang (inden for rammerne af såkaldte HTTP-forespørgsler). Det drejer sig her om standardiserede informationer om det valgte indhold (såsom navn og filtype for en valgt fil) samt yderligere oplysninger om serveradgang (såsom overført datamængde og fejlkoder), om din enhed (fx enhedstype, operativsystem, softwareversioner, enhedsidentifikationer, IP-adresse, den tidligere besøgte side og tidspunktet for adgangen).

2. Hvad anvender Zalando mine data til?

Zalando bearbejder dine data under overholdelse af alle databeskyttelseslove, der finder anvendelse. I den forbindelse overholder vi naturligvis principperne i lovgivningen om databeskyttelse i forbindelse med bearbejdning af personrelaterede data. Dine data bearbejder vi derfor principielt kun til de formål, som vi har forklaret i denne databeskyttelseserklæring eller til de formål, som vi har meddelt dig ved indsamlingen af dataene. Disse er først og fremmest indkøbsforløbet og leveringen, individualiseringen og videreudviklingen af samt sikkerheden for vores tjenester. Inden rammerne af den strenge tyske og europæiske databeskyttelseslovgivning anvender vi dog også dine data til andre formål, som omfatter produktudvikling, videnskabelig forskning (særligt inden for områderne maskinindlæring, kunstig intelligens og Deep Learning) samt markedsforskning, optimering af forretningsprocesser, behovstilpasset udformning af vores tjenester og individualiseret reklame.

[Yderligere oplysninger]

I dette kapitel oplyser vi dig også om det lovmæssige grundlag (retsgrundlag), som vores bearbejdning af dataene til de enkelte formål bygger på. Alt efter det retsgrundlag, som vi anvender som fundament for bearbejdningen af dine data, kan du - ud over de databeskyttelsesrettigheder, som du altid har krav på (fx retten til information) - gøre krav på særlige databeskyttelsesrettigheder. Eksempelvis har du i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data. Yderligere information finder du ved at klikke på „Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?“.

2.1. Indkøbsforløb og levering af online-tjenester samt lokale og individualiserede tjenester

Vi bearbejder dine data i det omfang, det er påkrævet i hvert enkelt tilfælde for at leve op til aftalen og levere samt opfylde yderligere tjenester, som du efterspørger, således som dette er beskrevet i databeskyttelseserklæringen. Formålene med den i hvert enkelt tilfælde påkrævede databehandling retter sig efter formålet med den aftale, der er indgået med dig i hvert enkelt tilfælde (herunder vores almindelige forretningsbetingelser og eventuelt servicespecifikke forretnings- og brugerbetingelser) eller de tjenester, som du efterspørger. De vigtigste formål er følgende:

 • Levering, individualisering og behovstilpasset udformning af vores tjenester såsom Zalando Shop og Salon (inklusive de hertil knyttede websites, apps og funktioner, der leveres på tværs af enheder og platforme).
 • Levering af lokale tjenester, fx i Zalando Outlet Stores og ved Event-arrangementer samt på messer.
 • Gennemførelsen af kundeprogrammer såsom Zalando Outlet Card og Zalando Plus.
 • Gennemførelsen af købsaftaler og kundeservice inklusive forsendelses- og betalingsafvikling, inkassostyring samt håndtering af returvarer, reklamationer og garantikrav.
 • Levering af informationer, meddelelser, nyhedsbreve og andre former for direkte kommunikation samt den faste del af vores aftalemæssige ydelser samt de tjenester, som du efterspørger.
Eksempler

I Zalando Shop kan du via e-mail få information om, hvornår udsolgte varer er tilgængelige igen.

I vores apps kan du også få oplysninger fra os om bestemte arrangementer eller tilbud og øvrige emner via Push-service.

Hvis du har tilmeldt dig vores Online-Shopping-Club Zalando Lounge, får du regelmæssigt tilsendt vores Zalando Lounge Newsletter med oplysninger om aktuelle salgskampagner.

 • Garantien for den generelle sikkerhed, funktionsdygtighed og stabilitet for vores tjenester inklusive afværgelse af angreb.
 • Den ikke-reklamerelaterede kommunikation med dig om tekniske, sikkerheds- og aftalerelevante emner (fx advarsler om bedrageri, kontospærring eller ændringer til aftalen).
 • Formidlingen af aftaler via vores handels- og salgsplatforme inden for rammerne af Zalando partnerprogrammet eller Zalando Wardrobe.
 • Udstedelse, indløsning og udlevering af Zalando-værdikuponer.
 • Gennemførelse af kampagner og præmiekonkurrencer.

Retsgrundlag:

Hvis formålet er at gennemføre en med dig indgået aftale eller levere en tjeneste, som du efterspørger, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO (den generelle EU-forordning om databeskyttelse). I andre tilfælde er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

2.2. Individualisering af shopping

Vi bearbejder dine data med henblik på at levere komfortable og nyttige tjenester, som mest optimalt lever op til dine krav og interesser. Da udvalget i Zalando Shop omfatter hundredetusindvis af produkter og tusindvis af mærker, er det påkrævet, at vi præsenterer vores indhold og tilbud behovstilpasset, så du kan finde de produkter, der rent faktisk har din interesse. Det nødvendiggør en brugerspecifik vurdering af relevansen af produkter og indhold.

For at gøre shopping-oplevelsen i Zalando Shop individuel, bruger vi enheds- og adgangsdata, som vi registrerer for brugeranalysen. Derudover bruger vi også enheds- og adgangsdata, som vi modtager fra reklamepartnere, mens du besøger Zalando Shop. Hvis du er logget på med din kundekonto i forbindelse med dit besøg i Zalando Shop, anvender vi også profildata, interessedata og indkøbsdata til at gøre shopping-oplevelsen individuel. Denne form for individualisering af shopping-oplevelsen benævner vi Onsite-optimering. Kun ved hjælp af en sådan individualisering af din shopping-oplevelse kan vi præsentere dig for passende søgeresultater, produktforslag, anbefalinger af stilvalg samt andet indhold, som modsvarer dine faktiske interesser. Uden en sådan individualisering af din shopping-oplevelse, som mange online-butikker gennemfører som standard, ville søgningen efter de produkter, der er relevante for dig, være mindre komfortabel og mere kedelig, ligesom din mulighed for at gøre brug af vores tilbud ville være forringet. På trods af individualiseringen af din shopping-oplevelse har du selvfølgelig stadig adgang til alt indhold. Individualiseringen af din shopping-oplevelse betyder dog, at du ser det indhold, der er mere relevant for dig, tidligere.

Få flere oplysninger

Yderligere oplysninger om hvordan individualiseringen af din shopping-oplevelse fungerer på de forskellige websites og apps fra Zalando har vi samlet under „Individualisering af din shopping-oplevelse“.

Yderligere oplysninger om hvordan individualiserede Zalando-tjenester fungerer, finder du under „Individualiserede tjenester“.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data med henblik på individualisering af din shopping-oplevelse inden for rammerne af individualiserede tjenester er artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO. Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data inden for rammerne af Onsite-optimering er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

2.3. Forskning, Machine Learning og Artificial Intelligence

Vi anvender de data, som vi har indsamlet om vores kunder til videnskabelig forskning inden for de områder, som er relevante for Zalando. Her tænkes især på forskningsområderne maskinindlæring, kunstig intelligens, bearbejdning af naturlige sprog og Deep Learning. Forskning hos Zalando har fokus på løsning af reelle hverdagsproblemer inden for online-shopping og anvendes til forbedring og videreudvikling af det eksisterende udvalg af tjenester. Vi kan eksempelvis udvikle apps, som kan foreslå dig produkter, som retter sig efter dine interesser og behov, og registrere de stilarter samt tilknytte de produkter, som modsvarer dine faktiske interesser.

I den forbindelse overholder vi naturligvis de anerkendte videnskabelige databeskyttelsesstandarder. Det betyder også, at vi kun bearbejder dine data i sammenfattet, anonymiseret eller pseudonymiseret form til forskningsformål. Dette sker eksempelvis ved at udskifte alle identificérbare data såsom dit navn med andre oplysninger.

Få flere oplysninger

Yderligere oplysninger om emnet forskning og videnskab hos Zalando finder du under Zalando research. Et overblik over de aktuelle forskningsaktiviteter hos Zalando Research finder duher.

Forskning hos Zalando har følgende formål:

 • At muliggøre udviklingen af maskinelle læringsprocesser, skøn, prognoser og analyser om behovene og interesserne hos vores brugere.
 • At udvikle tekniske løsninger som svar på reelle kundeproblemer, som vores fagafdelinger og modeproducenter møder under deres arbejde (fx vanskeligheder i forbindelse med at finde passende produkter, reduktion af risikoen for fejlkøb, fastsættelse af størrelser).
 • Udviklingen af tekniske løsninger for optimering af forretnings- og logistikprocesser.
 • Udviklingen af tekniske løsninger, som kan anvendes til at forbedre og videreudvikle individualiseringen af shopping-oplevelsen og bidrage til at forebygge bedrageri.
 • Indsendelse af patentansøgninger og publikation af fagartikler.
 • Deltagelse i forskningsfællesskaber med private og akademiske samarbejdspartnere.
Eksempel

Anbefalinger af størrelser i forbindelse med skokøb i Zalando Shop anvender en maskinel læringsalgoritme, som Zalando Research har udviklet. I forbindelse med udviklingen af læringsalgoritmen har Zalando Research analyseret de indkøbsdata, der vedrører bestillinger af sko, returnering af sko begrundet i størrelsen samt størrelsesangivelser fra forskellige producenter. På baggrund af dette udviklede vi en intelligent proces til anbefaling af størrelsen på sko for at kunne forudse, hvilken sko der vil være for stor eller for lille.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine data inden for rammerne af de ovenfor beskrevne forskningsformål er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

2.4. Forebyggelse af bedrageri, valg af betalingstyper og vurdering af kreditværdighed

Forebyggelse af bedrageri

For at modvirke risikoen for brud på datasikkerheden overføres dataene for brugerne af vores tjenester i kodet form. Dette gælder for bestillingen såvel som for login ved hjælp af kundekontoen. Til det formål anvender vi kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Kodningen medfører, at tredjeparter ikke kan se dataene. For yderligere at beskytte os mod eksterne angreb anvender vi specielle sikkerhedsteknologier, som kontinuerligt kontrollerer vores systemer og straks registrerer og viser mistænkelige forhold. Gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger sikrer vi desuden vores systemer mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring og udbredelse af kundedata forårsaget af uautoriserede personer. På denne måde vil vi gerne sørge for, at risikoen for en uberettiget adgang er så lille som mulig, idet beskyttelse af dine data til syvende og sidst har højeste prioritet hos os. Samtidig kan vi dog – på linje med andre virksomheder – ikke garantere en absolut beskyttelse

Derudover gør vi brug af tekniske og manuelle processer, som skal forebygge bedrageri, så vi og vores brugere beskyttes mod misbrug af deres data; herunder i særlig grad misbrug, som skyldes bedrageriske bestillinger. Til det formål indsamler og vurderer Zalando Payments GmbH dine enheds- og adgangsdata under et pseudonym ved gennemførelse af en bestilling (herunder IP-adresse, identifikatorer, brugeradfærd), indkøbsdata og betalingsdata (herunder adressedata og andre data om kreditværdighed fra eksterne oplysningstjenester) samt ændringshistorikken for dine profildata (fx hvornår dine leveringsadresser senest blev ændret dér). I den forbindelse sammenlignes posten også med dine tidligerebruger- og bestillingsvaner. Derudover sker der også en sammenligning med generelle poster fra det samlede antal bestillinger, der er foretaget hos Zalando (også fra andre virksomheder under Zalando-gruppen), og i hvilken forbindelse der er begået bedrageriske handlinger, eller hvor der er mistanke herom. Denne sammenligning har til formål at afdække de bedrageriske mønstre og forhindre bedrageri og identitetstyveri ved at sammenligne disse mønstre.

Som opfølgning på registreringen af kundekontoen overfører Zalando Payments GmbH på vores vegne dit navn samt de adresser, du har angivet i din profil, til eksterne oplysningstjenester. Formålet hermed er at sikre, at du rent faktisk er tilmeldt og kan kontaktes på de adresser, du har meddelt. Typiske indicier, der - oftest i kombination - kan pege på en øget sandsynlighed for, at der foreligger et bedrageriforsøg, er følgende:

 • Din leveringsadresse blev ændret kort tid før odrebehandlingen og/eller befinder sig i et område med øget risiko for bedrageri.
 • Din bestilling er særligt omfattende og/eller omfatter produkter, der for øjeblikket oplever stor efterspørgsel og/eller bliver foretaget på et tidspunkt, der er usædvanligt for dit område (fx om natten).
 • Betalingstyperne faktura eller debitering anvendes i forbindelse med bestillingen.
 • Før ordrebehandlingen blev der foretaget mistænkelige login-forsøg på din kundekonto, hvis mønstre tyder på en automatiseret fremgangsmåde.
 • Din kundekonto anvendes fra en mistænkelig IP-adresse.
 • Din kundekonto anvendes med en ukendt eller mistænkelig enhed.

Hvis vores sikkerhedssystem formoder, at der er tale om et bedrageriforsøg eller en øget risiko for bedrageri, videresendes den pågældende sag til Zalandos bedrageriteam med henblik på manuel kontrol. Under hensyntagen til risikoen for bedrageri træffes der passende forebyggende foranstaltninger (fx foreløbig spærring af kundekontoen eller begrænsning af de tilbudte betalingstyper).

Retsgrundlag:

Såfremt bearbejdningen af dine data sker med henblik på at forhindre bedrageri til skade for dig er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO. Derudover sker bearbejdningen af dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO med udgangspunkt i vores og andre brugeres berettigede interesse i at opdage og forhindre bedrageri og opklare strafbare handlinger.

Betalingstyper

Før vi præsenterer dig  for de betalingstyper, der står til rådighed i forbindelse med et køb, gennemfører Zalando Payments GmbH en risikovurdering. Med henblik på gennemførelse af risikovurderingen anvendes dine hidtil registrerede indkøbsdata, betalingsdata, data om kreditværdighed, data om din hidtidige betalingsadfærd samt dine profildata (herunder navn, fornavn, leverings- og fakturaadresser, e-mailadresser, fødselsdato). Kontrollen og vurderingen sker automatiseret under anvendelse af statistisk begrundede skøn over risikoen for manglende betaling hvad angår de betalingstyper, som vi tilbyder. Inden for rammerne af risikovurderingen overfører Zalando Payments GmbH også dine data til eksterne oplysningstjenester med henblik på at indhente generelle oplysninger til vurdering af betalingsspecifikke risici for manglende betaling fra disse (fx sandsynligheden for, at du bor på den angivne adresse og om dine adressedata er opdaterede) samt i visse tilfælde også data om kreditværdighed, herunder udestående regninger og omstændigheder, der umiddelbart peger på, at der er risiko for en misligholdelse af en betalingsforpligtelse (fx insolvens, udskydelse af betaling på grund af manglende betalingsevne). Hvilke af de konkrete data om kreditværdighed, der anvendes inden for rammerne af risikovurderingen, kan være forskellige fra land til land.

Bemærk

Nationale oplysninger om de oplysningstjenester, som får til opgave at foretage risikovurderingen og de data om kreditværdighed, der anvendes i hvert enkelt tilfælde, finder du under „Nationale oplysninger”.

Risikoen for manglende betaling vurderes individuelt for hver enkelt betalingstype i form af et skøn. Hvis resultatet af risikovurderingen er positiv, kan vi tilbyde dig alle de betalingstyper, vi tilbyder. I modsat fald tilbyder vi dig kun bestemte betalingstyper. Faktorer, som kan påvirke tilgængeligheden af en betalingstype, er følgende:

 • Kombinationen af navn og adresse kunne ikke findes. Dette kan være tilfældet ved skrivefejl, flytninger, indgåelse af ægteskab, eller hvis et område lægges ind under en anden kommune.
 • Du har angivet en leveringsadresse, pakkestation eller firmaadresse, som afviger fra fakturaadressen.
 • Der er udestående fordringer mod dig.
 • Der forekom tidligere betalingsforstyrrelser i forbindelse med visse betalingstyper.

Risikovurderingen fører ikke til, at du ikke tilbydes nogen form for betalingstype. Hvis du ikke er indforstået med de betalingstyper, som vi tilbyder dig, kan du meddele os dette skriftligt per brev eller e-mail tildatenschutz@zalando.de. Vi vurderer så igen vores afgørelse under hensyntagen til dine argumenter.

Retsgrundlag:

Såfremt du har givet dit samtykke til den ovenfor beskrevne bearbejdning af dine data i forbindelse med valg af betalingstyper, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra a i DSGVO (samtykke). I øvrigt er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO på grundlag af vores berettigede interesse i at undgå risici for manglende betaling.

Oplysning om tilbagekaldelse

Du har ret til at tilbagekalde det samtykke til indhentning af data om kreditværdighed med henblik på valg af betalingstyper, som du muligvis har afgivet. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på „Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

Vurdering af kreditværdighed

I tillæg til risikovurderingen bearbejder Zalando Payments GmbH dine data inden for rammerne af en automatiseret vurdering af kreditværdighed, før du får vist de betalingstyper, som vi stiller til rådighed for dig i forbindelse med et køb. Denne kontrol har til formål at forebygge manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser, ligesom kontrollen sker af sikkerhedshensyn, da bedrageriforsøg og andre strafbare handlinger herved kan registreres.

Ud over de data, som Zalando Payments GmbH allerede råder over, anvendes der ligeledes data om kreditværdighed fra eksterne oplysningstjenester i form af score-værdier. Score-værdier er statistisk begrundede vurderinger af den fremtidige risiko for en persons misligholdelse af en betalingsforpligtelse, og de vises som talværdi i form af en procentangivelse. Med henblik på dette fremsender Zalando Payments GmbH på vegne af os de personrelaterede data, som kræves til en vurdering af kreditværdighed ( som regel er der tale om dit for- og efternavn, din adresse samt eventuelt din fødselsdato) til den eksterne oplysningstjeneste. I den forbindelse tages der også højde for adressedata i forbindelse med beregning af score-værdien. Oplysningstjenesten benytter de af os fremsendte data til på grundlag af matematisk-statistiske processer at foretage en tilsvarende vurdering af din kreditværdighed hvad angår den pågældende bestilling.

Bemærk

Oplysninger om de oplysningstjenester, som har til opgave at foretage vurderingen af kreditværdigheden i dit land, finder du under „Nationale oplysninger“. Hvis dit land ikke er anført her, gennemfører vi ingen vurdering af din kreditværdighed i dit land.

Alt efter resultatet af vurderingen af kreditværdigheden (dvs. om resultatet af denne er positiv eller negativ) viser vi dig egnede betalingstyper, som du kan fortsætte og afslutte købet med.

Såfremt du ikke er indforstået hermed, kan du meddele os dette skriftligt eller per e-mail tildatenschutz@zalando.de. Vi vurderer så igen vores afgørelse under hensyntagen til dine argumenter.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget for den ovenfor beskrevne vurdering af kreditværdigheden er artikel 6, stk. 1, litra b i DSGVO, da denne vurdering er nødvendig for at kunne gennemføre påkrævede foranstaltninger forud for indgåelse af aftalen. Derudover sker bearbejdningen af dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO med udgangspunkt i vores og andre brugeres berettigede interesse i at undgå manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser, opdage og forhindre bedrageri og opklare strafbare handlinger.

2.5. Reklame og markedsforskning, dataanalyser

Vi anvender dine data til reklame- og markedsforskningsformål. Dette sker også inden for rammerne af dataanalyser. Dermed opfylder vi især følgende formål:

 • Opdelingen i forskellige mål- og brugergrupper inden for rammerne af markedsforskning (brugersegmentering).
 • Viden om forskellige målgrupper og deres respektive brugervaner og shoppinginteresser.
 • Indhentning af viden om demografi, interesser, indkøbs- og brugervaner for vores brugere samt markedsføring af denne viden inden for rammerne af reklameydelser, som tilvejebringes over for tredjeparter.
 • Tidlig registrering af tendenser inden for områderne mode og online-shopping.
 • Reklametiltag over for eksisterende kunder.
 • Gennemførelse af direkte reklame, fx i form af nyhedsbreve.
 • Planlægning og gennemførelse af samt opfølgning på reklame, som modsvarer interesserne hos de målgrupper, der blev kontaktet (individualiseret reklame).
 • Viden om, hvordan vores tjenester bruges (brugeranalyse).
 • Markedsføringen af ovenfor nævnte viden inden for rammerne af reklameydelser til reklamekunder.
Info

Hos Zalando tilbydes reklameydelser også gennem Zalando Marketing Services GmbH.Til websitet for Zalando Marketing Services GmbH

Alt efter formål anvender vi data, som allerede er lagret hos os, til dataanalyser. Til analyser af købsadfærden hos vores brugere anvender vi eksempelvis sammenfattede (aggregerede), statistiske, upersonlige (anonymiserede) profildata eller sådanne data, som kun kan knyttes til personer via yderligere mellemliggende procedurer (pseudonymiserede profildata) samt indkøbs-, enheds- og adgangsdata, der anvendes til at gennemgå og analysere købsforløb ved hjælp af dataanalyser. Derved indhøster vi anonym eller pseudonymiseret viden om den generelle brugeradfærd hos vores brugere.

Vi bearbejder dine data på grundlag af en interesseafvejning, så vi tilgodeser vores samt en tredjeparts berettigede interesser (dette kan eksempelvis være reklamepartnere eller forhandlere, som deltager i Zalandos partnerprogram). Zalandos eller tredjeparts berettigede interesse i databehandlingen udspringer af de respektive formål og skal, såfremt intet andet anføres, anses som værende af konkurrencemæssig og økonomisk karakter.

Retsgrundlag:

Såfremt databehandlingen til opfyldelse af de ovenfor beskrevne formål sker med dit samtykke, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra a i DSGVO (samtykke). I øvrigt sker databehandlingen på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse de berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål.

2.6. Produkt- og teknologiudvikling

Vi anvender dine data til produkt- og teknologiudviklingen inklusive udviklingen og optimeringen af individualiserede tjenester. I den forbindelse anvender vi aggregerede, pseudonymiserede eller anonymiserede data og endvidere maskinelle læringsalgoritmer fra vores forskning, som gør det muligt for os at fremsætte skøn, prognoser og analyser om vores brugeres interesser. Vi kan eksempelvis udvikle apps, som kan foreslå dig produkter, som retter sig efter dine interesser og behov, og registrere de stilarter samt tilknytte de produkter, som modsvarer dine faktiske interesser. Databehandlingen i forbindelse med produkt- og teknologiudvikling sker især i forbindelse med følgende formål:

 • Udviklingen og optimeringen af individualiserede tjenester og teknologier til dataanalyser, reklame og individualiseret online-shopping.
 • Udviklingen af teknologier og koncepter til forbedring af It-sikkerheden, forebyggelse af bedrageri og optimering af databeskyttelsen gennem eksempelvis pseudonymiserings-, kodnings- og anonymiseringsteknikker.
 • Udvikling og kontrol af softwareløsninger til optimering af påkrævede forretnings- og logistikprocesser.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget for bearbejdning af dine data med henblik på produkt- og teknologiudvikling er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål

2.7. Forretningsstyring og forretningsoptimering

Om nødvendigt fremsender og bearbejder vi dine data i forbindelse med administrative og logistiske processer og med henblik på optimering af forretningsprocesser inden for Zalando-gruppen, så disse udformes mere effektivt og med en større grad af retssikkerhed samt for at opfylde vores aftale- og lovmæssige forpligtelser (fx vores handels- og skatteretlige forpligtelser til opbevaring). Inden for Zalando-gruppen anvender vi mange indbyrdes integrerede systemer og teknologier. Således kan vi tilbyde en mere gunstig, sikker og ensartet samt mere individualiseret service. Derfor får forskellige virksomheder inden for Zalando-gruppen adgang til dine data, såfremt dette er påkrævet i forbindelse med opfyldelsen af de i denne databeskyttelseserklæring nævnte formål.

Eksempler
 • Når du logger på hos Zalon (udbyder: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH) med din brugerkonto (udbyder: Zalando SE), giver Zalando SE i fornødent omfang Zalando Fashion Entrepreneurs GbmH adgang til de data, som er gemt på din kundekonto. Derved kan profil- og kontaktdataene overtages, uden at du skal indtaste disse igen. Dine bestillinger anvendes så af din stylist hos Zalon i forbindelse med rådgivningen.
 • Når du kontakter Zalandos kundeservice, bliver din forespørgsel sendt videre til Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG, hvor den bearbejdes. Inden for Zalando-gruppen er Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG ansvarlig for kundeservice i det tysksprogede område. Hvis det er påkrævet i forbindelse med bearbejdning af dit anliggende kan en kundetjenestemedarbejder hos Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG få adgang til de af dine data, som er gemt hos andre Zalando-virksomheder, herunder eksempelvis bestillingsdata (fx for at klarlægge dine spørgsmål omkring en returforsendelse).

Databehandlingen med henblik på forretningsstyring og forretningsoptimering omfatter derudover eksempelvis også følgende:

 • Gennemførelse og optimering af kundeservicen.
 • Forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger.
 • Garanti for vores IT-systemers sikkerhed og funktionsdygtighed.

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget for bearbejdning af dine data med henblik på forretningsstyring og forretningsoptimering er artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO i hvilken forbindelse vores berettigede interesser fremgår af de ovenfor nævnte formål Hvis vi bearbejder dine data på grundlag af lovmæssige retningslinjer, fx vores skatteretlige forpligtelser til opbevaring og undersøgelser af hvidvaskning af penge, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra c i DSGVO.

2.8. På baggrund af dit samtykke

Hvis du har meddelt os dit samtykke til bearbejdning af personrelaterede data, er det først og fremmest dit samtykke, der udgør grundlaget for vores databehandling. Formålet med dit samtykke afgør, hvilke af dine data vi bearbejder på baggrund af dit samtykke. Typiske formål er eksempelvis følgende:

 • Bestillingen af et nyhedsbrev.
 • Deltagelsen i spørgeundersøgelser og markedsforskningsstudier.
 • Bearbejdningen af særligt følsomme data, som fx indeholder oplysninger om dine politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller din sundhedstilstand.
 • Registreringen af telefonsamtaler, som du fx fører med vores hotline.
 • Overførsel af dine data til tredjepart eller til et land uden for Den Europæiske Union.
 • Gennemførelse af en vurdering af kreditværdigheden (såfremt den ikke er påkrævet for at kunne leve op til aftalen eller for at kunne gennemføre påkrævede foranstaltninger forud for indgåelse af aftalen).
Oplysninger om tilbagekaldelse

Du kan altid tilbagekalde tidligere meddelte samtykker med virkning for fremtiden, fx per e-mail, brev eller fax.

Hvis den pågældende service understøtter denne funktion, kan du også tilpasse og tilbagekalde samtykker til modtagelse af nyhedsbreve samt underrette andre i Preference Center.Linket til Preference Center finder du i alle nyhedsbreve. Desuden er der et tilsvarende link til framelding i alle nyhedsbreve.

Yderligere oplysninger finder du under „Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

2.9. Andre formål

Hvis databeskyttelseslovgivningen tillader det, kan vi også anvende dine data uden dit samtykke til nye formål ved gennemførelsen af dataanalyser og ved videreudviklingen af vores tjenester og indhold. Forudsætningen for dette er, at disse nye formål, som dataene skal benyttes til, endnu ikke var kendt eller ikke kunne forudses ved indsamlingen af de pågældende data, samt at de nye formål er forenelige med de formål, som de pågældende data oprindeligt blev indsamlet for at opfylde. Eksempelvis kan nye teknologier inden for det lovmæssige eller tekniske område og nye forretningsmodeller og tjenester medføre nye bearbejdningsformål.

3. Individualiserede tjenester

Udviklingen og leveringen af individualiserede funktionaliteter og tjenester til dig har førsteprioritet hos os. Uafhængigt af sted, tid og anvendte enheder tilbyder vi dig en individuel shopping-oplevelse samt et tilbud, som er skræddersyet i forhold til dine individuelle interesser. Bearbejdningen af dine data med henblik på individualisering af vores tjenester er derfor en fast del af vores ydelser hos Zalando.

[Yderligere oplysninger]

Eksempler
 • Hvis du opretter en ønskeliste, mens du bruger Zalando-appen, kan du også se og bearbejde denne senere på Zalandos website.
 • Hvis du leder efter produkter på Zalandos website, gemmer vi dine indtastninger i forbindelse med din søgning. Således kan vi vise dig de resultater først, som sandsynligvis er mest relevante for dig, næste gang du søger på Zalandos website eller i Zalando-appen.
 • Når du lægger et produkt i varekurven, kan vi give dig anbefalinger om valg af en passende tøjstørrelse på baggrund af dine hidtidige bestillinger og returforsendelser.
 • Når du har bestilt vores nyhedsbrev, kan vi præsentere dig for produkter, som passer til dine hidtidige bestillinger.

3.1. Hvad er individualiserede tjenester?

Med individualiserede serviceydelser kan vi tilbyde dig bedre, mere praktiske og sikre tjenester. Med henblik på dette anvender vi de data, som vi har gemt om din person, så vi kan udlede dine behov og interesser heraf. På grundlag af dette kan vi tilbyde dig mere relevant indhold, som i højere grad modsvarer dine behov og interesser. Du har naturligvis fortsat adgang til alt indhold. Ved hjælp af individualiseringen ser du dog det indhold, der er mere relevant for dig, tidligere, eller indhold præsenteres eksklusivt for dig (fx i form af individuelle produktanbefalinger).

3.2. Hvad skal jeg bruge en kundekonto til?

I forbindelse med de fleste af vores individualiserede tjenester kræves en oprettelse af en kundekonto, så vi kan gemme de data, som vi har registreret om dig, et centralt sted.

3.3. Hvilke data gemmes i tilknytning til min kundekonto?

i tilknytning til din kundekonto gemmer vi data, som registreres om din person, samt dit kundenummer (CustomerID). Kundenummeret er en tilfældigt genereret talrække, som på ingen måde indeholder personrelaterede data. Dine data knyttes sammen med dit kundenummer, så de kan allokeres til din kundekonto. Derudover fungerer kundenummeret også som pseudonym.

3.4. Hvilke data bruges til individualiseringen?

Valg af individualiseret indhold sker principielt på grundlag af alle data, som er lagret i tilknytning til din kundekonto.

Hvis der bruges enheds- og adgangsdata, som ikke er lagret i tilknytning til din kundekonto, pseudonymiseres disse i forbindelse med den respektive individualisering (altså fx i sammenhæng med dit kundenummer, men ikke i sammenhæng med dit navn eller øvrige profildata, som umiddelbart identificerer dig) så længe de bruges.

Følgende bruges ikke:

 • Data vedrørende kreditværdighed
 • Angivelser ved kampagner og spørgeundersøgelser
 • Ansøgninger
 • Meddelelser (fx fra kundeservice)

3.5. Dine valgmuligheder

Du kan altid se de fleste data, som vi har lagret i tilknytning til din kundekonto, på din kundekonto. Om nødvendigt kan du også bearbejde disse data dér og derved påvirke individualiseringen ved eksempelvis at meddele os dine præferencer.

Hvis individualiseringen er foretaget på baggrund af enheds- og adgangsdata, kan du forhindre registreringen af disse data ved at deaktivere registreringen af disse data ved hjælp af Tracking-Tools. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald modtager mindre eller intet individualiseret indhold og færre eller ingen individualiserede serviceydelser. Du skal være opmærksom på, at de data, som anvendes til de individualiserede serviceydelser, også anvendes til andre formål (herunder leveringen af vores serviceydelser). Registreringen af de dertil benyttede data afsluttes derfor ikke gennem deaktiveringen. Den reklame, du præsenteres for, vil dog så ikke være individualiseret.

4. Oplysninger om websites og apps

Vi anvender dine data til levering af Zalando websites og apps. Ud over enheds- og adgangsdataene, som opstår ved enhver brug af disse serviceydelser, afhænger arten af de bearbejdede data samt bearbejdningsformålene især af, hvordan du bruger de funktioner og serviceydelser, som vi stiller til rådighed via vores tjenester. I forbindelse med brugen af vores serviceydelser anvender vi derudover de forefaldende data, så vi kan finde ud af, hvordan vores online-tilbud bruges. Vi bruger blandt andet disse oplysninger inden for rammerne af individualiseringen af din shopping-oplevelse, til optimering af vores serviceydelser samt til individualiseret reklame.

[Yderligere oplysninger]

4.1. Udbyder

Den udbyder, der er ansvarlig for serviceydelsen i hvert enkelt tilfælde, finder du i kolofonen på det pågældende website eller den pågældende app.

4.2. Hvilke data bliver registreret?

Vi registrerer principielt alle data, som du meddeler os direkte via vores serviceydelser.

Enheds- og adgangsdata

Ved hver enkelt adgang til vores server og databaser opstår der enheds- og adgangsdata, som protokolleres i såkaldte server-logfiler. Den heri indeholdte IP-adresse anonymiseres kort tid efter ophør af den respektive adgang, når lagringen ikke længere er påkrævet med henblik på at opretholde funktionsdygtigheden for det pågældende website.

Hvis et enhedsspecifikt identifikationsnummer er tilgængeligt og aktiveret på din enhed, registrerer vi også dette (fx et såkaldt ”reklame-ID”, når du anvender en Android-enhed eller ”Ad-ID”, når du anvender en Apple-enhed). Denne enhedsidentifikation tildeles af producenten af operativsystemet og kan udlæses og anvendes af websites og apps, så du får præsenteret indhold, der bygger på dine brugervaner. Hvis du ikke ønsker denne enhedsidentifikation, kan du altid deaktivere dette i browserindstillingerne eller systemindstillingerne på din enhed.

Login

Vi opretter en personlig adgang med beskyttelse ved hjælp af adgangskode for brugere, som opretter en kundekonto eller tilmelder sig en anden tjeneste. Hvis du ikke logger af igen efter en login med dine login-data, forbliver du automatisk logget på i de fleste af vores serviceydelser. Alt efter serviceydelsen anvendes der hertil en cookie-teknologi eller sammenlignelig teknologi. Denne funktion gør det muligt for dig at bruge en del af vores tjenester, uden at du skal logge på igen i hvert enkelt tilfælde. Af sikkerhedsmæssige årsager bliver du dog altid opfordret til at indtaste din adgangskode, når du eksempelvis vil ændre dine profildata eller foretage en bestilling. Yderligere oplysninger finder du under „Individualiserede tjenester“.

Social Plug-ins

Vores serviceydelser kan indeholde Social Plug-ins („Plug-ins“) fra forskellige sociale netværk. Ved hjælp af disse Plug-ins kan du eksempelvis dele indhold eller anbefale produkter til andre. Plug-ins er som standard deaktiverede og sender derfor ingen data. Ved at klikke på en tilsvarende trykknap (fx „Aktivér Social Media“) kan du aktivere Plug-ins. Plug-ins kan også deaktiveres igen med et enkelt klik. Når Plug-ins er aktiverede, etablerer din webbrowser en direkte forbindelse til webserverne hos det respektive sociale netværk. Det sociale netværk overfører så indholdet af Plug-ins direkte til din webbrowser, som så integrerer det i vores website. Som følge af integreringen af Plug-ins modtager det sociale netværk oplysning om, at du har kaldt den pågældende side på vores website, og det kan således registrere dine enheds- og adgangsdata. Når du er logget på det sociale netværk, kan dette også knytte besøget til din konto hos det pågældende sociale netværk. Når du interagerer med Plug-ins, fx når du trykker på Facebook-knappen ”Synes godt om”, eller hvis du skriver en kommentar, overføres den pågældende information fra din browser direkte til det sociale netværk, hvor den gemmes. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den yderligere bearbejdning og brug af dataene, som sociale netværk foretager, samt deres dertil tilknyttede rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelse af din privatsfære finder du i databeskyttelsesmeddelelserne fra de pågældende netværk eller websites. Linkene hertil finder du længere nede. Selv når du ikke er logget på de sociale netværk, kan der sendes fra websites med aktive Social Plug-ins til netværkene. En aktiv Plug-in sætter en cookie med en ID ved hvert kald af websiden. Da din webbrowser sender denne cookie med uden forespørgsel ved enhver forbindelse med en server, kan det sociale netværk således principielt opstille en profil over de websider, som den bruger, ID'en er knyttet til, har kaldt. Og det vil i den forbindelse helt sikkert også være muligt at knytte denne identifikation til en person igen, når vedkommende eksempelvis logger på et socialt netværk igen på et senere tidspunkt.

Social Plug-ins fra Facebook

På nogle websites anvender vi Plug-ins fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Linket til databeskyttelseserklæringen fra Facebook finder du her:Databeskyttelsesmeddelelser fra Facebook.

Social Plug-ins fra Twitter

På nogle websites anvender vi Plug-ins fra det sociale netværk Twitter, som drives af Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Linket til databeskyttelseserklæringen fra Twitter finder du her:Databeskyttelsesmeddelelser fra Twitter.

Social Plug-ins fra Pinterest

På nogle websites anvender vi Plug-ins fra det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Linket til databeskyttelseserklæringen fra Pinterest finder du her:Databeskyttelsesmeddelelser fra Pinterest.

Social Logins

I forbindelse med vores serviceydelser tilbyder vi dig muligvis også, at du kan registrere dig direkte hos os med din konto på sociale netværk. Hvis du ønsker at gøre brug af denne funktion, sendes du først videre til tilbuddet fra det pågældende sociale netværk. Her bliver du anmodet om at logge på med dit brugernavn og din adgangskode. Vi har naturligvis ikke kendskab til dine login-data. Hvis du allerede er logget på, springes dette trin over. Derefter beder det respektive sociale netværk dig om at bekræfte, hvilke data der skal overføres til os (fx offentlig profil, venneliste, e-mailadresse og aktuel bopæl). Vi opretter din kundekonto med de overførte data. I den forbindelse gemmer vi selvfølgelig eksempelvis ikke din venneliste. En permanent forbindelse mellem din kundekonto og din konto hos det sociale netværk, som rækker videre end dette, finder ikke sted. Derudover modtager vi sociale netværksdata fra udbyderne af de respektive sociale netværk.

Individualisering af shopping

I vores serviceydelser anvendes de enheds- og adgangsdata fra brugeranalysen, som opstår under brugen, til individualisering af din shopping-oplevelse. Alt efter arten af serviceydelserne anvendes der i den forbindelse traditionelle Tracking-teknologier under anvendelse af Tracking-pixels og identificerings-cookies eller sammenlignelige ID'er (såkaldt Tagging). Derudover kan vores reklamepartnere derved også registrere dine enheds- og adgangsdata, så vi kan få oplysninger om dine interesser samt demografiske data (alder, køn, område), mens du bruger vores serviceydelser. Således kan vi præsentere dig for reklame og/eller særlige tilbud og serviceydelser, hvis indhold er afstemt efter dine interesser (fx produktanbefalinger, som retter sig efter, at du inden for de seneste dage kun har kigget efter sportssko). Vores formål med dette er at udforme vores tilbud til dig så attraktivt som muligt og præsentere dig for reklame, som modsvarer dine interesseområder. Du kan selvfølgelig fortsat bruge alt indhold og alle funktioner. Denneonsite-optimering gør det dog muligt for os først at vise dig indhold og funktioner, som er mere relevant for dig. Onsite-optimeringen sker automatisk via vores systemer, som registrerer, at brugere i stigende grad har været inde og kigge på produkter og indhold inden for bestemte kategorier.

Få flere oplysninger

Yderligere oplysninger finder du under „Hvordan bruger Zalando mine data til reklame?

Hvis du ikke ønsker onsite-optimeringen, kan du altid deaktivere denne funktion:

 • I Zalando Shop deaktiverer du funktionen ”Databehandling” til dette formål (i Zalando-appen finder du denne funktion i Info-menuen under punktet ”Om os”).

I tilknytning til andre serviceydelser deaktiverer du web-analysen eller app-analysen til dette formål.

Oplysninger om website-cookies

Vores websites anvender cookies. Din accept af cookies er ikke en forudsætning for at besøge vores websites. Dog gør vi dig opmærksom på, at vores websites kun har begrænsede funktionaliteter, hvis du ikke accepterer cookies. I din webbrowser kan du indstille, at en lagring af cookies kun accepteres, hvis du giver dit samtykke hertil.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes af din webbrowser og som gemmer de særlige indstillinger og data, der kræves til udveksling med vores webserver.

Principielt sondrer man mellem to forskellige typer cookies, såkaldte session-cookies, som slettes så snart, du lukker din browser, og midlertidige/permanente cookies, som gemmes i et længere tidsrum. Denne lagring hjælper os med at udforme vores websites og serviceydelser i overensstemmelse med dine ønsker, ligesom det bliver nemmer for dig at bruge disse, idet bestemte indtastninger, som du foretager, eksempelvis gemmes på en sådan måde, at du ikke hele tiden skal gentage disse indtastninger.

De cookies, som vores websites anvender, kan stamme fra Zalando eller vores reklamepartnere. Hvis du vil acceptere Zalando-cookies, men ikke cookies fra vores reklamepartnere, kan du vælge en tilsvarende indstilling i din browser (fx ”Blokér cookies fra tredjeparter”). Som regel viser hjælpe-funktionen i menubjælken i din webbrowser, hvordan du afviser nye cookies, og hvordan du kan fjerne allerede modtagne cookies. Vi anbefaler, at du logger dig helt ud efter brug af vores websites, hvis du benytter computere, som flere brugere har adgang til, og som er indstillet således, at de accepterer cookies og Flash-cookies.

I tilknytning til vores serviceydelser anvendes tre kategorier af cookies:

 • Nødvendige cookies: Disse cookies kræves til optimal navigation og betjening af websitet. Med disse cookies opsættes varekurv-funktionen eksempelvis således, at varerne forbliver gemt i din varekurv, mens du fortsætter indkøbet. De nødvendige cookies har til formål at gemme bestemte indtastninger og indstillinger, som du har foretaget, så du ikke skal gentage disse hele tiden, ligesom de afstemmer indhold fra Zalando i forhold til dine individuelle interesser. Uden nødvendige cookies kan websitet ikke benyttes eller kun benyttes i begrænset omfang.
 • Statistik-cookies: Disse cookies registrerer enheds- og adgangsdata med henblik på at analysere brugen af vores websites, herunder hvilke områder af websitet, der benyttes hvordan (såkaldt surf-adfærd), hvor hurtigt indhold indlæses og om der forekommer fejl. Disse cookies indeholder kun anonyme eller pseudonyme oplysninger og anvendes kun til at forbedre vores website og finde ud af, hvad der interesserer vores brugere samt for at måle, hvor effektiv vores reklame er. Statistik-cookies kan blokeres, uden at navigationen og betjeningen af websitet påvirkes.
 • Marketing-cookies („Tracking-cookies“): Disse cookies indeholder identifikatorer og registrerer enheds- og adgangsdata, så vikan afstemme individualiseret reklame på websites fra Zalando i forhold til dine individuelle interesser. Vores reklamepartnere, som driver online-reklamenetværk, registrerer også enheds- og adgangsdata på vores websites. Således kan vi også vise digindividualiseret reklame på andre websites samt i apps fra andre udbydere, som passer til dine interesser (såkaldt Retargeting). Marketing-cookies kan blokeres, uden at navigationen og betjeningen af websitet påvirkes. Eventuelt kan der dog i så fald ikke ske nogen individualisering af din shopping-oplevelse

Hvad angår Zalando Shop har vi samlet nationale oversigter over samtlige cookies, som anvendes. Disse finder du under „Oplysninger om de enkelte websites“.

4.3. Oplysninger om apps

App Stores / installation

Zalando Apps kan fås via app-platforme, som drives af tredjeparter, såkaldte App-Stores (fx Google Play og Apple App Store). Download forudsætter derfor eventuelt en forudgående registrering hos den pågældende App-Store. Zalando har ingen indflydelse på bearbejdning af dine data i sammenhæng med din registrering og brug af disse App-Stores. For så vidt er det således kun operatøren af den pågældende App-Store, der er ansvarlig. Henvend dig om nødvendigt venligst direkte til den pågældende App-Store-operatør for nærmere oplysninger.

Deling af indhold

Hvis det operativsystem, som du anvender, råder over egen funktion til deling af app-indhold, kan du vælge dette i vores apps via delings- eller anbefalings-knappen, så indhold deles eller produkter anbefales til andre. Alt efter hvilke funktioner din enhed respektive dit operativsystem råder over, samt hvordan du har konfigureret din enhed, kan du på denne måde også bruge sociale netværk til deling.

Vi gør opmærksom på, at det i forbindelse med den af vores app anvendte delingsfunktion drejer sig om en funktion, som forefindes i operativsystemet. Vi får intet at vide om modtagerne og indholdet af deres kommunikation. Yderligere oplysninger om delingsfunktionen og de tilhørende konfigurationsmuligheder får du fra producenten af din enhed.

Hvilke sociale netværk du kan anvende til deling af indhold, afhænger af de sociale netværk, du er medlem af, og hvordan du har konfigureret din medlemskonto og enhed. Yderligere oplysninger finder du i de respektive databeskyttelsesmeddelelser fra de sociale netværk, du benytter.

Lokationsbaserede tjenester

Funktionerne i nogle af vores apps benytter positionstjenester i din enhed til at indsamle lokaliseringsdata. Dette sker med det formål at tilbyde dig app-baserede serviceydelser og indhold, som er skræddersyet i forhold til din aktuelle lokation. En app kan eksempelvis vise dig forretninger i umiddelbar nærhed af dig og foreslå dig produkter, som passer til vejret dér, hvor du opholder dig for øjeblikket. Hvis du tillader, at appen får adgang til positionstjenesterne, overføres din lokation regelmæssigt til os med henblik på dette. Vi opretter ikke bevægelsesprofiler ud fra disse data.

Push-service

Vores apps kan informere dig om bestemte hændelser eller emner med Push-meddelelser, også selv om du ikke anvender appen aktivt på det pågældende tidspunkt. Push-meddelelser er en app-specifik form for meddelelser, som vi kan bruge til at kontakte dig direkte. Hvis du ikke ønsker dette, kan du altid deaktivere Push-service via dine enhedsindstillinger og i indstillingerne i appen.

Når du aktiverer Push-meddelelsesservice, tildeles din enhed en enhedsspecifik Push-ID. Uden en Push-ID kan du af tekniske årsager ikke få tilsendt nogen Push-meddelelser. I forbindelse med Push-ID drejer det sig kun kodede, tilfældigt genererede talrækker.

Systemgodkendelser

For at kunne udføre visse funktioner skal vores apps kunne få adgang til bestemte grænseflader og data på din enhed. Alt efter operativsystemet på din enhed kræver dette i et vist omfang din udtrykkelige tilladelse. Nedenfor forklarer vi, hvilke godkendelser (såfremt disse er relevante for bearbejdningen af dine data) vores apps eventuelt spørger om, samt hvilken type funktioner disse godkendelser kræves til. Du kan altid tilpasse godkendelsesindstillingerne i systemindstillingerne på din enhed.

 • Positionstjenester / lokaliseringsdata Godkendelsen til adgang til positionstjenesterne på din enhed er påkrævet for at en app kan få adgang til den lokation, som din enhed har fundet. Hvis du ikke tillader adgangen, er den lokationsbaserede visning af indhold muligvis ikke mulig eller kun mulig i begrænset omfang.
 • Godkendelser / Push-meddelelser: Godkendelsen er påkrævet i forbindelse med brugen af Push-tjenester. På nogle enheder er godkendelsen til alle apps som standard aktiveret.
 • Adgang til gemte billeder: Godkendelsen er påkrævet, for at en app kan få adgang til gemte billeder (læseadgang) eller for at billeder, som er frembragt ved hjælp af en app, kan gemmes på din enhed (skriveadgang).
 • Kamera: Godkendelsen er påkrævet, for at en app kan bruge kamerafunktionen i din enhed til eksempelvis at tage billeder eller registrere QR-koder med. Den pågældende app vil så kun få adgang til kameraet, når du vælger en passende funktion i appen.
 • Valg af mobile data (iOS) eller adgang til alle netværk og netværksforbindelser (Android): Ved brug eller installation af visse apps forespørges der om disse godkendelser for at den pågældende app får mulighed for at overføre data via internetforbindelsen i din enhed (per WLAN eller dataforbindelse). Denne godkendelse er eventuelt påkrævet for at kunne overføre dine indtastninger i appen til vores server (fx inden for rammerne af en søgning).
 • Ændring eller sletning af USB-hukommelse/SD-kortindhold og læsning af USB-hukommelse/SD-kortindhold: Disse godkendelser er påkrævede for at give den respektive app mulighed for at kunne placere data i hukommelsen eller eventuelt på en anvendt ekstra hukommelse på din enhed eller at kunne udlæse den derfra igen. Den pågældende app udlæser kun de data igen, som blev gemt i forbindelse med brugen af denne app.

4.4. Online-reklame/Retargeting

Vores websites og aps modtager cookies og lignende Tracking-teknologier fra reklamepartnere, som driver et online-reklamenetværk. Derved har vores reklamepartnere mulighed for at registrere dine enheds- og adgangsdata og præsentere dig for individualiseret reklame, som er målrettet dine interesser (fx reklame, som er tilpasset efter de produkter, som du tidligere har kigget på i Zalando Shop) på andre websites og i andre apps.

Yderligere oplysninger finder du under „Hvordan bruger Zalando mine data til reklame?

Du kan altid deaktivere bearbejdningen af dine data til Retargeting-formål.

 • I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i Zalando Shop. I Zalando Shop finder du denne funktion i info-menuen under punktet ”Om os”. I Zalando Web Shop finder du denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring.
 • I andre serviceydelser bedes du venligst deaktivere brugeranalysen med henblik på dette.
 • Hvad angår andre websites og apps kan du også deaktivere Retargeting, som online-reklamenetværk deltager i, på deaktiveringssiden fra European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).Deaktivér yderligere reklame.

4.5. Brugeranalyse

Vi anvender almindelige Tracking-teknologier i alle vores serviceydelser med henblik på vurdering af enheds- og adgangsdata. Således kan vi finde ud af, hvordan vores brugere generelt bruger vores tilbud. I den forbindelse anvendes identifikations-cookies og sammenlignelige identifikatorer. På denne måde får vi eksempelvis information om det indhold og de emner, som i særlig grad foretrækkes, på hvilke tidspunkter vores serviceydelser i særlig grad benyttes, fra hvilke områder (ned til byniveau) vores serviceydelser benyttes, og hvilke browsere og enheder vores brugere generelt anvender.

Desuden gennemfører vi lejlighedsvis også såkaldte A/B-tests inden for rammerne af brugeranalysen. A/B-tests er en særlig variant af brugeranalysen. A/B-testforløbet (også kendt som Split-Testing) er en fremgangsmåde til sammenligning af to versioner af et website eller en app, så vi kan finde ud af, hvilken version der opnår den bedste ydelse, foretrækkes mest eller hurtigst hjælper brugerne med at finde det indhold, de leder efter. Ved at oprette en version A og en version B og derefter teste begge versioner får man data på baggrund af hvilke man lettere og hurtigere kan træffe afgørelser om ændringer af serviceydelser og indhold.

Du kan finde oplysninger om de Tracking-Tools, vi anvender på vores websites og i vores apps, under”Oplysninger om de enkelte websites”.

Her finder du også oplysninger om deaktivering af brugeranalysen.

Du kan altid deaktivere bearbejdningen af dine data til brugeranalysen.

 • I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i Zalando Shop. I Zalando Shop finder du denne funktion i info-menuen under punktet ”Om os”. I Zalando Web Shop finder du denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring.
 • I andre serviceydelser bedes du venligst deaktivere brugeranalysen med henblik på dette.

5. Nyhedsbreve

Vi tilbyder dig forskellige serviceydelser, der knytter sig til nyhedsbrevet. Du får information om de emner, som de enkelte nyhedsbreve behandler, samt yderligere oplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev. Derudover findes der også servicespecifikke nyhedsbreve, som er en fast del af en særlig serviceydelse. Eksempelvis modtager du kun Zalando Lounge nyhedsbrevet, når du er medlem af Zalando Lounge-Shopping-Club. Når du bruger vores nyhedsbreve, registrerer vi også enheds- og adgangsdata.

[Yderligere oplysninger]

5.1. Hvordan tilmelder jeg mig?

I forbindelse med forsendelse af vores nyhedsbreve, som man først skal tilmelde sig (fx Zalando Shop nyhedsbrevet), anvender vi den såkaldte Double Opt-In-proces eller Single Opt-In-proces (forskelligt fra land til land), dvs. vi sender først et nyhedsbrev til dig, når du forinden udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at vi aktiverer den serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Hvis der kræves en Double-Opt-In i dit land, skal du desuden bekræfte, at den e-mailadresse, du har meddelt, rent faktisk er din. Med henblik på dette sender vi dig en informationsmail, hvor vi beder dig om at klikke på et link i denne e-mail for at bekræfte, at du er indehaver af de meddelte e-mailadresser. Muligvis gør vi ikke brug af denne proces, hvis du allerede i anden anledning på denne måde har bekræftet over for os, at du er indehaver af denne e-mailadresse.

5.2. Framelding

Hvis du på et senere tidspunkt ikke længere ønsker at modtage et nyhedsbrev fra os, kan du altid framelde dig modtagelsen af nyhedsbrevet igen, uden at der i den forbindelse opstår andre omkostninger end fremsendelsesomkostningerne, som følger standardtaksten. En meddelelse i tekstform (fx e-mail, fax, brev) til den Zalando-virksomhed, der er ansvarlig for det pågældende nyhedsbrev, er i den forbindelse tilstrækkeligt. Du finder selvfølgelig også et frameldingslink i hvert nyhedsbrev.

Framelding af Zalando Shop-nyhedsbrev

Hvis du vil afbestille Zalando-nyhedsbrevet fra Zalando Shop, kan du også nemt og bekvemt deaktivere denne serviceydelse i Preference Center. Linket til Preference Center finder du i alle e-mails, der vedrører nyhedsbreve.

5.3. Hvilke data bliver registreret?

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, gemmer vi automatisk din IP-adresse og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Således kan vi dokumentere, at du rent faktisk har tilmeldt dig og i givet fald registrere en uretmæssig brug af din e-mailadresse.

Vi registrerer enheds- og adgangsdata, som opstår i forbindelse med din interaktion med et nyhedsbrev. Med henblik på denne vurdering indeholder nyhedsbrevene henvisninger til billedfiler, som er gemt på vores webserver. Når du åbner et nyhedsbrev, indlæser dit e-mailprogram billedfilerne fra vores webserver. De enheds- og adgangsdata, der opstår i den forbindelse, registrerer vi i pseudonymiseret form under et tilfældigt genereret identifikationsnummer (nyhedsbrev-ID), som vi anvender til at identificere dig uden dit samtykke. Således kan vi følge med i om og hvornår du har åbnet hvilke udgaver af et nyhedsbrev. De links, der forefindes i nyhedsbrevene, indeholder ligeledes dit nyhedsbrev-ID, så vi kan registrere det indhold, du interesserer dig for.l På baggrund af de data, der udvindes på denne måde, opretter vi en brugerprofil til dit nyhedsbrev-ID, så vi kan individualisere indholdet i nyhedsbrevene i overensstemmelse med dine interesser og brugervaner og foretage statistiske analyser af den måde, som vores brugere anvender den serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Disse data kobler vi sammen med de data, som vi registrerer inden for rammerne af brugeranalysen.

Denne individualisering af shopping-oplevelsen er en fast del af nyhedsbrevet fra Zalando Shop.

Du kan altid gøre indsigelse mod analysen af nyhedsbrevet ved at deaktivere den pågældende serviceydelse, der knytter sig til nyhedsbrevet. Du finder selvfølgelig også et frameldingslink i hver udgave af vores nyhedsbrev. Yderligere oplysninger finder du også ved at klikke på „Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?“.

Alternativt kan du deaktivere visningen af billeder i dit e-mailprogram. I så fald får du dog ikke vist nyhedsbrevet i fuldt omfang.

6. Individuelle produktanbefalinger per e-mail og Push-service

I forbindelse med vores serviceydelser præsenterer vi dig også for informationer og tilbud fra Zalando på baggrund af dine interesser. Disse individuelle produktanbefalinger tilsender vi dig uafhængigt af, om du abonnerer på et nyhedsbrev. For at kunne vælge de individuelle produktanbefalinger bruger vi i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser fortrinsvis dine hidtidige indkøbsdata og interessedata på baggrund af hvilke vi udleder dine produktinteresser under hensyntagen til de interesser og præferencer, du har meddelt os.

[Yderligere oplysninger]

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nogen individuelle produktanbefalinger fra os, kan du altid deaktivere denne serviceydelse.

 • Hvis du ikke ønsker at modtage nogen individuelle produktanbefalinger fra os per e-mail, kan du altid gøre indsigelse mod dette, uden at der i den forbindelse opstår andre omkostninger end fremsendelsesomkostningerne, som følger standardtaksten (fx omkostninger i forbindelse med internetforbindelsen, porto). Dette kan ske helt uformelt ved at du fx sender en e-mail til os herom. Du finder selvfølgelig også et frameldingslink i alle e-mails.
 • Hvis du ikke længere ønsker at modtage nogen individuelle produktanbefalinger fra os per Push-service, kan du altid deaktivere denne funktion under indstillingerne i den pågældende app. I de fleste af vores apps finder du den pågældende funktion i området ”Indstillinger”, hvor du så vælger ”Meddelelser” eller ”Push-meddelelser”.

7. Værdikuponer

De data, som meddeles af Zalando-værdikuponer inden for rammerne af en bestilling, anvender vi til kontrol og bearbejdning af bestillingen såvel som til tilsendelse og indløsning af værdikuponen. Dette omfatter også protokollering og bearbejdning af dedata, der knytter sig til anvendelsen af værdikuponen, især med henblik på at forhindre bedrageri.

[Yderligere oplysninger]

Til disse formål gemmer vi desuden følgende data:

 • Udstedelsesdato
 • Værdi af værdikupon
 • Værdikuponkode
 • Individualiseringsdata (såfremt angivet af dig)
 • Navn på den person, der er berettiget til en værdikupon (ved værdikuponer knyttet til en person)
 • Tidspunkt for indløsning af værdikuponen
 • Navn på den, der indløser værdikuponen, og kundekonto-ID for den konto, der anvendes ved indløsningen.

8. Hvordan bruger Zalando mine data til reklame?

Dine data bruger vi og vores reklamepartnere til individualiseret reklame, som du præsenteres for i Zalandos tjenester og på de websites samt i de apps, som andre udbydere tilbyder. Med henblik på dette bruger vi og vores reklamepartnere de almindelige internetteknologier på markedet. Således kan vi reklamere mere målrettet, så vi i videst muligt omfang kun præsenterer dig for reklame og tilbud, som rent faktisk er relevant for dig. Det giver os mulighed for bedre at kunne imødekomme behovene hos vores brugere for individualisering og at kunne finde nye produkter og at gøre dig interesseret i vores produkter på lang sig ved hjælp af en mere personlig shopping-oplevelse.

[Yderligere oplysninger]

Eksempel

Hvis du leder efter sportssko på et website, som udbydes af en Zalando reklamepartner, kan vi tage højde for denne oplysning ved produktsøgningen i Zalando Shop. Således kan vi eksempelvis vise dig sportssko som førsteprioritet under rubrikken ”Sko” eller allerede anbefale dig sportssko i feedet på nyhedssiden. Hvis du meddeler os dine præferencer i din kundekonto, eller hvis du allerede har købt sportsartikler hos os, kan vi også tage højde for disse oplysninger, når vi anbefaler dig produkter.

8.1. Reklameformater og -kanaler

De reklameformater, som benyttes af Zalando og Zalando-reklamepartnerne, omfatter præsentationerne i Zalando Shop (inden for rammerne af onsite- og In-App-optimering), reklamevisninger på sociale netværk (fx Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) og reklameflader, som distribueres via de online-reklamenetværk, som anvendes af Zalando, såsom DoubleClick by Google.

Zalando Marketing Services GmbH

Hos Zalando tilbydes reklameydelser også gennem Zalando Marketing Services GmbH.Til websitet for Zalando Marketing Services GmbH

Zalando sælger ingen personlige data. Hvis vores reklamekunder bestiller et Zalando reklameformat hos Zalando Marketing Services GmbH, får disse ingen data, som kan bruges til at kontakte dig eller identificere dig med, uden at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. Vores reklamekunder får kun anonyme, aggregerede rapporter fra os med oplysninger om effektiviteten og rækkevidden af de reklameserviceydelser, vi leverer. Disse rapporter bygger på egne undersøgelser udført af Zalando Marketing Services GmbH, og i et vist omfang tager de også højde for sammenfattende rapporter, som vi modtager fra vores reklamepartnere og sociale netværk. Disse indeholder eksempelvis oplysninger om den virkning, vores reklameydelser har haft på salg hos forskellige kundegrupper.

8.2. Oplysninger, som vi bruger til oprettelse af målgrupper

Med henblik på oprettelse af målgrupper bruger vi vores egen viden fra dataanalysen om bruger- og købsadfærden hos vores brugere og kunder samt vores markedsforskning til brugersegmentering, som vi anvender på de brugerdata, som er registreret af Zalando. I den forbindelse tager vi især højde for aggregerede, pseudonymiserede eller anonymiserede indkøbsdata, søgeforløb, interessedata og demografiske profildata samt enheds- og adgangsdata.

Eksempel

En målgruppe kan eksempelvis være følgende: „Kvinder mellem 25 og 35 år, som er modebevidste og interesserer sig for sport og inden for det seneste år har bestilt et produkt fra Adidas“.

Vores reklamepartnere har desuden også mulighed for at stille egne data, som reklamepartnerne selv har indhentet, til rådighed for brugersegmenteringen. Over for Zalando forpligter reklamepartnerne sig til udelukkende at formidle aggregerede, kodede eller for Zalando anonyme data, så vi ikke kan knytte dataene til nogen bestemt person, særligt ikke nogen bestemt bruger af Zalando Shop. Hvad angår visse målgrupper sker oprettelsen af målgrupper også på grundlag af brugerens søgeadfærd. Dette er tilfældet, når reklamen kun skal præsenteres for sådanne personer, som inden for den seneste tid har besøgt et bestemt website eller søgt efter bestemt indhold.

8.3. Hvordan anvender vi disse oplysninger til online-reklame i Zalando Shop og i tilknytning til andre serviceydelser fra Zalando

Vi bruger de ovenfor nævnte oplysninger inden for rammerne af onsite-optimeringen, så vi kan præsentere dig for mere relevant(e) anbefalinger og indhold, når du søger efter produkter, vælger dit feed eller besøger en produktrubrik. Onsite- og In-App-optimeringen bygger på cookies og lignende identifikationsteknologier til pseudonym registrering af enheds- og adgangsdata. Disse data bruges ikke til at identificere dig personligt, men har udelukkende til formål at foretage en pseudonym vurdering af din brug. Dine data sammenføres på intet tidspunkt permanent med andre personrelaterede data om din person, som er gemt hos os. Med denne teknologi kan vi præsentere dig for produkter og/eller særlige tilbud og serviceydelser, hvis indhold bygger på enheds- og adgangsdata (fx reklame, som retter sig efter, at der inden for de seneste dage kun er blevet kigget på sportsbeklædning).

Hvis du ikke ønsker onsite-optimeringen, kan du altid deaktivere denne funktion:

 • I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i Zalando Shop. I Zalando Shop finder du denne funktion i info-menuen under punktet ”Om os”. I Zalando Web Shop finder du denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring.
 • I tilknytning til andre serviceydelser deaktiverer du web-analysen eller app-analysen til dette formål. Du skal være opmærksom på, at de data, som anvendes til onsite- og In-App-optimeringen, også anvendes til andre formål (herunder leveringen af vores serviceydelser). Registreringen af de dertil benyttede data afsluttes derfor ikke gennem deaktiveringen. Den reklame, du præsenteres for, vil dog så ikke længere være individualiseret.

8.4. På sociale netværk

Når vi reklamerer via reklameformater fra sociale netværk (fx YouTube, Facebook, Instagram), har vi mulighed for at give informationer om brugerne af Zalando Services (fx enheds- og adgangsdata såsom reklame- og cookie-ID'er, e-mailadresser) videre til det respektive sociale netværk i kodet form, når vi formoder, at disse tilhører målgruppen hos en bestemt reklamekunde eller udviser disse bestemte kendetegn (fx aldersgruppe, område, interesser).

Det respektive sociale netværk vil derefter - enten på vegne af os som ordrebearbejder eller med samtykke fra den pågældende bruger - afkode de af os fremsendte data og præsentere brugeren (såfremt denne er medlem af det respektive sociale netværk) for den af os bestilte reklame inden for rammerne af den brugeradfærd, som forekommer i forbindelse med det respektive sociale netværk.

Hvis du ikke ønsker, at vi anvender dine data til at kunne præsentere dig for individualiseret reklame på sociale netværk, kan du deaktivere videresendelsen af dine data.

 • I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i Zalando Shop. I Zalando Shop finder du denne funktion i info-menuen under punktet ”Om os”. I Zalando Web Shop finder du denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring.
 • I tilknytning til andre serviceydelser deaktiverer du web-analysen eller app-analysen til dette formål.

Hvis du har givet dit samtykke til videregivelse af dine data til sociale netværk, kan du altid tilbagekalde dette samtykke.

Du har eventuelt også mulighed for at deaktivere den anvendelse af dine data til individualiseret reklame, som de af dig anvendte sociale netværk benytter sig af. Dette skal ske direkte hos de respektive udbydere. For yderligere oplysninger bedes du venligst henvende dig direkte til disse:

Facebook (Facebook, Instagram):

Google (Google-reklamenetværk, YouTube, Google-søgning):

8.5. På reklameflader, som formidles via online-reklamenetværk (Retargeting)

Reklamepartnere, som driver et online-reklamenetværk, kan anvende cookies og lignende teknologier til pseudonym registrering af din brugeradfærd på baggrund af enheds- og adgangsdata i Zalando Shop og på websites samt i apps. Disse reklamepartnere bruger de registrerede data til at finde ud af sandsynligheden for, at du tilhører den målgruppe, som vi henvender os til, og de tager højde for dette ved valg af reklamevisninger på de reklameflader, som de formidler via deres online-reklamenetværk. Standardinternetteknologien benævnes Retargeting. Retargeting giver os mulighed for at aktivere de former for reklame, som er mest relevante for dig og at måle effektiviteten og rækkevidden af reklamemidlerne, ligesom de bruges til at kontrollere afregninger for reklamepartnere for viste kampagner.

Yderligere oplysninger får du fra udbyderne af de respektive reklameflader og de online-reklamenetværk, som har fået til opgave at formidle disse. En oversigt over reklamepartnerne og oplysninger om deaktivering finder du under „Oplysninger om de enkelte websites“.

Du kan altid deaktivere bearbejdningen af dine data til Retargeting-formål.

 • I den forbindelse bedes du venligst deaktivere funktionen ”Databehandling” i Zalando Shop. I Zalando Shop finder du denne funktion i info-menuen under punktet ”Om os”. I Zalando Web Shop finder du denne funktion lige ved siden af det link, som du også har brugt for at komme ind og læse denne databeskyttelseserklæring.
 • I andre serviceydelser bedes du venligst deaktivere brugeranalysen med henblik på dette.
 • Hvad angår vores websites kan du også deaktivere Retargeting, som online-reklamenetværk deltager i, på deaktiveringssiden fra European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA):Deaktivér yderligere reklame.

Du skal være opmærksom på, at de data, som anvendes til Retargeting, også anvendes til andre formål (herunder leveringen af vores serviceydelser). Registreringen af de dertil benyttede data afsluttes derfor ikke gennem deaktiveringen. Den reklame, du præsenteres for, vil dog så ikke være individualiseret.

9. Hvem videregives mine data til?

Zalando giver kun dine data videre, hvis dette er tilladt i medfør af tysk eller europæisk databeskyttelseslovgivning. Vi har et særligt tæt samarbejde med nogle tjenesteudbydere inden for området kundeservice (fx hotline-tjenesteudbydere), tekniske tjenesteudbydere (fx drift af vores datacentraler) eller med logistikvirksomheder (fx postvirksomheder såsom DHL). Disse tjenesteudbydere må principielt kun bearbejde dine data på vores vegne på særlige betingelser. Hvis vi anvender disse tjenesteudbydere til at bearbejde vores ordrer, får disse kun adgang til dine data i det omfang og tidsrum, som kræves for at tilvejebringe den pågældende ydelse. Hvis du foretager indkøb hos en Zalando-partner, videregiver vi bestemte indkøbsdata om dig til Zalando-partneren (fx dit navn og din leveringsadresse), så Zalando-partneren kan sende den bestilte vare til dig.

[Yderligere oplysninger]

9.1. Virksomheder under Zalando-gruppen

Inden for Zalando-gruppen anvender vi mange indbyrdes integrerede systemer og teknologier. Dette giver os mulighed for at tilbyde dig gunstigere, bedre, mere sikre, mere ensartede og mere interessante serviceydelser. Derfor får virksomhederne og afdelingerne under Zalando-gruppen adgang til de af dine data, som de behøver for at kunne opfylde vores aftale- og lovgivningsmæssige forpligtelser eller for at kunne opfylde deres respektive funktioner inden for Zalando-gruppen.

Eksempler
 • Når du logger på hos Zalon (udbyder: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH) med din brugerkonto (udbyder: Zalando SE), giver Zalando SE i fornødent omfang Zalando Fashion Entrepreneurs GbmH adgang til de data, som er gemt på din kundekonto.
 • Når du kontakter Zalandos kundeservice, bliver din forespørgsel sendt videre til Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG ellerZalando Customer Care International Se & Co. KG, hvor den bearbejdes. Disse to Zalando-selskaber er ansvarlige for kundeservice inden for Zalando-gruppen. Hvis det kræves med henblik på bearbejdning af din forespørgsel, kan disse to Zalando-selskaber få adgang til dine gemte data hos andre Zalando-virksomheder, herunder eksempelvis dine bestillingsdata.
 • Hvis du foretager en bestilling, videresendes dine bestillings- og betalingsdata til Zalando Payments GmbH. Zalando Payments GmbH er ansvarlig for betalingsafviklingen inden for Zalando-gruppen.

9.2. Forsendelsesvirksomheder

Med henblik på udlevering af bestillinger samarbejder vi med eksterne forsendelsesvirksomheder (fx DHL). Disse forsendelsesvirksomheder får følgende data fra os for at kunne udføre den respektive ordre:

 • Dit navn
 • Din leveringsadresse
 • Eventuelt dit postnummer (hvis du ønsker bestillingen leveret til en DHL-pakkestation)
 • Eventuelt din e-mailadresse (såfremt forsendelsesvirksomheden ønsker at informere dig om det forventede leveringstidspunkt per e-mail)

9.3. Partnere i Zalando-partnerprogrammet

Inden for rammerne af Zalando-partnerprogrammet giver vi andre forhandlere (såkaldte Zalando-partnere) mulighed for at sælge deres produkter (såkaldte Zalando-partnerartikler) via Zalando Shop. Inden for rammerne af Zalando-partnerprogrammet fungerer Zalando Shop som en salgsplatform gennem hvilken købsaftaler formidles. Under den respektive Zalando-partnerartikel vises så ”Salg og forsendelse gennem vores partner” samt navnet på den pågældende Zalando-partner.

Hvis du bestiller en Zalando-partnerartikel, sendes artiklen som regel direkte af den respektive Zalando-partner. Med henblik på dette videregiver vi dine indkøbsdata til Zalando-partneren. Disse omfatter følgende:

 • Nærmere oplysninger om de bestilte Zalando-partnerartikler
 • Dit navn
 • Din leveringsadresse

I mange tilfælde eller i visse land sender vi også din e-mailadresse eller dit telefonnummer til en partner. Dette sker dog kun i de tilfælde, hvor dette er påkrævet for at muliggøre fremsendelse af artiklen til dig.

Zalando er også ansvarlig for bearbejdningen af dine data i de tilfælde, hvor du køber en artikel fra en Zalando-partner hos Zalando. Der sker hverken bearbejdning af dine data i samarbejde med en Zalando-partner eller på vegne afen Zalando-partner. Inden for rammerne af Zalando-partnerprogrammet sørger Zalando for, at Zalando-partneren ikke har nogen kontrol over bearbejdningen af dine data. Hvis du køber artikler eller varer fra en Zalando-partner hos Zalando, sender Zalando kun de tidligere anførte data til Zalando-partneren, som denne har brug for med henblik på at kunne opfylde sin forpligtelse over for dig, dvs. normalt for at kunne udlevere den vare til dig, som du har købt. Hvis Zalando sender dine data til en Zalando-partner af de førnævnte grunde, sikrer Zalando i de kontraktmæssige aftaler med partnerne, at Zalando-partneren kun må bearbejde dine data i tilknytning til de tidligere nævnte formål.

Vær venligst opmærksom på, at Zalando-partnerne har deres egne databeskyttelsesbestemmelser. Disse finder du som regel på de respektive partnersider for Zalando Shop og/eller på den pågældende Zalando-partners website. Zalando er ikke ansvarlig for Zalando-partnernes databeskyttelsesbestemmelser og databehandlingsrutiner.

9.4. Tekniske tjenesteudbydere

Vi samarbejder med tekniske tjenesteudbydere for at kunne tilbyde dig vores serviceydelser. Disse tjenesteudbydere omfatter eksempelvis Telekom Deutschland GmbH, Salesforce.com EMEA Ltd eller Amazon Web Services, Inc. Hvis disse bearbejder dine data uden for Den Europæiske Union, kan dette medføre, at dine data overføres til et land med en ringere databeskyttelsesstandard end den, der gælder i Den Europæiske Union. I disse tilfælde sørger Zalando for, at de pågældende tjenesteudbydere kontraktligt eller på anden vis garanterer et tilsvarende databeskyttelsesniveau.

9.5. Oplysningstjenester

Samarbejdet med eksterne oplysningstjenester for at forhindre bedrageri, vælge betalingstyper og vurdere kreditværdighed sker på nationalt niveau, så der tages højde for nationale særregler og krav. Ved at klikke påNationale oplysninger kan du få oplysninger om hvilke eksterne betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester vi samarbejder med i hvilke lande. Her finder du eventuelt også særlige databeskyttelsesmeddelelser, som vi stiller til rådighed for dig på vegne af de respektive betalingstjenesteudbydere og oplysningstjenester.

9.6. Social-Media-netværk

Inden for rammerne af reklamekampagner videresender vi data til udbydere af sociale netværk. Dette sker inden for rammerne af databeskyttelseslovgivningen. Yderligere oplysninger finder du under „Hvordan bruger Zalando mine data til reklame?“.

9.7. Myndigheder og øvrige tredjeparter

Om nødvendigt videregiver vi dine data til anklagemyndigheder eller øvrige tredjeparter, hvis en myndigheds- eller domstolsafgørelse forpligter os hertil, eller hvis dette er påkrævet i forbindelse med retsforfølgning eller straffesager.

10. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

Under hensyntagen til de respektive lovmæssige betingelser har du følgende lovmæssige databeskyttelsesrettigheder: Ret til oplysning (artikel 15 i DSGVO), ret til sletning (artikel 17 i DSGVO), ret til berigtigelse (artikel 16 i DSGVO), ret til begrænsning af bearbejdningen (artikel 18 i DSGVO), ret til dataportabilitet (artikel 20 i DSGVO), ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i DSGVO), ret til tilbagekaldelse af samtykker (artikel 7, stk. 3 i DSGVO) samt ret til at gøre indsigelse mod bestemte databehandlingsoperationer (artikel 21 i DSGVO).Kontaktdataene for dine anmodninger finder du under „Kontaktperson“.

[Yderligere oplysninger]

Vigtige oplysninger:

 • For at sikre, at dine data ikke udleveres til tredjeparter vedbegæring om oplysninger, bedes du sammen med din forespørgsel per e-mail eller per post medsende tilstrækkelig dokumentation for din identitet.
Tip

Som regel er det i den forbindelse tilstrækkeligt, at du sender din forespørgsel til os via den e-mailadresse, der er gemt i din kundekonto.

 • De fleste af dine angivelser kan du selv ændre i din kundekonto. I alle andre tilfælde bedes du venligst kontakte vores kundeservice.
 • Databeskyttelsesmyndighedernes kompetencer retter sig efter det ansvarlige organs hjemsted. Du kan dog også henvende dig til databeskyttelsesmyndighederne i nærheden af din bopæl, hvorefter disse sender dinklage videre til den kompetente myndighed. Den for Zalando ansvarlige, ledende myndighed er myndigheden for databeskyttelse og informationsfrihed i Berlin (die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit), Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland.
 • Hvis du har givet dit samtykke til bearbejdning af dine data, kan du altidtilbagekalde dette samtykke. En tilbagekaldelse har ingen virkning på lovligheden af den bearbejdning af dine data, der er sket før din tilbagekaldelse.
 • Du kan altid gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data til reklameformål, herunder direkte reklame (også i form af dataanalyser), uden at du skal angive årsagerne hertil.
 • Hvis vi foretager bearbejdningen af dine data på baggrund af en afvejning af interesser i medfør af artikel 6 stk. 1 litra f i DSGVO (fx overførsel af data om kreditværdighed til en ekstern oplysningstjeneste), kan du gøreindsigelse mod bearbejdningen. Ved udøvelsen af din ret til indsigelse beder vi dig om at fremlægge dine grunde til, at vi ikke skal bearbejde dine data. I tilfælde af en begrundet indsigelse kontrollerer vi sagens faktuelle forhold, hvorefter vi enten indstiller/tilpasser bearbejdningen eller meddeler dig vores tvingende beskyttelsesværdige grunde, som giver os anledning til at måtte fortsætte bearbejdningen.

11. Hvornår slettes mine data?

Vi gemmer dine personrelaterede data  så længe som det kræves for at opfylde de formål, som er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, især med henblik på opfyldelse af vores aftale- og lovgivningsmæssige forpligtelser. Eventuelt gemmer vi også dine personrelaterede data til andre formål, når respektive så længe loven tillader os fortsat at foretage lagring til bestemte formål, herunder til at gøre retskrav gældende.

[Yderligere oplysninger]

Hvis du lukker din kundekonto, sletter vi alle data, som vi har gemt vedrørende dig. Hvis en komplet sletning af dine data ikke er mulig eller påkrævet ud fra lovgivningsmæssige grunde, bliver de pågældende data spærret for yderligere bearbejdning.

Hvad betyder spærring?

Når data spærres, sikres det ved hjælp af en begrænsning af adgangsrettighederne og andre tekniske og organisatoriske tiltag, at kun få medarbejdere har adgang til de pågældende data. Disse medarbejdere må så kun anvende de spærrede data til forud fastlagte formål (fx forelæggelse over for skattemyndighederne i forbindelse med en skattekontrol).

En spærring sker eksempelvis i følgende tilfælde:

 • Dine bestillings- og betalingsdata og eventuelt yderligere data er som regel underlagt forskellige lovmæssige former for opbevaringspligt, hvilket bl.a. fremgår af handelsloven og skatteloven. Lovgivningen forpligter os til at opbevare disse data i op til ti år med henblik på skattekontrol og revisioner. Først derefter må vi endegyldigt slette de pågældende data.
 • Også hvis dine data ikke er underlagt nogen lovmæssig opbevaringspligt, kan vi i de tilfælde, hvor lovgivningen tillader dette, se bort fra en øjeblikkelig sletning og i stedet først foretage en spærring. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor vi muligvis stadig har behov for de pågældende data med henblik på fortsat gennemførelse af aftalen eller retsbeskyttelse (fx ved reklamationer). Det afgørende kriterium for varigheden af spærringen er i så fald de lovmæssige forældelsesfrister. Efter udløb af de relevante forældelsesfrister slettes de pågældende data endegyldigt.

I de tilfælde, hvor loven tillader dette, kan der ses bort fra sletningen, hvis det drejer sig om anonyme eller pseudonymiserede data, og sletningen umuliggør bearbejdningen til videnskabelige forskningsformål eller til statistiske formål eller i alvorlig grad påvirker denne.

12. Hvordan beskytter Zalando mine data?

Dine personlige data overføres sikkert hos os ved hjælp af kodning. Dette gælder for din bestilling såvel som for kundelogin. Vi gør i den forbindelse brug af kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Desuden sikrer vi vores websites og øvrige systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændring eller udbredelse af dine data forårsaget af uautoriserede personer.

13. Ændringer af denne databeskyttelseserklæring og kontaktpersoner

På grund af videreudviklingen af vores websites og apps samt implementeringen af nye teknologier med det formål at forbedre vores serviceydelser til dig kan det være påkrævet at foretage ændringer af disse databeskyttelsesoplysninger. Derfor anbefaler vi dig fra tid til anden at læse denne databeskyttelseserklæring igennem igen.

Du kan altid stille spørgsmål vedrørende databeskyttelse i Zalando-gruppen til vores databeskyttelsesansvarlige. Disse kontakter du nemmest ved at skrive tildatenschutz@zalando.de.

[Yderligere oplysninger]

Kontakt til den databeskyttelsesansvarlige hos Zalando:

Databeskyttelse
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Tyskland

Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
e-mail:
datenschutz@zalando.de

14. Nationale oplysninger

Vores databehandling kan være forskellig fra land til land. Her kan du få oplysninger om de nationale afvigelser.

[Yderligere oplysninger]

14.1. Tyskland

Tjenesteudbyderen for vurderinger af kreditværdighed for forbrugere i Tyskland erInfoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland.

Detaljerede databeskyttelsesoplysninger fra Infoscore Consumer Data GmbH i medfør af artikels 14 i DSGVO, herunder særligt oplysninger om forretningsformål, formål med datalagringen, oplysninger om datamodtagere samt om dine databeskyttelsesrettigheder over for Infoscore Consumer Data GmbH finder duher respektive under https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

14.2. Østrig

Tjenesteudbyderen for vurderinger af kreditværdighed for forbrugere i Østrig erCRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland

Detaljerede databeskyttelsesoplysninger fraCRIF Bürgel GmbH i medfør af artikel 14 i DSGVO, herunder særligt oplysninger om forretningsformål, formål med datalagringen, oplysninger om datamodtagere samt om dine databeskyttelsesrettigheder over for CRIF Bürgel GmbH finder du her:https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

14.3. Schweiz

Tjenesteudbyderen for vurderinger af kreditværdighed for forbrugere i Schweiz erCRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München,Tyskland

Detaljerede databeskyttelsesoplysninger fra CRIF Bürgel GmbH i medfør af artikel 14 i DSGVO, herunder særligt oplysninger om forretningsformål, formål med datalagringen, oplysninger om datamodtagere samt om dine databeskyttelsesrettigheder over for CRIF Bürgel GmbH finder du her:https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

14.4. Holland

Tjenesteudbyderen for vurderinger af kreditværdighed for forbrugere i Holland erExperian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Holland

14.5. Belgien

Tjenesteudbyderen for vurderinger af kreditværdighed for forbrugere i Belgien erInfoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland

14.6. Sverige

Tjenesteudbyderen for vurderinger af kreditværdighed for forbrugere i Sverige erUC AB, Årstaängsvägen 21B, 117 88 Stockholm, Sverige

14.7. Norge

Tjenesteudbyderen for vurderinger af kreditværdighed for forbrugere i NorgeExperian AS, Karenslyst Alle 8 B, PO Box 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge

14.8 Finland

Tjenesteudbyderen for vurderinger af kreditværdighed for forbrugere i Finland erSuomen Asiakastieto Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki, Finland

15. Oplysninger om cookies

Her kan du få oplysninger om de former for cookies, vi anvender. En oversigt over alle former for anvendte cookies finder du her:link

Customer Service Live Chat
Customer Service Live Chat is not available at the moment
Gå til kapitel
  Version: 5/2019
  Ældre versioner
  https://www.zalando-lounge.com/cookies

  Integritetspolicy

  Version: 05/2019 (äldre versioner)

  Denna integritetspolicy ger dig en översikt över behandlingen av din data hos Zalando. Den gäller för alla webbplatser, appar och andra tjänster och produkter som erbjuds av Zalando.

  Så här kan du läsa denna integritetspolicy: Vi erbjuder dig flera olika möjligheter att läsa denna integritetspolicy. Till att börja med innehåller det här avsnittet en del grundläggande uppgifter. Därefter har vi sorterat denna integritetspolicy efter relevanta ämnen och delat upp dessa i enskilda kapitel. Såvida du redan är ett "proffs" kan du hoppa direkt till de enskilda kapitlen via följande rullgardinsmeny.

  [Rullgardinsmeny - kapitellista] 

  Vi har försett varje kapitel med en kort översiktstext . Översiktstexten består av en kort sammanfattning av kapitlets innehåll. Såvida du bara vill få en snabb överblick över all databehandling är det lämpligt att läsa översiktstexterna. Såvida du vill göra dig förtrogen med detaljerna kan du klicka på "Mer" under respektive översiktstext. Du kommer då att se kapitlets kompletta innehåll.

  Vi har så långt som möjligt försökt undvika korshänvisningar. På detta sätt får du all information förklarad sammanhängande oavsett i vilket kapitel du befinner dig. Om du läser denna integritetspolicy från början till slutet kommer du dock eventuellt märka upprepningar i texten. Vi kunde dock inte helt undvika några få korshänvisningar. Till exempel har vi sammanfattat all landsspecifik databehandling i ett eget kapitel och hänvisar alltid till detta kapitel om landsspecifik databehandling föreligger.

  För vilka tjänster och erbjudanden gäller denna integritetspolicy: Vi på Zalando behandlar dina data för det mesta likadant oavsett vilket av våra erbjudanden det gäller. Denna integritetspolicy gäller därför för alla tjänster och produkter som vi erbjuder våra kunder i Europa. Och detta oavsett om vi gör det via en webbplats, en app, i butiker, via telefon på evenemang eller via sociala nätverk eller andra kanaler. För att öka begripligheten använder vi för detta "vanliga fall" begreppet "Tjänster".

  Det finns dock även tjänster där vi undantagsvis behandlar dina data annorlunda eller för speciella ändamål. Detta kan bero på tjänstens art eller på landspecifika krav. När vi åberopar dessa fall (alltså "avvikelser från vanliga fall") kallar vi det "tjänstespecifikt" eller "landsspecifikt".

  Slutligen bör man beakta att Zalando inte bara är ett enskilt företag. Zalando är en koncern och består därmed av ett flertal företag. Inte alla dessa företag erbjuder dig tjänster eller behandlar dina data. För enkelhetens skull nämns i det följande därför endast de företag i Zalando-koncernen som också verkligen deltar i behandlingen av dina data. När vi i det följande nämner "Zalando", "vi" eller "oss" menas alltid de ansvariga företagen i Zalando-koncernen. Konkret innebär detta följande Zalando-företag:

  [Mehr]

  • Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
  • Zalando Beauty Store GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
  • Zalando Content Creation SE & Co. KG, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin, Tyskland
  • Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG, Leipziger Straße 127-128, 10117 Berlin, Tyskland
  • Zalando Customer Care International SE & Co. KG, Leipziger Straße 127-128, 10117 Berlin, Tyskland
  • Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
  • Zalando Finland Oy, Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsingfors, Finland
  • Zalando Ireland Ltd., 3 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 WC65, Irland
  • Zalando Logistics SE & Co. KG, Havellandstraße 6, 14656 Brieselang, Tyskland
  • Zalando Logistics Mönchengladbach SE & Co. KG, Regioparkring 25, 41199 Mönchengladbach, Tyskland
  • Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o., Innowacyjna 8, 74-100 Gardno, Polen
  • Zalando Logistics Polska sp. z o.o., ul. Jasna no. 26, 00-054 Warszawa, Polen
  • Zalando Logistics Süd SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
  • Zalando Lounge Logistics SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland
  • Zalando Lounge Service GmbH, Zeughofstraße 1, 10997 Berlin, Tyskland
  • Zalando Marketing Services GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland
  • Zalando Outlets GmbH, Köpenicker Straße 20, 10997 Berlin, Tyskland
  • Zalando Payments GmbH, Valeska-Gert-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland
  • Zalando Digital Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, 225, 225-A, 1250 142 Lissabon, Portugal
  • KICKZ Never Not Ballin’ GmbH, Landwehrstraße 60, 80336 München, Tyskland
  • nugg.ad GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland

  Vad som står i denna integritetspolicy:

  • Vilka data som lagras av Zalando.
  • Vad vi gör med dessa data och till vad de behövs.
  • Vilka rättigheter och alternativ du har när det gäller integritetsskydd.
  • Vilken teknik och vilka uppgifter vi använder för att personalisera och anpassa våra tjänster och innehåll för att ge dig en säker, enkel, kontinuerlig och personlig shoppingupplevelse.
  • Vilken teknik och data vi använder för reklam, inklusive den spårningsteknik som används.

  Om du har en fråga när det gäller denna integritetspolicy eller ämnet integritetsskydd på Zalando i allmänhet kan du när som helst vända dig till vår Dataskyddsansvarig eller Zalando kundtjänst.

  1. Vilka data behandlas av Zalando?

  Zalando erbjuder en mängd olika tjänster som du kan använda på olika sätt. Beroende på om du kontaktar oss via webben, på telefon, personligen eller på annat sätt, och beroende på vilka tjänster du använder genereras olika data från olika källor. Många av de uppgifter vi behandlar lämnar du själv när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Till exempel när du registrerar dig och för detta ändamål anger ditt namn eller din e-postadress eller adress. Vi får emellertid också enhets- och åtkomstdata som automatiskt registreras av oss när du interagerar med våra tjänster. Därvid kan det till exempel handla om information om vilken enhet du använder. Vi samlar ytterligare uppgifter genom egna dataanalyser (till exempel i samband med marknadsundersökningar och utvärdering av kunder). Vi kan också få information om dig från tredje part, till exempel kreditupplysningstjänster och betaltjänstleverantörer.

  [Mer]

  När vi pratar om "dina data" menar vi personrelaterade uppgifter. Detta är all information som vi kan använda för att identifiera dig direkt eller i kombination med annan information. Exempel: Ditt namn, ditt telefonnummer, ditt kundnummer, ordernummer eller din e-postadress. All information som vi inte kan identifiera dig med (inte heller i kombination med annan information), anses vara icke-personrelaterad information. Icke-personrelaterad information kallas också anonyma uppgifter. När vi kombinerar dina personuppgifter med anonym data, kommer alla uppgifter i denna datapost att betraktas som personrelaterad information. Om vi tar bort personuppgifter från information eller från en datapost, kommer de återstående uppgifterna i denna datapost inte längre att betraktas som personrelaterad information. Detta förfarande kallas anonymisering. Principiellt gäller: Om vi ber dig att lämna vissa personliga uppgifter kan du naturligtvis vägra att göra det. Du bestämmer vilken information du ger oss. Möjligtvis kan vi då inte tillhandahålla de önskade tjänsterna (eller endast i begränsad omfattning). Vi kan till exempel inte leverera paket utan att du anger en leveransadress. Om det krävs specifik information (obligatorisk information) i samband med en tjänst, informerar vi dig om detta med hjälp av en motsvarande märkning.

  1.1. Profildata

  Profildata är personlig och demografisk information om dig själv (så kallade basdata) och dina individuella intressen, som du ger oss vid registreringen för ditt kundkonto. Dina profildata omfattar bland annat:

  • Ditt för- och efternamn
  • Dina kontaktuppgifter
  • Dina preferenser exempelvis när det gäller märken, produkttyper eller stilar
  • Demografisk information såsom kön, ålder och bostadsort

  Obligatorisk information är vanligtvis ditt namn, din e-postadress och ett lösenord som du själv har valt. Din e-postadress och lösenordet blir senare dina inloggningsuppgifter.

  För användning av begränsade, avgiftsbelagda eller personliga tjänster kan ytterligare obligatorisk information vara nödvändig, exempelvis ditt födelsedatum eller tilltal (till exempel för att kunna leda dig till den Zalando Shop hemsida som passar ditt kön) eller de märken och klädstilar du gillar.

  Profildata kan också omfatta ytterligare uppgifter om din person och dina intressen. Dessa kan redan insamlas vid registrering för tjänsten eller kompletteras först senare. Ett exempel på detta är att du senare lägger till frivillig information till din profil eller om du vill använda ditt kundkonto för att anmäla dig till en tjänst som kräver ytterligare obligatorisk information.

  Tips

  Om du är inloggad på ditt kundkonto kan du där se och i de flesta fall även direkt ändra dina profildata, till exempel för att uppdatera din adress när du har flyttat.

  1.2. Kontaktuppgifter

  När du kontaktar oss registrerar vi därvid dina kontaktuppgifter. Dina kontaktuppgifter kan beroende på hur du kontaktar oss (exempelvis på telefon eller via e-post) innehålla ditt namn, postadresser, telefonnummer, faxnummer, e-postadresser, detaljer om dina sociala nätverksprofiler (till exempel erhåller vi din Facebook-ID, om du kontaktar oss via Facebook), användarnamn och liknande kontaktuppgifter.

  1.3. Inköpsdata

  När du beställer något hos Zalando eller handlar på plats exempelvis i Zalando Outlet Store, registrerar vi din shopping-information. Inköpsdata kan innehålla följande information, beroende på typ av försäljning och status för handläggning:

  • Ordernummer
  • Detaljer om de köpta varorna (beteckning, storlek, färg, inköpspris osv.)
  • Uppgifter om betalningssättet
  • Leverans- och faktureringsadresser
  • Meddelanden och kommunikation när det gäller inköp (t.ex. meddelande om frånträdande av avtal, reklamationer och meddelanden till kundtjänst)
  • Leverans- och betalningsstatus, t.ex. "Klart" eller "Skickat"
  • Returstatus, t.ex. "Slutförd"
  • Uppgifter om tjänsteleverantörer som är involverade i avtalets fullgörande (vid postorderköp  sändningsnummer från paketleverantörer)
  Tips

  I ditt kundkonto under områdena "Mina beställningar", "Mina returer" och "Min adressbok"  kan du alltid se dina viktiga inköpsdata.

  1.4. Betalningsuppgifter

  Vi erbjuder de vanliga betalningsmetoderna inom e-handeln – i synnerhet förskottsbetalning, kreditkort, PayPal eller mot faktura. För utförandet av betalningen registrerar vi de betalningsuppgifter du har meddelat. Ytterligare betalningsinformation får vi av externa betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster som vi samarbetar med för att genomföra betalningar och kreditkontroller.  Våra betaltjänstleverantörer erhåller av oss endast uppgifter som krävs för att slutföra betalningen.

  Betalningsinformation är till exempel:

  • Föredragen betalningsmetod
  • Faktureringsadresser
  • IBAN och BIC eller kontonummer och clearingnummer
  • Kreditkortsdata
  • Kreditinformation

  Till betalningsuppgifterna hör även annan information som är direkt relaterad till betalningshanteringen och kreditkontrollen. Det gäller exempelvis information som externa betaltjänstleverantörer använder för identifiering, såsom din PayPal-ID (såvida du betalar med PayPal).

  Ansvarig för genomförandet av betalningar, fordringshantering och kreditkontroll i samband med alla inköp av privatpersoner i Zalando Shop och andra avgiftsbelagda tjänster från Zalando-koncernen är Zalando Payments GmbH, Valeska-Gert-Straße 1, 10243 Berlin, Tyskland.

  Kreditinformation består av våra egna uppgifter om din tidigare betalningshistorik hos alla företag i Zalando-koncernen och av kreditvärdering utförd av externa kreditupplysningstjänster. Kreditinformation är ett uttalande om en persons uppskattade ekonomiska prestationsförmåga och villighet. Detta hjälper företag att undvika uteblivna betalningar som förekommer när kunder inte eller inte i rätt tid kan uppfylla sina betalningsskyldigheter. Beaktande av kreditinformation vid valet av betalningssätt ska samtidigt förhindra att vi erbjuder våra kunder betalningsmetoder som inte kan erbjudas dem och att våra kunder åtar sig betalningsförpliktelser som de själva inte kan uppfylla. Kreditinformation tas vanligtvis fram av så kallade kreditupplysningstjänster. Med hjälp de olika uppgifterna beräknar kreditupplysningstjänsterna ett så kallat poängvärde, som bland annat tar hänsyn till de redan befintliga betalningsförpliktelserna och eventuella tidigare uteblivna betalningar. Nämnda poängvärden för en person är statistiskt baserade uppskattningar av risken för en framtida utebliven betalning. Dessa värden redovisas som ett numeriskt värde, till exempel i procent. Vi har endast ett begränsat inflytande på databehandlingen genom externa kreditupplysningstjänster (till exempel om vi lämnar information till kreditupplysningstjänster om ouppfyllda betalningsförpliktelser).

  Samarbetet med externa betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster sker landspecifikt för att ta hänsyn till landsspecifika specialfall och krav. Under Landsspecifik information kan du ta reda på med vilka externa betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster vi samarbetar i de olika länderna. Där hittar du i förekommande fall också särskilda  integritetsmeddelanden som vi tillhandahåller på uppdrag av respektive betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster.

  1.5. Intressedata

  När du interagerar med våra tjänster samlar vi in information som avslöjar vilka innehåll, ämnen, produkter, produkttyper, varumärken eller stilar du är intresserad av. Vi kan exempelvis med hjälp av inköpsdata, önskelistors innehåll och din ålder (såvida denna information är tillgänglig för oss) samt jämförelser med användare med liknande egenskaper, härleda vilka stilar och produktkategorier du är intresserad av. Detta gör det möjligt för oss att vid din nästa sökning kunna visa dig de produkter som förmodligen är mest relevanta för dig.

  Förutom de intressen som du direkt har meddelat kan vi också härleda dina intressen med hjälp av andra uppgifter som registrerats av oss. Om du exempelvis upprepade gånger besöker en viss del av vår Zalando Shop kan vi inom ramen för användningsanalysen och dina åtkomstdata förstå dina intressen (till exempel kan vi härleda att du kan vara intresserad av sport om du regelbundet besöker kategorin "Sportkläder" eller beställer produkter från denna kategori).

  För detta ändamål får vid dessutom information och statistik om demografi (såsom ålder, kön, region), uppgifter om enhets- och åtkomstdata samt våra användares intressen. Vi ser därvid till att våra reklampartners gentemot Zalando endast tillhandahåller aggregerad, krypterad eller för Zalando anonymiserad information, så att vi inte kan tilldela uppgifterna till någon viss person, i synnerhet ingen bestämd användare. Denna information kan hjälpa oss att bättre förstå våra användare, t.ex. inom ramen för kundstrukturanalyser och användarsegmentering.

  Mer information om behandlingen av dina uppgifter finns under "Hur använder Zalando mina uppgifter för reklamändamål?".

  1.6. Meddelanden, samtalsinnehåll

  Om du kommunicerar med oss eller andra användare via telefon, post, sociala medier, kontaktformulär eller på annat sätt om produkter (t.ex. produktrecensioner) och andra ämnen registrerar vi innehållet i dina meddelanden.

  Vid behov skickar vi dina meddelanden till den avdelning som är ansvarig för ditt ärende, till exempel partnerföretag eller tillverkare. Vid eventuell omdirigering till ett annat företag (till exempel om du skickar oss feedback till tillverkaren av en produkt) har du givetvis möjlighet att informera oss om att dina uppgifter endast får användas av Zalando. I detta fall vidarebefordras din förfrågan inte eller endast utan dina personuppgifter till behörig avdelning, i den mån ditt ärende kan handläggas på detta sätt.

  Såvitt du skickar oss meddelanden för andra användare (t.ex. produktrecensioner) via för detta ändamål avsedda funktioner kan dessa publiceras av oss inom ramen för våra tjänster.

  Inspelning av telefonsamtal

  Telefonsamtal, exempelvis med vår hotline, spelas in endast med ditt samtycke och endast för de ändamål som samtycket omfattar (till exempel kvalitetssäkring, utbildningsändamål). Samtycket till inspelningen av samtalet är givetvis frivilligt. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan, till exempel genom att be den anställde på telefonen att avbryta inspelningen. Ytterligare information finns under "Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?".

  För kommunikation med kunder och användare utnyttjar Zalando även tjänster från sociala nätverk som exempelvis Facebook, Instagram eller Twitter. Vi använder dessa populära plattformar bredvid våra egna kommunikationskanaler för att ge dig ytterligare kontakt- och informationsmöjligheter. Beakta dock att vi inte har något inflytande på de sociala nätverkens användarvillkor och de tjänster de erbjuder och därmed endast i begränsad omfattning kan påverka deras databehandling. Vi ber dig därför att noggrant kontrollera vilka personuppgifter du meddelar oss via de sociala nätverken. Vi har inget inflytande på de sociala nätverkens operatörer, andra användare samt tredje parter, som eventuellt samarbetar med de sociala nätverkens operatörer eller även använder deras tjänster.

  1.7. Data från sociala nätverk

  I Zalando-tjänster kan det möjligtvis finnas integrerade funktioner från sociala nätverk. Det kan vara Messenger-tjänster och så kallade  sociala plugins eller inloggningar som "Logga in med Facebook". Om du aktiverar eller använder dem och är medlem i respektive sociala nätverk erhåller vi uppgifter från respektive leverantörer, som du kan identifieras med. I regel får vi följande uppgifter från sociala nätverk:

  • Din offentliga profilinformation som finns lagrad på respektive sociala nätverk (t.ex. namn, profilbild)
  • Uppgifter om vilken typ av utrustning du använder
  • ditt konto-ID för din profil på respektive nätverk (t.ex. Facebook-ID)

  För övrigt erhåller vi utan ditt samtycke ingen information från tillhandahållare av sociala nätverk, som du kan identifieras eller kontaktas med.

  I samband med reklam via sociala nätverk erhåller vi vanligtvis endast allmän demografisk och intresserelaterad information om effektiviteten hos våra annonser, t.ex. att en viss annons klickades på av en man som är mellan 25 och 34 år gammal, bor i Berlin och intresserar sig för shopping och kläder. Dessa uppgifter och bedömningar kommer från respektive tillhandahållare av det sociala nätverket.

  Mer information finns i respektive tillhandahållares användarvillkor och integritetspolicy.

  Beakta även upplysningarna om behandling av data från de sociala nätverken i samband med deras funktioner under "Information om webbplatser och appar".

  Zalando använder för närvarande Facebook  Messenger och sociala plugins/inloggningar från följande sociala nätverk:

  1.8. Positionsdata

  För vissa ändamål registrerar vi också information om din enhets aktuella plats när våra tjänster används. Därvid kommer två olika tekniker till användning.

  När du delar din enhets platstjänster med en app, en webbplats eller en annan Zalando-onlinetjänst, behandlar Zalando de positionsdata som din enhet identifierar och tillhandahåller oss för att ge dig platsbaserade tjänster.

  Exempel

  Med några av våra appar kan du se butiker i ditt område eller få förslag på produkter som matchar den plats där du just nu befinner dig.

  Om du tillåter en Zalando app åtkomst till din enhets positionstjänster kommer din position regelbundet att överföras till oss (till exempel även om du just nu inte använder appen). Detta är till för att förbättra användarupplevelsen, till exempel genom att de platsbaserade innehållen laddas snabbare när du använder appen på din position eller för att visa platsbaserade push-meddelanden. Vi kommer inte att skapa några rörelseprofiler med hjälp av dessa uppgifter. Ytterligare information får du vid behov i samband med den platsbaserade tjänsten.

  Dessutom samlar vi också positionsdata som härleds från din enhets IP-adress (ner till stadsnivå). För detta ändamål används en anonymiserad IP-adress förkortad till tre siffror. Denna kan därför inte längre användas för att identifiera din internetanslutning eller enhet.

  Vad är IP-adresser?

  Varje enhet som är ansluten till Internet måste tilldelas ett flersiffrig, unikt nummer (exempel: 193.99.144.85). Detta nummer kallas IP-adress.

  De tre första siffrorna i en IP-adress är vanligtvis kopplade till en viss region eller en viss internetleverantör. Därför kan den ungefärliga platsen för internet-anslutningen härledas från IP-adressen.

  Denna procedur (så kallad geolokalisering) används av oss och många andra webbutiker, till exempel vid bedrägeribekämpning, för att upptäcka misstänkta beställningar (det kan t.ex. i vissa situationer vara suspekt om en IP-adress från ett land du hittills aldrig har beställt ifrån används för en beställning via ditt kundkonto).

  1.9. Bilder och andra personliga innehåll

  Med några av våra tjänstespecifika användningar kan du dela bilder och andra personliga innehåll med oss eller andra användare för att kommunicera med oss eller andra användare, eller för att personifiera tjänster (till exempel genom att ladda upp en profilbild med hjälp av Zalando-appen bildsökning eller genom att kommunicera med en stylist).

  1.10. Uppgifter vid kampanjer och enkäter

  Om du deltar i någon av de kampanjer som Zalando erbjuder (t.ex. pristävling) eller i enkäter (t.ex. intervju för att mäta kundnöjdhet som en del av en marknadsundersökning) ber vi dig om din personliga information.

  I samband med en pristävling frågar vi dig vanligtvis efter ditt namn och din e-postadress, så att vi kan informera dig om du har vunnit något samt för att se till att varje deltagare endast deltar en gång i pristävlingen.

  I samband med vissa kampanjer och undersökningar kan det förekomma att vi ber om mer information. Det kan exempelvis vara fallet om vi genomför en kampanj tillsammans med en partner och partnern behöver information om dig för att kunna se till att du får din vinst. I dessa fall kommer vi dock alltid att informera dig separat om de uppgifter vi behöver och om hur de används av oss.

  1.11. Ansökningar

  För att ta emot och handlägga ansökningar använder Zalando-koncernens företag Zalando SE:s centrala systemet för handläggning av ansökningar.

  Webbportalen för Zalandos systemet för handläggning av ansökningar kan nås på: https://jobs.zalando.com/. Zalandos system för handläggning av ansökningar har tjänstespecifika integritetsmeddelanden, som du kan hämta här: [https://jobs.zalando.com/de/datenschutz].

  1.12. Enhets- och åtkomstdata

  När du använder onlinetjänster och mobila tjänster är det oundvikligt att tekniska data genereras och behandlas för att tillhandahålla och visa de erbjudna funktionerna och innehållen på din enhet. Vi kallar dessa data "enhets- och åtkomstdata". Enhets- och åtkomstdata uppstår vid varje användning av onlinetjänster och mobila tjänster. Därvid spelar det ingen roll vem som är tillhandahållaren. Enhets- och åtkomstdata genereras exempelvis vid användning av:

  • Webbplatser
  • Appar
  • Nyhetsbrev via e-post (dvs. när du interagerar med nyhetsbrevets utskick och detta registreras)
  • Platsbaserade tjänster

  Å ena sidan registrerar Zalando enhets- och åtkomstdata från onlinetjänster och mobila tjänster som Zalando själv erbjuder (t.ex. Zalando Shop). Å andra sidan kan Zalando få enhets- och åtkomstdata från andra företags onlinetjänster och mobila tjänster, såvida de är Zalandos reklampartners eller deltar i samma online reklamnätverk (t.ex. "Googles reklamnätverk"). Ytterligare information finns under "Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?".

  Enhets- och åtkomstdata omfattar följande kategorier:

  • Allmän information om enheten, exempelvis uppgifter om enhetens typ, operativsystemets version, konfigurationsinställningar (t.ex.  språkinställningar, systembehörigheter), information om internetanslutningen (t.ex. namnet på mobilnätet, anslutningshastigheten) och den app som används (t.ex. appens namn och version).
  • Identifieringsdata (ID), t.ex. sessions-ID, cookie-ID, entydiga enhets-ID (t.ex. Google reklam-ID, Apple Ad-ID), konto-ID för tredjepartsleverantörer (i den mån du använder sociala plugin-program eller sociala inloggningar eller betalning via PayPal) och annan vanlig internetteknik för att känna igen din webbläsare, din enhet eller en viss app-installation.
  Exempel

  När du aktiverar push-meddelandetjänsten i en Zalando-app, tilldelas du ett slumpmässigt genererat, unikt push-ID för identifiering. Senare kommer vi att skicka detta push-ID tillsammans med de push-meddelanden som skickas till dig till push-servern så att denna kan adressera meddelandet till rätt mottagare, alltså till din enhet.

  • Åtkomstdata som automatiskt överförs av appar och webbläsare vid varje online-åtkomst till webbserver och databaser (inom ramen för så kallade HTTP-förfrågningar). Därvid handlar det om standardiserad  information om de begärda innehållen (exempelvis en anropad fils namn och filtyp) samt ytterligare information om åtkomst till servern (som t.ex. överförd datamängd och felkoder). Dessutom information om din enhet (t.ex. typ av enhet, operativsystem, programvaruversion, enhets-ID, IP-adress, den sidan som besökts innan och tidpunkten för åtkomst).

  2. Vad använder Zalando mina data till?

  Zalando behandlar dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Därvid beaktar vi naturligtvis principerna i uppgiftsskyddslagstiftningen för behandling av personrelaterade uppgifter. Därför behandlar vi dina uppgifter endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller vid insamlingen av data. Det handlar i första hand om inköpsprocessen och tillhandahållandet, personalisering och vidareutveckling samt våra tjänsters säkerhet. Dessutom använder vi dina data inom ramen för den  strikta tyska och europeiska uppgiftsskyddslagstiftningen, men även för andra ändamål, såsom produktutveckling, vetenskaplig forskning (särskilt inom maskininlärning, artificiell intelligens och djupinlärning) och marknadsundersökning, för optimering av affärsprocesser, behovsbaserad design av våra tjänster samt för personlig reklam.

  [Mer]

  I detta kapitel informerar vi dig också om med vilken laglig grund (rättslig grund) vi behandlar data för de enskilda ändamålen. Beroende på den rättsliga grunden för vår behandling av dina data har du eventuellt särskilda rättigheter när det gäller skyddet av dina personuppgifter – utöver de rättigheter du alltid har, t.ex. rätten till information Exempelvis har du i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Ytterligare information finns under "Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?"

  2.1. Inköpsprocess och tillhandahållande av onlinetjänster, lokala och personaliserade tjänster

  Vi behandlar dina uppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy i den utsträckning som är nödvändig för fullgörande av avtal och för tillhandahållandet och utförandet av andra tjänster som du har begärt. Syftet med den databehandling som krävs i varje fall baseras därför på syftet med respektive avtal som ingåtts med dig (inklusive våra allmänna affärsvillkor och eventuella tjänstespecifika affärs- och användarvillkor) eller tjänster som begärs av dig. De viktigaste ändamålen är:

  • Tillhandahållandet, personalisering och behovsanpassad utformning av våra tjänster, såsom Zalando Shop och Zalon (inklusive deras respektive webbplatser, appar och övergripande funktioner för enheter och plattformar).
  • Tillhandahållandet av lokala tjänster, t.ex. i Zalando Outlet Stores och vid evenemang och mässor.
  • Genomförandet av kundprogram som Zalando Outlet Card och Zalando Plus.
  • Genomförande av köpeavtal och kundtjänst inklusive handläggning av leverans och betalning, hantering av kundfordringar samt bearbetning av returer, reklamationer och garantiärenden.
  • Tillhandahållandet av nyheter, meddelanden, nyhetsbrev och annan direkt kommunikation, i den mån detta är en fast beståndsdel av våra avtalsenliga tjänster eller av tjänster som du begär.
  Exempel

  I Zalando Shop kan du via e-post få information om tillgängligheten av slutsålda produkter.

  I våra appar kan du via push-tjänst få information om specifika händelser eller erbjudanden och andra ämnen.

  Om du deltar i vår online shoppingklubb Zalando Lounge, får du regelbundet vårt Zalando Lounge-nyhetsbrev med information om aktuella försäljningskampanjer.

  • Att garantera våra tjänsters allmänna säkerhet, funktionsduglighet och stabilitet, inklusive avvärjande av attacker.
  • Kommunikation med dig som inte gäller marknadsföring utan tekniska, säkerhets- och avtalsrelaterade frågor (t.ex. varning för bedrägerier, kontoavstängning eller avtalsändringar).
  • Förmedling av avtal via våra handels- och försäljningsplattformar, till exempel inom ramen för Zalandos partnerprogram eller Zalando Wardrobe.
  • Utfärdande, inlösen, leverans av Zalando-kuponger.
  • Genomförande av kampanjer och pristävlingar.

  Rättsliga grunder:

  I den mån som syftet är att genomföra ett avtal som överenskommits med dig eller att tillhandahålla en tjänst som du begärt är den rättsliga grunden GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b. I annat fall är den rättsliga grunden GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, varvid våra legitima intressen är de syften som anges ovan.

  2.2. Shopping-personalisering

  Vi behandlar dina data för att tillhandahålla komfortabla och användbara tjänster som på bästa möjliga sätt tillgodoser dina behov och intressen. Eftersom erbjudandet i Zalando Shop innehåller hundratusentals produkter och tusentals varumärken, är det nödvändigt att vi presenterar våra innehåll och erbjudanden behovsanpassade så att du kan hitta de produkter som du verkligen är intresserad av. Detta kräver en användarspecifik bedömning av produkternas och innehållens relevans.

  För shopping-personaliseringen i Zalando Shop använder vi enhets- och åtkomstdata som vi registrerar för användningsanalysen. Dessutom använder vi även enhets- och åtkomstdata som vi får av reklampartners medan du besöker Zalando Shop. Om du är inloggad på ditt kundkonto medan du besöker Zalando Shop, använder vi för shopping-personaliseringen även profildata, uppgifter om intressen och inköpsdata. Vi kallar denna form av shopping-personalisering för onsite-optimering. Endast med sådan shopping-personalisering kan vi presentera dig matchande sökresultat, produktförslag, stilrekommendationer och annat innehåll som passar dina faktiska intressen. Utan en sådan shopping-personalisering, som många webbutiker utför som standard idag, vore din sökning efter relevanta produkter mindre komfortabel och långtråkigare. Dessutom skulle våra erbjudanden inte vara så fördelaktiga. Du har naturligtvis tillgång till allt innehåll trots att shopping-personalisering pågår. Tack vare shopping-personaliseringen ser du dock de för dig relevanta innehållen tidigare.

  Få reda på mer

  Ytterligare detaljer om hur shopping-personalisering fungerar i Zalandos webbplatser och appar har vi sammanfattat under "Shopping-personalisering".

  Mer detaljer om hur personaliserade Zalando-tjänster fungerar finns under "Personaliserade tjänster".

  Rättsliga grunder:

  Den rättsliga grunden för behandlingen av dina data för shopping-personalisering inom ramen för personaliserade tjänster är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter inom ramen för onsite-optimering är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, varvid våra legitima intressen är de syften som anges ovan.

  2.3. Forskning, maskininlärning och artificiell intelligens

  Vi behandlar de insamlade uppgifterna om våra kunder för vetenskaplig forskning inom de områden som är relevanta för Zalando. Dessa är i synnerhet forskningsområdena maskininlärning, artificiell intelligens, naturlig språkbehandling och djupinlärning. Forskning på Zalando fokuserar på att lösa de verkliga, dagliga problemen i samband med online shopping och är till för att förbättra och vidareutveckla det befintliga tjänsteutbudet. Vi kan till exempel utveckla appar som kan föreslå produkter som är perfekt anpassade efter dina intressen och behov och som kan identifiera stilar och associera produkter som motsvarar dina verkliga intressen.

  Därvid beaktar vi naturligtvis de erkända vetenskapliga standarderna för integritetsskydd. Detta innebär också att vi endast behandlar dina uppgifter för forskningsändamål i sammanfattad, anonymiserad eller pseudonymiserad form, till exempel genom att ersätta alla identifierbara data såsom ditt namn med annan information.

  Få reda på mer

  Ytterligare information om ämnet forskning och vetenskap finns på Zalando Research. En överblick över de aktuella forskningsprojekten från Zalando Research kan du hämta här.

  Forskning på Zalando omfattar följande syften:

  • Utvecklingen av maskininlärningsmetoder som möjliggör beräknade värden, prognoser och analyser av våra användares behov och intressen.
  • Utvecklingen av tekniska lösningar för verkliga kundproblem som våra specialavdelningar och modetillverkare möter i den dagliga verksamheten (t.ex. svårigheter att hitta lämpliga produkter, reducering av sannolikheten för felköp, storleksbestämning).
  • Utveckling av tekniska lösningar för optimering av affärs- och logistikprocesser.
  • Utveckling av tekniska lösningar för att förbättra och vidareutveckla shopping-personalisering och bedrägeribekämpning.
  • Registrering av patent och publicering av tekniska artiklar.
  • Deltagande i forskargrupper med privata och akademiska samarbetspartners.
  Exempel

  Storleksrekommendationerna för skor i Zalando Shop använder en maskinell inlärningsalgoritm som utvecklats av Zalando Research. För utvecklingen av inlärningsalgoritmen har Zalando Research analyserat inköpsdata med skobeställningar, returer med storlekar som orsak samt uppgifter om storlekar från olika tillverkare. Med hjälp av detta utvecklades en procedur för storleksrekommendation för att förutsäga vilka skomodeller som är för stora eller för små.

  Rättslig grund:

  Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter inom ramen för de ovan beskrivna forskningsändamålen är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, varvid våra legitima intressen är de syften som anges ovan.

  2.4. Förebyggande av bedrägerier, val av betalningsmetoder och kreditkontroll

  Förebyggande av bedrägerier

  För att motverka risken för överträdelser när det gäller uppgiftsskydd överförs data från användarna av våra tjänster i krypterad form. Detta gäller såväl för beställningen som för inloggning med kundkontot. För detta ändamål använder vi kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). På grund av krypteringen är uppgifter från tredje part inte synliga. För att ytterligare skydda oss mot externa attacker, använder vi speciell säkerhetsteknik som kontinuerligt övervakar våra system och omedelbart upptäcker och indikerar eventuella avvikelser. Dessutom säkrar vi våra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, obehörig åtkomst, modifiering eller spridning av kunddata genom obehöriga personer. På detta sätt försöker vi hålla risken för obehörig åtkomst så liten som möjligt, eftersom skyddet av dina uppgifter är vår högsta prioritet. Likväl kan vi inte garantera ett absolut skydd – lika lite som andra företag.

  Dessutom använder vi tekniska och manuella åtgärder för att förebygga bedrägerier för att skydda oss och våra användare mot missbruk av personuppgifter, i synnerhet bedrägliga beställningar. För detta ändamål kommer Zalando Payments GmbH vid genomförandet av en beställning att under en pseudonym sammanfatta och utvärdera dina enhets- och åtkomstdata (inklusive IP-adress, identifierare, användarbeteende), inköpsdata och betalningsuppgifter (inklusive adress och annan kreditinformation från externa kreditupplysningstjänster) samt ändringshistoriken för dina profildata (t.ex. när dina leveransadresser ändrades senast). Därvid kommer dataposten också att jämföras med dina tidigare användnings- och beställningsvanor. Därutöver äger också en balansering med de allmänna dataposterna för beställningar som utförts på Zalando (inklusive andra företag i Zalando-koncernen) rum, där bedräglig verksamhet har begåtts eller misstänks. Denna balansering används för att identifiera bedrägerimönster. Genom att jämföra dessa mönster ska bedrägerier och identitetsstöld förhindras.

  Efter registrering av kundkontot kommer Zalando Payments GmbH på uppdrag av oss att vidarebefordra ditt namn samt dina adresser i profilen till externa kreditupplysningstjänster. Detta görs för att vi ska vara säkra på att du verkligen är skriven resp. kan nås på de angivna adresserna. Typiska indicier som – oftast i kombination – kan öka sannolikheten för ett bedrägeriförsök är:

  • Din leveransadress ändrades strax före beställningen placerades och/eller ligger i en region med ökad risk för bedrägeri.
  • Din beställning är extra omfattande och/eller innehåller produkter som det för närvarande är stor efterfrågan på och/eller utfördes på en tid (t.ex. på natten) som är ovanlig för din region.
  • För beställningen används betalningssätten mot faktura eller direktbetalning.
  • Innan beställningen placerades fanns det misstänkta inloggningsförsök med avseende på ditt kundkonto, vars mönster tyder på ett automatiserat förfarande.
  • Ditt kundkonto används från en suspekt IP-adress.
  • Ditt kundkonto används med en okänd eller suspekt enhet.

  Om vårt säkerhetssystem misstänker ett bedrägeriförsök eller ökad risk för bedrägeri, kommer ärendet att vidarebefordras för manuell granskning till Zalandos avdelning för bedrägeribekämpning. Med tanke på risken för bedrägeri vidtas lämpliga förebyggande åtgärder (till exempel tillfällig  blockering av kundkontot eller begränsning av de betalningsmetoder som erbjuds).

  Rättslig grund:

  I den mån behandlingen av dina uppgifter sker för att förhindra att du utsätts för bedrägeri är den rättsliga grunden GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b. För övrigt är den rättsliga grunden för denna behandling av dina uppgifter GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, baserat på vårt och andra användares legitima intresse att upptäcka och förhindra bedrägerier och utreda brott.

  Val av betalningssätt

  Innan vi visar dig de betalningssätt som är tillgängliga för ett inköp, utför Zalando Payments GmbH en riskkontroll. För att genomföra riskkontrollen används dina hittills registrerade inköpsdata, betalningsuppgifter, kreditdata, data om din tidigare betalningshistorik samt dina profildata (t.ex. efternamn, förnamn, leverans- och faktureringsadresser, e-postadress, födelsedatum). Kontrollen och utvärderingen automatiseras med hjälp av statistiskt baserade uppskattade värden för risken för utebliven betalning i förhållande till de betalningssätt vi erbjuder. Inom ramen för riskkontrollen överför Zalando Payments GmbH dina uppgifter även till externa kreditupplysningstjänster för att av dessa få allmän information om bedömningen av betalningsspecifika risker för uteblivna betalningar (t.ex. plausibiliteten och aktualiteten i din adressdata) samt i enskilda fall kreditinformation, såsom öppna fakturor och omständigheter, som omedelbart leder till en risk för utebliven betalning (t.ex. insolvens, anstånd med betalning på grund av insolvens). Vilken specifik kreditinformation som beaktas inom ramen för riskkontrollen kan variera från land till land.

  Upplysning

  Landspecifika uppgifter om de kreditupplysningstjänster som har fått uppdraget att utföra riskkontrollen och den respektive kreditinformation som används finns under "Landsspecifik information".

  Risken för utebliven betalning bedöms individuellt för varje betalningsmetod i form av ett beräknat värde. Om riskkontrollen får ett positivt resultat kan du välja mellan alla betalningsmetoder som vi erbjuder. Annars kommer vi endast att erbjuda dig vissa betalningssätt. Faktorer som kan påverka en betalningsmetods tillgänglighet är:

  • Kombinationen av namn och adress kunde inte hittas. Detta kan bero på stavfel, flyttning, äktenskap eller församlingsbyte.
  • Du har angett en leveransadress som avviker från faktureringsadressen, förpackningsstationen eller företagsadressen.
  • Vi har fortfarande obetalda fordringar mot dig.
  • Det har tidigare förekommit avbrott i samband med vissa betalningsmetoder.

  Riskkontrollen leder inte till att du inte erbjuds något betalningssätt. Om du inte är införstådd med de betalningssätt vi erbjuder dig kan du meddela oss detta skriftligen eller via e-post till datenschutz@zalando.de. Vi kommer sedan att ompröva beslutet med hänsyn till din ståndpunkt.

  Rättslig grund:

  I den mån du har lämnat ditt samtycke till den ovan nämnda behandlingen av dina data för val av betalningssätt är den rättsliga grunden GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav a (samtycke). För övrigt är den rättsliga grunden GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, baserat på vårt legitima intresse att undvika uteblivna betalningar.

  Information om ångerrätt

  Du har rätt att återkalla det samtycke du eventuellt tidigare har lämnat till insamling av kreditinformation för val av betalningsmetoder. Ytterligare information finns under "Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?"

  Kreditkontroll

  Förutom till Riskkontrollen behandlar Zalando Payments GmbH dina data inom ramen för en automatiserad kreditkontroll innan vi visar dig de betalningssätt som är tillgängliga för ditt inköp. Denna kontroll är till för att förhindra uteblivna betalningar och för vår säkerhet, eftersom man på detta sätt kan upptäcka bedrägerier och andra brott.

  Förutom de uppgifter som redan finns tillgängliga för Zalando Payments GmbH används kreditinformation från externa kreditupplysningstjänster i form av poängvärden. Nämnda poängvärden för en person är statistiskt baserade uppskattningar av risken för en framtida utebliven betalning. Dessa värden redovisas som ett numeriskt värde, till exempel i procent. För detta ändamål överför Zalando Payments GmbH på uppdrag av oss de nödvändiga personuppgifterna (vanligtvis är detta för- och efternamn, din adress och eventuellt ditt födelsedatum) till en extern kreditupplysningstjänst. Därvid kan även adressuppgifter för beräkning av poängvärdet beaktas. Kreditupplysningstjänsten använder de data som överförs av oss för att göra en lämplig bedömning av din kreditvärdighet med avseende på respektive beställning, baserad på matematiska-statistiska förfaranden.

  Upplysning

  Information om de kreditupplysningstjänster som har uppdraget att utföra kreditkontroller i ditt land finns under ”Landspecifik information”. Såvida ditt land inte är med utför vi inga kreditkontroller i ditt land.

  Beroende på resultatet av kreditkontrollen, dvs. om det är positivt eller negativt, visar vi dig lämpliga betalningsmetoder som du kan använda för att fortsätta och slutföra ditt inköp.

  Om du inte är införstådd kan du meddela oss detta skriftligen eller via e-post till datenschutz@zalando.de. Vi kommer sedan att ompröva beslutet med hänsyn till din ståndpunkt.

  Rättslig grund:

  Den rättsliga grunden för den ovan beskrivna kreditkontrollen är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav b, eftersom den krävs för genomförandet av  förberedande åtgärder för respektive avtal. För övrigt är den rättsliga grunden för denna behandling av dina uppgifter GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, baserat på vårt och andra användares legitima intresse för att undvika uteblivna betalningar, upptäcka och förebygga bedrägerier och utreda brott.

  2.5. Reklam och marknadsundersökning, dataanalyser

  Vi använder dina data även för dataanalyser, i reklamsyfte och för marknadsundersökningar. I synnerhet strävar vi efter att uppnå följande ändamål:

  • Uppdelningen i olika mål- och användargrupper inom ramen för marknadsundersökningar (användarsegmentering).
  • Kunskaper om olika målgrupper och deras respektive användarvanor och shoppingintressen.
  • Att få kunskap om användarnas demografiska faktorer, intressen, inköps- och användarvanor samt marknadsföring av dessa kunskaper i samband med reklamtjänster som utförs gentemot tredje part.
  • Den tidiga upptäckten av trender när det gäller mode och online shopping.
  • Genomförande av reklam till befintliga kunder.
  • Genomförandet av direktreklam, t.ex. i form av nyhetsbrev.
  • Planering, genomförande och uppföljning av reklam som motsvarar respektive målgrupps intressen (personaliserad reklam).
  • Kunskap om hur våra tjänster används (användaranalys).
  • Marknadsföring av ovan nämnda kunskaper inom ramen för reklamtjänster för reklamkunder.
  Information

  Reklamtjänster erbjuds på Zalando av Zalando Marketing Services GmbH. Till webbplatsen från Zalando Marketing Services GmbH

  Beroende på syftet använder vi uppgifter som lagras av oss för dataanalyser. För att kunna analysera våra användares inköpsbeteenden använder vi till exempel sammanfattade (aggregerade), statistiska, depersonaliserade (anonymiserade) profildata eller data som endast kan tilldelas personer genom mellanliggande steg (pseudonymiserade profildata), samt inköpsdata och enhets- och åtkomstdata, för att kunna följa upp och analysera inköpsärenden med hjälp av dataanalyser. På detta sätt får vi anonyma eller pseudonymiserade kunskaper om våra användares allmänna användarbeteende.

  Vi behandlar dina uppgifter på grundval av en intressebalans för att skydda våra eller en tredje parts (det kan exempelvis vara reklampartners eller handlare som deltar i Zalandos partnerprogram) legitima intressen. Zalandos eller tredje parts berättigade intresse när det gäller databehandling är resultatet av respektive ändamål och har, såvida inte annat anges, med konkurrens och ekonomi att göra.

  Rättslig grund:

  I den mån du har lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina data för ovannämnda ändamål, är den rättsliga grunden GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav a (samtycke). För övrigt är den rättsliga grunden för denna behandling av dina uppgifter GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, varvid våra legitima intressen är de ovannämnda ändamålen.

  2.6. Produkt- och teknikutveckling

  Vi använder din information för produkt- och teknikutveckling, inklusive utveckling och förbättring av personaliserade tjänster. Därvid använder vi aggregerade, pseudonymiserade eller anonymiserade data och även maskinella inlärningsalgoritmer, exempelvis från vår forskning, som gör att vi kan utfärda uppskattade värden, prognoser och analyser om våra användares intressen. Vi kan till exempel utveckla appar som kan föreslå produkter som är perfekt anpassade efter dina intressen och behov och som kan identifiera stilar och associera produkter som motsvarar dina verkliga intressen. Databehandlingen för produkt- och teknikutveckling sker i synnerhet för följande ändamål:

  • Utveckling och förbättring av personaliserade tjänster och tekniker för dataanalys, reklam och personaliserad online shopping.
  • Utvecklingen av teknik och koncept för att förbättra IT-säkerhet, förhindra bedrägerier och förbättra uppgiftsskyddet, t.ex. genom pseudonymisering, kryptering och anonymiseringsteknik.
  • Utveckling och kontroll av programvarulösningar för optimering av nödvändiga affärs- och logistikprocesser.

  Rättslig grund:

  Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter för ändamålen produkt- och teknikutveckling är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, varvid våra legitima intressen är de ovannämnda ändamålen.

  2.7. Företagsledning och affärsoptimering

  Vi kommer vid behov att överföra och behandla dina uppgifter för administrativa och logistiska processer och för att optimera affärsprocesser inom Zalando-koncernen för att göra dem mer effektiva, mer rättssäkra och för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter (t.ex. skyldigheten till lagring enligt handels- och skatterätten). Inom Zalando-koncernen används många system och tekniker gemensamt. På detta sätt kan vi erbjuda en förmånligare, säkrare, mer enhetlig och bättre personaliserad service. Därför har olika företag inom Zalando-koncernen åtkomst till dina uppgifter, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy.

  Exempel
  • Om du loggar in med ditt kundkonto (tillhandahållare: Zalando SE) på Zalon (tillhandahållare: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH), tillåter Zalando SE att Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH i nödvändig utsträckning får åtkomst på de data som finns på ditt kundkonto. Detta gör att profildata och kontaktuppgifter verkställs utan att du behöver skriva in dem igen. Dina beställningar kommer då att användas av din stylist från Zalon vid konsultationen.
  • Om du vänder dig till Zalandos kundtjänst, omdirigeras din förfrågan till Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG och bearbetas där. Inom Zalando-koncernen är Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG ansvarig för kundtjänst i den tysktalande regionen. I den mån det krävs för bearbetning av ditt ärende har en kundtjänstmedarbetare på Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG åtkomst till dina data som lagras av Zalando-företag, exempelvis dina beställningsuppgifter (t.ex. för att förtydliga dina frågor vid returer).

  Databehandlingen för företagskontroll och affärsoptimering omfattar till exempel de följande ändamålen:

  • Genomförande och förbättring av kundtjänsten.
  • Förebyggande och utredning av brott.
  • Garantera säkerheten och driftsdugligheten av våra IT-system.

  Rättsliga grunder:

  Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter för företagsledning och affärsoptimering är GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav f, varvid våra legitima intressen är de ovannämnda ändamålen. I den mån vi behandlar dina data på grund av lagstadgade krav, t.ex. skyldighet att lagra uppgifter enligt skattelagen och på grund av penningtvättskontroller, är den rättsliga grunden GDPR, artikel 6, stycket 1, bokstav c.

  2.8. På grund av ditt samtycke

  Om du har gett oss ditt samtycke till behandling av personuppgifter är det i första hand ditt samtycke som ligger till grund för vår databehandling. Vilka av dina uppgifter vi på grund av ditt samtycke behandlar beror på syftet bakom ditt samtycke. Typiska ändamål är exempelvis:

  • Beställning av ett nyhetsbrev.
  • Deltagande av enkäter och marknadsundersökningar.
  • Behandling av särskilt känsliga uppgifter, som exempelvis avslöjar dina politiska åsikter, religiösa eller ideologiska övertygelser eller ditt hälsotillstånd.
  • Inspelningen av telefonsamtal, t.ex. med vår hotline.
  • Överföringen av dina uppgifter till tredje part eller till ett land utanför Europeiska unionen.
  • Genomförande av en kreditkontroll (i den mån den inte krävs för avtalets fullgörande eller för avtalsförberedande åtgärder).
  Information om ångerrätt

  Du kan återkalla ett tidigare beviljat samtycke när som helst med verkan för framtiden, t.ex. via e-post, brev eller fax.

  Om respektive tjänst stöder denna funktion kan du anpassa och återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev och andra meddelanden i vårt Preference Center. Länken till Preference Center finns i varje nyhetsbrev. Dessutom finns det en motsvarande avbeställningslänk i varje nyhetsbrev.

  Ytterligare upplysningar finns under "Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?"

  2.9. Andra ändamål

  Om uppgiftsskyddslagstiftningen tillåter det kan vi även utan ditt samtycke använda din information för nya ändamål, till exempel vid genomförande av dataanalyser och vid vidareutveckling av våra tjänster och innehåll. Förutsättningen för detta är att dessa nya ändamål som uppgifterna ska användas för ännu inte var fastställda eller förutsebara vid insamling av uppgifterna i fråga. Dessutom måste de nya syftena vara förenliga med de syften, som uppgifterna ursprungligen insamlades för. Exempelvis kan ny juridisk eller teknisk utveckling och nya affärsmodeller och tjänster leda till nya ändamål för behandling.

  3. Personaliserade tjänster

  Utvecklingen och tillhandahållandet av personaliserade funktionaliteter och tjänster är vår högsta prioritet. Oberoende av plats, tid och använd enhet, erbjuder vi dig en individuell shoppingupplevelse och ett erbjudande som matchar dina individuella intressen. Behandlingen av dina uppgifter för personalisering av våra tjänster är därför en integrerad beståndsdel av Zalandos prestationer.

  [Mer]

  Exempel
  • Om du skapar en önskelista i Zalando-appen när du är på språng kan du senare se och redigera den på Zalandos webbplats.
  • När du söker efter produkter på Zalandos webbplats, lagrar vi dina sökuppgifter. På detta sätt kan vi vid framtida sökningar på Zalandos webbplats, men även i Zalando-appen först visa de resultat, som förmodligen kommer att vara särskilt relevanta för dig.
  • När du lägger en produkt i kundvagnen kan vi på grundval av dina hittillsvarande beställningar och returer ge dig rekommendationer om hur du väljer en lämplig klädstorlek.
  • Om du har beställt vårt nyhetsbrev kan vi presentera produkter för dig som matchar dina tidigare beställningar.

  3.1. Vad är personaliserade tjänster?

  Med personaliserade tjänster kan vi erbjuda dig bättre, mer praktiska och säkrare tjänster. För detta ändamål använder vi dina personrelaterade uppgifter för att fastställa dina behov och intressen. På grundval av detta kan vi erbjuda dig mer relevanta innehåll som bättre motsvarar dina behov och intressen. Du har naturligtvis fortfarande åtkomst till samtliga innehåll. Tack vare personalisering ser du dock för dig relevanta innehåll tidigare eller innehåll presenteras för dig på ett speciellt sätt (t.ex. i form av individuella produktrekommendationer).

  3.2. Varför behöver jag ett kundkonto?

  De flesta av våra personaliserade tjänster kräver att du skapar ett kundkonto så att vi kan lagra de uppgifter vi registrerar om dig på en central plats.

  3.3. Vilka data sparas på mitt kundkonto?

  Till ditt kundkonto lagras information som vi registrerar om din person och ditt kundnummer (CustomerID). Kundnumret är en slumpmässigt genererad sifferföljd som inte innehåller några personuppgifter. Dina uppgifter kommer att kopplas till ditt kundnummer för att kunna tilldelas ditt kundkonto. Dessutom fungerar kundnumret också som en pseudonym.

  3.4. Vilka uppgifter används för personaliseringen?

  Valet av personaliserat innehåll sker principiellt på grundval av alla uppgifter som sparats i ditt kundkonto.

  I den mån som enhets- och åtkomstdata används som inte lagras till ditt kundkonto, kommer dessa endast att användas pseudonymiserade (t.ex. i samband med ditt kundnummer, men inte i samband med ditt namn eller annan direkt identifierbar profilinformation) för respektive personalisering och endast för den tid användningen pågår.

  Vi använder inte:

  • Kreditinformation
  • Uppgifter vid kampanjer och enkäter
  • Ansökningar
  • Meddelanden (t.ex. från kundtjänst)

  3.5. Dina valmöjligheter

  I ditt kundkonto kan du när som helst se den största delen av den information som vi har lagrat om ditt kundkonto. Vid behov kan du även redigera dessa data där och på detta sätt påverka personaliseringen, till exempel genom att meddela dina preferenser.

  I den mån personaliseringen baseras på enhets- och åtkomstdata, kan du förhindra registreringen av dessa uppgifter genom att inaktivera registrering av dessa data med spårningsverktyg. Beakta dock att du får mindre eller inga personaliserade innehåll och tjänster. Beakta att de data som används för de personaliserade tjänsterna även behövs för andra ändamål (inklusive tillhandahållandet av våra tjänster). Registreringen av de för detta ändamål använda uppgifter avslutas därför inte genom inaktiveringen. Den reklam som då presenteras för dig kommer dock inte att vara personaliserad.

  4. Information om webbplatser och appar

  Vi använder din information för att tillhandahålla Zalandos webbplatser och appar. Förutom enhets- och åtkomstdata som är förknippade med varje användning av dessa tjänster, beror typen av de uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen i synnerhet på hur du använder de funktioner och tjänster som tillhandahålls genom våra tjänster. Dessutom använder vi de uppgifter som genereras vid användning av våra tjänster för att ta reda på hur vårt online-erbjudande används. Bland annat använder vi denna information inom ramen för shopping-personalisering, för att förbättra våra tjänster och för personaliserad reklam.

  [Mer]

  4.1. Tillhandahållare

  Tjänstens respektive ansvarige leverantör hittar du på webbplatsens redaktionsruta.

  4.2. Vilka uppgifter registreras?

  I princip samlar vi in alla uppgifter som du ger oss direkt via våra tjänster.

  Enhets- och åtkomstdata

  Vid varje åtkomst till våra servrar och databaser genereras enhets- och åtkomstdata som loggas in i så kallade serverloggfiler. IP-adressen som finns i dessa kommer kortfristigt att anonymiseras i slutet av respektive åtkomst, så fort lagringen inte längre är nödvändig för att upprätthålla funktionsdugligheten på resp. webbplats.

  Såvida det är tillgängligt och aktiverat på din enhet registrerar vi också ett enhetsspecifikt identifieringsnummer (t.ex. ett så kallat "Reklam-ID", om du använder en Android-enhet resp. "Ad-ID", om du använder en Apple-enhet). Denna enhetsidentifiering tilldelas av tillverkaren av enhetens operativsystem och kan läsas och användas av webbplatser och appar för att presentera innehåll på grundval av dina användarvanor. Om du inte vill detta kan du när som helst inaktivera det i enhetens webbläsarinställningar eller systeminställningar.

  Inloggning

  För användare som registrerar sig för ett kundkonto eller en annan tjänst installerar vi en lösenordsskyddad personlig åtkomst. Om du inte loggar ut efter det att du har loggat in med dina inloggningsuppgifter, kommer du automatiskt att stanna kvar inloggad för de flesta av våra tjänster. Beroende på typ av tjänst används för detta ändamål en cookie eller en liknande teknik. Den här funktionen ger dig möjligheten att använda en del av våra tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång. Av säkerhetsskäl kommer du dock att bli ombedd att mata in ditt lösenord igen, till exempel om du vill ändra din profilinformation eller om du vill placera en beställning. Ytterligare information hittar du på "Personaliserade tjänster".

  Sociala pluginprogram

  Våra tjänster kan innehålla sociala pluginprogram ("plugins") från olika sociala nätverk. Med hjälp av dessa pluginprogram kan du exempelvis dela innehåll eller rekommendera produkter. Standardmässigt är pluginprogrammen avstängda och skickar därför inga uppgifter. Genom att klicka på en motsvarande knapp (t.ex. "Aktivera Social Media") kan du aktivera pluginprogrammen. Med hjälp av ett klick kan man åter inaktivera pluginprogrammen. När pluginprogrammen är aktiverade kommer din webbläsare att etablera en direkt anslutning till webbservrarna i respektive sociala nätverk. Pluginprogrammets innehåll överförs då från det sociala nätverket direkt till din webbläsare och integreras av denna i vår webbplats. Genom att integrera pluginprogrammen får det sociala nätverket upplysningen att du har anropat  den motsvarande sidan på vår webbplats och kan registrera din enhets- och åtkomstdata. Om du är inloggad på det sociala nätverket kan detta också tilldela besöket till ditt konto i respektive sociala nätverk. Om du interagerar med pluginprogrammen, exempelvis klickar på Facebooks "Gilla-knapp" eller lämnar en kommentar, kommer motsvarande information att skickas direkt från din webbläsare till det sociala nätverket och lagras där. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidare behandling och användning av uppgifterna genom sociala nätverk samt dina rättigheter i detta sammanhang och inställningsalternativ för att skydda din integritet, redovisas i respektive nätverks eller webbplatsers integritetspolicy. Respektive länkar finns nedan. Även om du inte är inloggad i de sociala nätverken kan webbsidor med aktiva sociala pluginprogram skicka data till nätverken. Genom ett aktiv pluginprogram placeras en cookie med ett ID varje gång webbplatsen anropas. Eftersom din webbläsare skickar denna cookie utan att fråga varje gång du ansluter till en server, kan det sociala nätverket i princip skapa en profil med de webbplatser användaren som hör till detta ID har anropat. Och det skulle då också absolut vara möjligt att senare åter tilldela den här identifieraren en person – till exempel vid senare inloggning på det sociala nätverket.

  Sociala pluginprogram från Facebook

  På en del webbsidor använder vi pluginprogram från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Länken till Facebooks integritetspolicy finns här: Integritetsmeddelanden från Facebook.

  Sociala pluginprogram från Twitter

  På en del webbsidor använder vi pluginprogram från det sociala nätverket Twitter, som drivs av Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Länken till Twitters integritetspolicy finns här: Integritetsmeddelanden från Twitter.

  Sociala pluginprogram från Pinterest

  På en del webbsidor använder vi pluginprogram från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Länken till Pinterests integritetspolicy finns här: Integritetsmeddelanden från Pinterest.

  Sociala inloggningar

  I våra tjänster kan vi erbjuda dig att registrera dig hos oss direkt från ditt konto på sociala nätverk. Om du vill använda den här funktionen kommer du först att omdirigeras till respektive sociala nätverks erbjudande. Där kommer du att bli ombedd att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Naturligtvis noterar vi inte dina inloggningsuppgifter. Om du redan är inloggad kommer detta steg att hoppas över. Efteråt kommer respektive sociala nätverk att informera dig och be dig att bekräfta vilka uppgifter som ska överföras till oss (t.ex. offentlig profil, vänlista, e-postadress och nuvarande bostadsort). Med de överförda uppgifterna skapar vi ditt kundkonto, varvid din vänlista naturligtvis inte lagras av oss. Därutöver finns det ingen varaktig koppling mellan ditt kundkonto och ditt konto på det sociala nätverket. Dessutom får vi data från sociala nätverk från tillhandahållarna av respektive sociala nätverk.

  Shopping-personalisering

  Våra tjänster använder enhets- och åtkomstdata  från användningsanalysen för shopping-personalisering. Beroende på typ av tjänst används dessutom vanlig spårningsteknik, exempelvis spårningspixlar och cookies för identifiering eller jämförbara ID (så kallad märkning). Därutöver kan även våra reklampartner registrera dina enhets- och åtkomstdata för att ge oss information om dina intressen och demografiska uppgifter (t.ex. ålder, kön, region) under din användning av våra tjänster. På detta sätt kan vi visa dig reklam och/eller särskilda erbjudanden med ett innehåll som motsvarar dina intressen (till exempel produktrekommendationer som tar hänsyn till att du de senaste dagarna endast har tittat på sportskor). Därvid är vårt mål att göra vårt erbjudande så attraktivt som möjligt för dig och att visa dig reklam som matchar dina intressen. Naturligtvis kan du fortsätta att använda alla innehåll och funktioner. Denna Onsite-optimering tillåter oss att först visa dig innehåll och funktioner som är mer relevanta för dig. Onsite-optimeringen sker automatiskt genom våra system, som uppfattar att användarna i stor omfattning har anropat produkter och innehåll av vissa kategorier.

  Få reda på mer

  Ytterligare upplysningar finns under "Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?"

  Om du inte vill ha onsite-optimeringen kan du när som helst inaktivera den här funktionen:

  • I Zalando Shop inaktiverar du för detta ändamål funktionen "Databehandling" (i Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss").

  I andra tjänster, inaktiverar du för detta ändamål webbanalysen respektive appanalysen.

  Information om cookies

  Våra webbplatser använder cookies. Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att besöka våra webbplatser. Vi vill dock påpeka att våra webbplatser eventuellt endast har begränsade funktioner om du inte accepterar cookies. I din webbläsare kan du ställa in att en lagring av cookies endast accepteras när du godkänner det.

  Vad är cookies?

  Cookies är små textfiler som sparas av din webbläsare och som lagrar vissa inställningar och data för delning med vår webbserver.

  Principiellt skiljer man mellan två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas så snart du stänger din webbläsare och temporära/permanenta cookies, som lagras under en längre period. Denna lagring hjälper oss att anpassa våra webbplatser och tjänster på ett motsvarande sätt och underlättar din användning, till exempel genom att spara vissa inmatningar från dig så att du inte ständigt behöver upprepa dem.

  De cookies som används av våra webbplatser kan komma från Zalando eller från reklampartners. Om du endast vill acceptera Zalando-cookies, men inte cookies från våra reklampartners, kan du välja en motsvarande inställning i din webbläsare (till exempel "Blockera cookies från tredje part"). I allmänhet kan du med hjälpfunktionen på din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått. Vi rekommenderar att du på gemensamt använda datorer som är inställda för att acceptera cookies och flash-cookies loggar ut komplett när du slutat använda våra webbplatser.

  Våra tjänster använder tre kategorier av cookies:

  • Nödvändiga cookies: Dessa cookies krävs för optimal navigering och användning av webbplatsen. Med dessa cookies kan exempelvis alla kundvagnens funktioner användas så att varorna sparas i din kundvagn medan du fortsätter med ditt inköp. De nödvändiga cookies används också för att lagra vissa av dina inmatningar och inställningar så att du slipper att ständigt upprepa dem. Dessutom krävs de för att anpassa Zalandos innehåll för att matcha dina individuella intressen. Utan nödvändiga cookies kan webbplatsen inte användas eller endast användas i begränsad utsträckning.
  • Statistik-cookies: Dessa cookies registrerar enhets- och åtkomstdata för att analysera användningen av våra webbplatser, till exempel vilka områden på webbplatsen som används (så kallat surfbeteende), hur snabbt innehåll laddas och om fel uppstår. Dessa cookies innehåller endast anonym eller pseudonym information och används endast för att förbättra vår webbplats, för ta reda på vad våra användare är intresserade av samt för att mäta hur effektiv vår reklam är. Statistik-cookies kan blockeras utan att påverka webbplatsens navigering och användning.
  • Marknadsföringscookies ("tracking cookies"): Dessa cookies innehåller identifierare och registrerar enhets- och åtkomstdata för att anpassa personaliserad reklam på Zalandos webbplatser för att matcha dina individuella intressen. Även våra reklampartners som driver online reklamnätverk registrerar enhets- och åtkomstdata på våra webbplatser. På detta sätt kan vi även på andra webbplatser och i appar från andra tillhandahållare visa dig personaliserad reklam, som matchar dina intressen (så kallad retargeting). Marknadsföringscookies kan blockeras utan att påverka webbplatsens navigering och drift. Eventuellt kan det dock då hända att ingen shopping-personalisering kan ske.

  För vår Zalando Shop har vi sammanställt landsspecifika översikter över alla cookies som används. Dessa finns under "Upplysningar om de enskilda webbplatserna".

  4.3. Information om appar

  App Stores / installation

  Zalando-appar är tillgängliga via app-plattformar från tredje part, så kallade App Stores (t.ex. Google Play och Apple App Store). Nedladdningen förutsätter därför i förekommande fall en registrering i respektive App Store. Zalando har inget inflytande på behandlingen av dina uppgifter i samband med din registrering och användning av dessa App Stores. Ansvarig i detta avseende är endast operatören av respektive App Store. Vid behov bör du informera dig direkt hos operatören av respektive App Store.

  Dela innehåll

  Såvida det operativsystem som du använder har en egen funktion för att dela app-innehåll, kan du anropa dessa i våra appar via dela- eller rekommendera-knappen för att dela innehåll eller rekommendera produkter. Beroende på din enhets eller ditt operativsystems funktioner och konfiguration kan du på detta sätt även använda sociala nätverk för att dela.

  Vi vill påpeka att delningsfunktionen som används av vår app är en funktion som tillhör operativsystemet. Vi får inte reda på något om din kommunikations mottagare och innehåll. Mer information om delningsfunktionen och dess konfigurationsmöjligheter får du av din enhets  tillverkare.

  Vilka sociala nätverk som är tillgängliga för dig för att dela innehåll beror på vilka sociala nätverk du är medlem i och hur du har konfigurerat ditt medlemskonto och din enhet. Ytterligare information hittar du i respektive  integritetspolicy för de sociala nätverk som du använder.

  Platsrelaterade tjänster

  Funktionerna i några av våra appar använder din enhets tjänster för positionsbestämning för att samla platsdata. Detta görs med syftet att kunna erbjuda dig app-baserade tjänster och innehåll som är anpassade till din nuvarande plats. En app kan till exempel visa dig butiker i din omgivning och föreslå produkter som matchar vädret på den plats där du vistas för tillfället. Om du tillåter att appen får åtkomst till tjänsterna för positionsbestämning kommer den plats där du vistas att överföras regelbundet till oss. Vi kommer inte att skapa några rörelseprofiler med hjälp av dessa uppgifter.

  Push-tjänst

  Våra appar kan använda push-meddelanden för att informera dig om specifika händelser eller ämnen, även om du för tillfället inte aktivt använder appen. Push-meddelanden är en app-specifik form av meddelanden som vi direkt kan nå dig med. Om du inte vill detta kan du när som helst inaktivera push-tjänsten via enhetens inställningar och i inställningarna i appen.

  Om du aktiverar push-meddelandetjänsten kommer din enhet att tilldelas ett specifikt push-ID. Av tekniska skäl kan inga push-meddelanden skickas till dig utan ett push-ID. Ett push-ID är krypterade, slumpmässigt genererade sifferföljder.

  Systembehörigheter

  För vissa funktioner behöver våra appar åtkomst till specifika gränssnitt och data på din enhet. Beroende på vilket operativsystem du använder kan detta delvis kräva ditt uttryckliga tillstånd. Nedan förklarar vi vilka behörigheter (i den mån det är relevant för behandlingen av dina data) vår app i förekommande fall begär och för vilka slags funktioner dessa behörigheter krävs. Du kan när som helst anpassa behörighetsinställningarna i din enhets systeminställningar.

  • Tjänster för positionsbestämning/platsdata: Det krävs behörighet för åtkomst till din enhets tjänster för positionsbestämning för att en app ska kunna få tillgång till platsen din enhet har beräknat. Om du inte tillåter åtkomst är den platsbaserade visningen av innehåll eventuellt inte möjlig eller begränsad.
  • Meddelanden/push-meddelanden: Det krävs behörighet för användning av push-tjänsten. För vissa enheter är behörigheten standardmässigt aktiverad för alla appar.
  • Åtkomst på sparade bilder: Behörighet krävs för att en app ska få åtkomst till lagrade bilder (läsrättigheter) eller för att spara bilder skapade av en app på din enhet (skrivrättigheter).
  • Kamera: Behörigheten krävs för att en app ska kunna använda din enhets kamerafunktion, t.ex. för att ta bilder eller registrera QR-koder. Appen kommer endast att få åtkomst till kameran om du väljer en motsvarande funktion i appen.
  • Hämta mobildata (iOS) eller åtkomst till alla nätverk och nätverksanslutningar (Android): Vid användning eller installation vissa appar begärs dessa behörigheter för att respektive app ska kunna överföra data via din enhets internetanslutning (via WLAN eller dataanslutning). Denna behörighet är eventuellt nödvändig för att spara dina inmatningar i appen, t.ex. överföring till våra servrar som en del av en sökning.
  • Ändra eller ta bort innehåll i USB-minnen/SD-kort och läsa innehåll i USB-minnen/SD-kort: Dessa behörigheter krävs för att tillåta respektive app att lagra data i minnet eller i förekommande fall på ett använt extra minne på din enhet eller åter avläsa det därifrån. Respektive app kommer endast att åter läsa av de data som sparats i samband med användningen av den här appen.

  4.4. Online reklam/Retargeting

  Våra webbplatser och appar innehåller cookies och liknande spårningsteknik från reklampartners som driver ett online reklamnätverk. På så sätt kan även vår reklampartner registrera dina enhets- och åtkomstdata och visa dig personaliserad reklam på andra webbplatser och i appar även från andra tillhandahållare. Denna reklam är då baserad på dina intressen (t.ex. reklam som fokuserar på produkter som du tidigare tittat på i Zalando Shop).

  Ytterligare upplysningar finns under "Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?"

  Du kan när som helst inaktivera behandlingen av dina data för retargeting:

  • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". I Zalandos webbutik hittar du denna funktion direkt bredvid den länk som också lett dig till denna integritetspolicy.
  • I andra tjänster inaktiverar du för detta ändamål användaranalysen.
  • För andra webbplatser och appar kan du också inaktivera retargeting genom deltagande online reklamnätverk på deras sida för inaktivering. European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Inaktivera fortsatt reklam.

  4.5. Användningsanalys

  Vi använder vanlig spårningsteknik för utvärdering av enhets- och åtkomstdata i alla våra tjänster. På detta sätt kan vi lära oss hur våra användare i allmänhet använder vårt erbjudande. Därvid används cookies för identifiering och andra jämförbara identifierare. På så sätt lär vi oss till exempel vilka innehåll och ämnen som är särskilt populära, vid vilka tillfällen våra tjänster används särskilt ofta, från vilka regioner (ner till stadsnivå) våra tjänster används och vilka webbläsare och enheter våra användare i regel brukar använda.

  Inom ramen för användaranalysen utför vi en och en annan gång så kallade A/B-tester. A/B-tester är en särskild variant av användaranalys. A/B-testning (även känt som split-test) är ett sätt att jämföra två versioner av en webbsida eller app för att se vilken version som har bäst prestanda, är populärare eller hjälper användarna att snabbare hitta de innehåll som söks. Genom att skapa en version A och en version B och genom att testa båda versionerna erhåller man uppgifter som gör det lättare och snabbare att fatta beslut om ändringar av tjänster och innehåll.

  Vilka spårningsverktyg som används i våra webbplatser och appar kan du ta reda på under "Upplysningar om enskilda webbplatser".

  Där hittar du också information om inaktivering av användaranalysen.

  Du kan när som helst inaktivera behandlingen av dina uppgifter för användaranalysen:

  • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". I Zalandos webbutik hittar du denna funktion direkt bredvid den länk som också lett dig till denna integritetspolicy.
  • I andra tjänster inaktiverar du för detta ändamål användaranalysen.

  5. Nyhetsbrev

  Vi erbjuder dig olika nyhetsbrevstjänster. Du kommer att få information om de ämnen som omfattas av de enskilda nyhetsbreven. Ytterligare upplysningar får du när du registrerar dig för en nyhetsbrev tjänst. Dessutom finns det även servicespecifika nyhetsbrev, som är fasta beståndsdelar i en speciell tjänst. Till exempel får du vårt Zalando Lounge nyhetsbrev endast om du är deltagare i Zalando Lounge- Shopping-Club. Vid användning av vårt nyhetsbrev registrerar vi också enhets- och åtkomstdata.

  [Mer]

  5.1. Hur registrerar jag mig?

  För att skicka våra nyhetsbrev (till exempel Zalando Shop nyhetsbrev) som kräver registrering använder vi det så kallade dubbel opt-in eller enkel opt-in (beroende på land), dvs. vi kommer endast att skicka dig ett nyhetsbrev om du tidigare uttryckligen har samtyckt till att vi ska aktivera vår nyhetsbrevstjänst. Såvida ditt land kräver dubbel opt-in måste du dessutom ha bekräftat att den e-postadress du har angett är din. För detta ändamål skickar vi dig ett e-postmeddelande och ber dig bekräfta att du är ägare till den angivna e-postadressen genom att klicka på en länk som finns i det här e-postmeddelandet. Möjligtvis avstår vi från denna åtgärd om du redan i ett annat sammanhang har bekräftat att du äger den här e-postadressen.

  5.2. Uppsägning

  Om du inte längre vill ha nyhetsbrev från oss kan du när som helst invända mot dem utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt normal taxa. Ett skriftligt meddelande (t.ex. e-post, fax, brev) till det ansvariga Zalando-företaget räcker. Naturligtvis innehåller även varje nyhetsbrev en länk för att säga upp abonnemanget.

  Uppsägning  av Zalando Shop nyhetsbrevet

  Om du vill säga upp Zalando-nyhetsbrevet från Zalando shop, kan du också inaktivera den här tjänsten i vårt Preference Center. Länken till vårt Preference Center finns i varje nyhetsbrevs e-postmeddelande.

  5.3. Vilka uppgifter registreras?

  När du registrerar dig för ett nyhetsbrev lagrar vi automatiskt din IP-adress och tidpunkterna för registreringen och bekräftelsen. På så sätt kan vi bevisa att du faktiskt har registrerat dig och vid behov identifiera eventuella missbruk av din e-postadress.

  Vi registrerar enhet- och åtkomstdata som genereras i samband med din interaktion med ett nyhetsbrev. För denna utvärdering innehåller nyhetsbrev referenser till bildfiler som finns lagrade på vår webbserver. När du öppnar ett nyhetsbrev laddar ditt e-postprogram dessa bildfiler från vår webbserver. Vi registrerar därvid de genererade enhets- och åtkomstdata i en pseudonymiserad form under ett slumpmässigt genererat identifieringsnummer (nyhetsbrev-ID), som vi inte kommer att använda för din identifiering utan ditt samtycke. På detta sätt kan vi förstå om och när du har öppnat vilka utgåvor av ett nyhetsbrev. Även länkarna i nyhetsbrevet innehåller ditt nyhetsbrev-ID, så att vi kan registrera vilka innehåll som intresserar dig. Med de uppgifter som erhållits på detta sätt skapar vi en användarprofil till ditt nyhetsbrevs ID. Därmed kan vi personalisera nyhetsbrevets innehåll för att matcha dina intressen och användarvanor och statistiskt analysera hur våra användare använder vår nyhetsbrevstjänst. Vi länkar dessa uppgifter till de data som vi registrerar inom ramen för användaranalysen.

  Denna shopping-personalisering är en fast integrerad del av Zalando Shop nyhetsbrev.

  Du kan när som helst invända mot nyhetsbrev-analysen genom att inaktivera respektive nyhetsbrevstjänst. Naturligtvis finns det också en avbeställningslänk i varje utgåva av vårt nyhetsbrev. Ytterligare information hittar du också under „Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?

  Alternativt kan du inaktivera visning av bilder i ditt e-postprogram. I det här fallet kommer du dock inte längre att kunna se nyhetsbrevet fullständigt.

  6. Individuella produktrekommendationer via e-post och push-tjänst

  I samband med våra tjänster presenterar vi dig information och erbjudanden från Zalando på grundval av dina intressen. Dessa individuella produktrekommendationer är tillgängliga oavsett om du har prenumererat på ett nyhetsbrev eller inte. För valet av individuella produktrekommendationer använder vi i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna huvudsakligen dina tidigare inköpsdata och intresseuppgifter med beaktande av de intressen, preferenser och profildata som du meddelat oss.

  [Mer]

  Om du inte längre vill få individuella produktrekommendationer från oss, så kan du när som helst inaktivera den här tjänsten:

  • Om du inte längre vill ha några individuella produktrekommendationer via e-post från oss, så kan du när som helst formlöst (t.ex. via e-post) invända mot dem utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt normal taxa (t.ex. kostnader för internetanslutning, porto). Naturligtvis finns det också en länk för avbeställning i varje e-postmeddelande.
  • Om du inte längre vill få individuella produktrekommendationer från oss via push-tjänst kan du inaktivera den här funktionen när som helst i inställningarna för respektive app. I de flesta av våra appar finns respektive funktion under "Inställningar" och där under "Meddelanden" eller "Push-meddelanden".

  7. Kuponger

  Vi använder de uppgifter som lämnats i samband med en beställning av Zalando-kuponger för att kontrollera och handlägga beställningen samt för att skicka och lösa in kupongen. Detta inkluderar loggning och behandling av data relaterade till användning av uppgifter som är kopplade till kuponger, i synnerhet för att förhindra bedrägerier.

  [Mer]

  För detta ändamål lagrar vi dessutom följande data:

  • Datum för utfärdande
  • Kupongvärde
  • Kupongkod
  • Uppgifter för personalisering (in den mån du har angett dessa)
  • Namn på kuponginnehavaren (för personliga kuponger)
  • Tidpunkt för kupongens inlösen
  • Namnet på den som löst in den och kundkonto-ID för det konto som användes för inlösen.

  8. Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?

  Dina uppgifter används av oss och våra reklampartners för personaliserad reklam, som visas för dig i Zalando-tjänsterna och på andra tillhandahållares webbplatser och appar. För detta ändamål använder vi och våra reklampartners vanlig internetteknik. På detta sätt kan vi använda vår reklam målinriktat för att förse dig med reklam och erbjudanden som verkligen är relevanta för dig. Detta gör det möjligt för oss att bättre motsvara våra användares behov när det gäller personalisering och att upptäcka nya produkter och att varaktigt få dig intresserad av våra tjänster genom en mer personlig shoppingupplevelse.

  [Mer]

  Exempel

  Om du letar efter sportskor på en av Zalando reklampartners webbplats kan vi ta hänsyn till denna information när du söker efter produkter i Zalando Shop. Så kan vi till exempel i kategorin "skor" först visa sportskor eller redan på startsidan rekommendera sportskor. Om du meddelar oss dina preferenser i ditt kundkonto eller redan har köpt sportartiklar hos oss, kan även dessa uppgifter beaktas i samband med våra rekommendationer.

  8.1. Reklamformat och -kanaler

  Reklamformat som används av Zalando och Zalando reklampartners innehåller presentationer i Zalando Shop (som en del av onsite- och in-app-optimering), reklamannonser i sociala medier (t.ex. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) och reklamytor, som förmedlas av de online-reklamnätverken som Zalando använder, såsom DoubleClick by Google.

  Zalando Marketing Services GmbH

  Reklamtjänster erbjuds på Zalando av Zalando Marketing Services GmbH. Till webbplatsen från Zalando Marketing Services GmbH

  Zalando säljer inga personuppgifter. Om våra reklamkunder bokar ett Zalando reklamformat hos Zalando Marketing Services GmbH, kommer de utan ditt uttryckliga samtycke inte att få några uppgifter som de kan kontakta eller identifiera dig med. Våra reklamkunder får av oss endast anonyma, aggregerade rapporter med information om effektiviteten och räckvidden av våra reklamtjänster. Dessa rapporter baserar på egna undersökningar av Zalando Marketing Services GmbH. I vissa fall tas även hänsyn till sammanfattade rapporter som vi får från våra reklampartners och sociala nätverk. Dessa visar till exempel hur våra reklamtjänster har påverkat försäljningen till olika grupper av kunder.

  8.2. Information som vi använder för att skapa målgrupper

  För att sammanställa målgrupper använder vi våra egna kunskaper från dataanalysen om användarnas och kundernas användnings- och inköpsbeteende samt vår marknadsundersökning om användarsegmentering, som vi tillämpar på användaruppgifter som registrerats av Zalando. Därvid beaktar vi i synnerhet aggregerade, pseudonymiserade eller anonymiserade inköpsdata, sökhistorik, intresseuppgifter och demografiska profildata samt enhets- och åtkomstdata.

  Exempel

  En målgrupp kan exempelvis vara: "Kvinnor mellan 25 och 35 år som är modemedvetna, intresserade av sport och som har beställt en produkt från Adidas förra året".

  Våra reklampartners har också möjlighet att ge oss ytterligare egna uppgifter för användarsegmentering som de själva har insamlat. Reklampartnerna måste gentemot Zalando åta sig att endast överföra aggregerade, krypterade eller för Zalando anonyma data, så att vi inte kan tilldela data till någon speciell person, i synnerhet ingen särskild användare av Zalando Shop. För vissa målgrupper baseras målgruppens skapande dessutom på användarens surfbeteende. Detta är fallet om reklamen endast ska presenteras för användare som nyligen har besökt en viss webbplats eller sökt efter specifika innehåll.

  8.3. Hur vi använder den här informationen för online-reklam i Zalando Shop och i andra tjänster från Zalando

  Vi använder den ovannämnda informationen inom ramen för onsite-optimeringen för att ge dig mer relevanta rekommendationer och innehåll när du söker efter produkter, anropar din feed eller besöker en produktkategori. Onsite- och in-app-optimering baseras på cookies och liknande identifieringsteknik för pseudonymiserad registrering av enhets- och åtkomstdata. Dessa uppgifter används inte för att personligen identifiera dig, utan är till för en pseudonym utvärdering av din användning. Dina uppgifter kommer aldrig att sammanföras permanent med andra personrelaterade uppgifter om dig. Med denna teknik kan vi visa dig produkter och/eller speciella erbjudanden och tjänster, som är baserade på enhets- och åtkomstdata (till exempel reklam som anpassats till att du de senaste dagarna endast har tittat på sportkläder).

  Om du inte vill ha onsite-optimeringen kan du när som helst inaktivera den här funktionen:

  • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". I Zalandos webbutik hittar du denna funktion direkt bredvid den länk som också lett dig till denna integritetspolicy.
  • I andra tjänster, inaktiverar du för detta ändamål webbanalysen respektive appanalysen. Beakta att de uppgifter som används för onsite- och in-app-optimering också behövs för andra ändamål (inklusive tillhandahållandet av våra tjänster). Registreringen av de för detta ändamål använda uppgifter avslutas därför inte genom inaktiveringen. Den reklam du då ser kommer dock inte längre att vara personaliserad.

  8.4. i sociala nätverk

  När vi genomför reklamåtgärder via sociala nätverks reklamformat (t.ex. YouTube, Facebook, Instagram), har vi möjlighet att i krypterad form till respektive sociala nätverk vidarebefordra information om Zalando Services användare (t.ex. enhets- och åtkomstdata såsom reklam- och cookie-ID, e-postadresser ), som vi tror tillhör en viss reklamkunds målgrupp eller har vissa egenskaper (t.ex. åldersgrupp, region, intressen).

  Respektive sociala nätverk kommer då – antingen i vårt uppdrag som orderhandläggare eller med användarens samtycke – att dekryptera de data som överförs av oss. Användaren (i den mån han är medlem i respektive sociala nätverk) kommer då inom ramen för sitt respektive användarförhållande med nämnda sociala nätverk att se den reklam som vi har bokat.

  Om du inte vill att vi använder din information för att visa dig personaliserad reklam i sociala nätverk, kan du inaktivera att dina uppgifter vidarebefordras:

  • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". I Zalandos webbutik hittar du denna funktion direkt bredvid den länk som också lett dig till denna integritetspolicy.
  • I andra tjänster, inaktiverar du för detta ändamål webbanalysen respektive appanalysen.

  Om du har samtyckt till att vi vidarebefordrar dina uppgifter till sociala nätverk kan du återkalla ditt samtycke när som helst.

  Eventuellt har du dessutom möjlighet att inaktivera användningen av dina personuppgifter för personaliserad reklam direkt hos respektive tillhandahållare genom de sociala nätverk du använder. För ytterligare information bör du vända dig direkt till dessa:

  Facebook (Facebook, Instagram):

  Google (Googles reklamnätverk, YouTube, Google sökmotor):

  8.5. på reklamytor, som tillhandahålls via online-reklamnätverk (retargeting)

  Reklampartner som driver ett online-reklamnätverk kan använda cookies och liknande teknik för  pseudonym spårning av användarbeteende baserat på enhets- och åtkomstdata i Zalando Shop och på andra tillhandahållares webbplatser och appar. Dessa reklampartner använder de registrerade uppgifterna för att fastställa sannolikheten för att de tillhör den målgrupp vi vänder oss till och beaktar detta vid val av reklamannonser på de reklamytor som förmedlas via nämnda online-reklamnätverk. Denna standard internetteknik kallas retargeting. Retargeting gör det möjligt för oss att leverera reklam som är så relevant som möjligt för dig. Dessutom blir det möjligt att mäta reklamens effektivitet och kontrollera redovisningen av de kampanjer som våra reklampartner genomfört.

  Ytterligare information får du av respektive reklamytors operatörer och från de online-reklamnätverk som har hand om förmedlingen. En översikt över våra reklampartner och upplysningar om inaktivering finns under "Upplysning om enskilda webbplatser".

  Du kan när som helst inaktivera behandlingen av dina data för retargeting:

  • För detta ändamål inaktiverar du funktionen "Databehandling" i Zalando Shop. I Zalando-appen hittar du denna funktion i info-menyn under "Om oss". Du hittar denna funktion i Zalandos webbutik direkt bredvid länken som även lett dig till denna integritetspolicy.
  • I andra tjänster inaktiverar du för detta ändamål användaranalysen.
  • Du kan även inaktivera retargeting för våra webbplatser genom deltagande online-reklamnätverk på sidan för inaktivering hos European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Inaktivera fortsatt reklam.

  Beakta att de uppgifter som används för retargeting även krävs för andra ändamål (inklusive tillhandahållandet av våra tjänster). Registreringen av de för detta ändamål använda uppgifter avslutas därför inte genom inaktiveringen. Den reklam som då presenteras för dig kommer dock inte att vara personaliserad.

  9. Till vem vidarebefordras mina uppgifter?

  Zalando lämnar endast dina uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt tysk eller europeisk uppgiftsskyddslagstiftning. Vi har ett mycket nära samarbete med vissa tjänsteleverantörer, såsom i området kundtjänst (t.ex. hotline-tjänsteleverantörer), tekniska tjänsteleverantörer (t.ex. operatörer av datorhallar) eller logistikföretag (t.ex. postföretag som DHL). På uppdrag av oss får dessa tjänsteleverantörer principiellt endast behandla dina uppgifter under särskilda villkor. I den utsträckning som vi använder dem som orderhandläggare, kommer tjänsteleverantörerna endast att få tillgång till dina uppgifter i den mån och för den tid som krävs för tillhandahållandet av respektive tjänst. Om du handlar hos en Zalando-partner, skickar vi vissa av dina inköpsdata till denna Zalando-partner (t.ex. ditt namn och din leveransadress), så att nämnda Zalando-partner kan leverera de beställda varorna till dig.

  [Mer]

  9.1. Företag i Zalando-koncernen

  Inom Zalando-koncernen används många system och tekniker gemensamt. Detta gör att vi kan erbjuda dig en förmånligare, bättre, säkrare, mer konsekvent och intressant tjänst. Därför får dessa företag och avdelningar inom Zalando-koncernen tillgång till dina uppgifter, som de behöver för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter eller för att uppfylla sina respektive funktioner inom Zalando-koncernen.

  Exempel
  • Om du loggar in med ditt kundkonto (tillhandahållare: Zalando SE) på Zalon (tillhandahållare: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH), tillåter Zalando SE att Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH i nödvändig utsträckning får åtkomst på de data som finns på ditt kundkonto.
  • Om du vänder dig till Zalando-kundtjänst omdirigeras din förfrågan till Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG eller Zalando Customer Care International Se & Co. KG och bearbetas där. Dessa båda Zalando-företag är ansvariga för kundtjänst inom Zalando-koncernen. I den mån det krävs för att handlägga ditt ärende har dessa båda Zalando-företag tillgång till dina uppgifter som lagras hos andra Zalando-företag, till exempel dina beställningsuppgifter.
  • När du placerar en beställning, vidarebefordras dina beställnings- och betalningsuppgifter till Zalando Payments GmbH. Zalando Payments GmbH är ansvarig för handläggning av betalningar inom Zalando-koncernen.

  9.2. Transportföretag

  För leverans av beställningar samarbetar vi med externa transporttjänsteleverantörer (till exempel DHL). Dessa transporttjänsteleverantörer får av oss följande uppgifter för att kunna utföra resp. uppdrag:

  • Ditt namn
  • Din leveransadress
  • vid behov ditt postnummer (om du vill att beställningen levereras till en DHL-packstation)
  • vid behov din e-postadress (såvida transporttjänsteleverantörer vill informera dig via e-post om den preliminära leveranstiden)

  9.3. Partner i Zalando-partnerprogrammet

  Inom ramen för Zalando-partnerprogrammet gör vi det möjligt för andra handlare (så kallade Zalando-partners) att sälja sina produkter (så kallade Zalando-partnervaror) via vår Zalando Shop. Inom ramen för Zalando-partnerprogrammet fungerar Zalando Shop som en försäljningsplattform för förmedling av köpeavtal. Under respektive Zalando-partnervara visas då "Försäljning och leverans genom vår partner" samt namnet på respektive Zalando-partner.

  När du beställer en Zalando-partnerartikel, kommer varan i regel att skickas ut direkt från varje Zalando-partner. För detta ändamål vidarebefordrar vi dina inköpsdata till Zalando-partnern. Dessa omfattar:

  • Detaljer om de beställda Zalando-partnerartiklarna
  • Ditt namn
  • Din leveransadress

  I vissa fall respektive i vissa länder kan vi också överföra din e-postadress eller ditt telefonnummer, men endast om det krävs för att möjliggöra att varan levereras till dig.

  Även om du köper en vara från Zalando av en Zalando-partner är det Zalando som är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Dina uppgifter kommer varken att behandlas gemensamt med en Zalando-partner eller på uppdrag av en Zalando-partner. Zalando garanterar att Zalando-partner inom ramen för Zalando-partnerprogrammet inte har kontroll över behandlingen av dina uppgifter. Såvida du av Zalando köper artiklar eller varor från en Zalando-partner, överför Zalando endast de förut nämnda uppgifterna till Zalando-partnern, som krävs för att fullgöra sina tjänster gentemot dig, dvs. för att kunna leverera den av dig köpta varan. Om Zalando av tidigare nämnda skäl överför dina uppgifter till en Zalando-partner, säkerställer Zalando genom avtal med partnerna att dina uppgifter endast kan behandlas av Zalando-partner för ovan angivna syften.

  Beakta att Zalando-partnerna har sin egen integritetspolicy. Dessa finns vanligtvis på respektive partners sidor i Zalando Shop och/eller på respektive Zalando-partners webbplatser. Zalando ansvarar inte för Zalando-partners bestämmelser om skydd av personuppgifter. Detta gäller även för partnerns databehandling.

  9.4. Tjänsteleverantörer för området teknik

  Vi samarbetar med tjänsteleverantörer inom området teknik för att kunna förse dig med våra tjänster. Till dessa tjänsteleverantörer hör exempelvis Telekom Deutschland GmbH, Salesforce.com EMEA Ltd. eller Amazon Web Services, Inc. Såvida dessa behandlar dina uppgifter utanför Europeiska Unionen kan det hända att din information överförs till ett land med en lägre standard när det gäller behandling av personuppgifter än den som gäller för Europeiska unionen. I sådana fall ser Zalando till att de berörda tjänsteleverantörerna, genom avtal eller på annat sätt, garanterar en likvärdig nivå av dataskydd.

  9.5. Kreditupplysningstjänster

  Samarbetet med externa kreditupplysningstjänster vid bedrägeribekämpning, val av betalningsmetod och kreditkontroll är landsspecifikt för att kunna ta hänsyn till landspecifika specialfall och krav. Under Landsspecifik information kan du ta reda på med vilka externa betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster vi samarbetar i de olika länderna. Där hittar du i förekommande fall också särskilda  integritetsmeddelanden som vi tillhandahåller på uppdrag av respektive betaltjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster.

  9.6. Sociala medier

  I samband med reklamkampanjer överför vi data till tillhandahållare av sociala nätverk inom ramen för lagstiftningen för skydd av personuppgifter. Ytterligare information finns under "Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?".

  9.7. Myndigheter och andra tredje parter

  Vi överför data till brottsbekämpande myndigheter eller andra tredje parter i den mån vi är skyldiga att göra det på grund av beslut av myndigheter eller domstol eller för rättsliga åtgärder eller lagföring.

  10. Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?

  Enligt respektive lagstadgade förutsättningar har du följande lagstadgade rättigheter när det gäller din personuppgifter: Rätt till tillgång (GDPR, artikel 15), rätt till radering (GDPR, artikel 17), rätt till rättelse (GDPR, artikel 16), rätt till begränsning av behandling (GDPR, artikel 18), rätt till dataportabilitet (GDPR, artikel 20), rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (GDPR, artikel 77), rätt att återkalla samtycke (GDPR, artikel 7, stycke 3) samt rätt att göra invändningar mot vissa databehandlingsåtgärder (GDPR, artikel 21). Kontaktuppgifterna för dina ansökningar finns under "Kontaktperson".

  [Mer]

  Viktiga upplysningar:

  • För att säkerställa att dina data inte lämnas ut till tredje parter när du ansöker om information, måste du bifoga ett tillräckligt bevis på din identitet till din förfrågan via e-post eller post.
  Tips

  I regel räcker det med att du skickar din ansökan via den e-postadress som finns lagrad i ditt kundkonto.

  • De flesta uppgifterna kan du själv ändra i ditt kundkonto. För alla andra fall bör du kontakta kundtjänst.
  • Dataskyddsmyndigheternas behörighet beror på det ansvariga organets säte. Du kan dock vända dig till dataskyddsmyndigheten på din bostadsort som då kan vidarebefordra ditt klagomål till behörig myndighet. Den för Zalando behöriga myndigheten är Berlins ombud för integritetsskydd och informationsfrihet, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland.
  • Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter kan du återkalla detta samtycke när du vill. En återkallelse påverkar inte tillåtligheten av den behandling av dina uppgifter som utförts före din återkallelse.
  • Behandling av dina uppgifter för reklamändamål, inklusive direktreklam (även i form av dataanalyser) kan du invända mot när du vill utan att behöva ange några skäl.
  • Om vi baserar behandlingen av dina uppgifter på en intresseavvägning enligt GDPR, artikel 6, stycke 1, bokstav f (t.ex. vidarebefordran av upplysningar om kreditvärdighet till en kreditupplysningstjänst), kan du göra invändningar mot behandlingen. Om du utövar din rätt att göra invändningar ber vi dig redovisa skälen till varför vi inte bör behandla din information. När det gäller din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen avbryta eller anpassa behandlingen eller informera dig om våra skyddsvärdiga skäl, som är anledningen till att vi får fortsätta med behandlingen.

  11. När tas mina uppgifter bort?

  Vi kommer att lagra dina personrelaterade data så länge, som det krävs för de ändamåls som nämns i denna integritetspolicy. Detta gäller i synnerhet för fullgörandet av våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. I förekommande fall kommer vi även att lagra dina personuppgifter för andra ändamål, om och så länge lagen tillåter oss en fortsatt lagring för specifika ändamål, inklusive för att försvara rättsliga anspråk.

  [Mer]

  Om du stänger ditt kundkonto tar vi bort alla uppgifter som är lagrade om dig. Om en fullständig borttagning av dina data av lagstadgade skäl inte är möjlig eller inte krävs, kommer de att spärras för vidare behandling.

  Vad innebär spärrning?

  När data spärras, säkerställer man genom en begränsning av behörighet för åtkomst och andra tekniska och organisatoriska åtgärder att endast ett fåtal anställda får tillgång till nämnda data. Dessa anställda får då endast använda de spärrade uppgifterna för de fastställda ändamålen (t.ex. vid en skattegranskning för inlämnande till skattemyndigheten).

  En spärrning sker exempelvis i följande fall:

  • Dina order- och betalningsuppgifter och eventuellt andra uppgifter är vanligtvis föremål för olika lagstadgade lagringskrav, exempelvis i tyska handelslagen (HGB) och skattelagen (AO). Lagen förpliktar oss att förvara dessa uppgifter för skatterevisioner och revisioner i upp till tio år. Först då får vi lov att slutligen ta bort de nämnda uppgifterna.
  • Även om dina data inte är föremål för den lagstadgade skyldigheten att lagra uppgifter, kan vi i enligt lag tillåtna fall avstå från att ta bort data och i stället först spärra dem. Detta gäller i synnerhet för fall där vi eventuellt kan behöva de uppgifter det gäller för fortsatt fullgörande av avtal eller för rättsliga åtgärder eller rättsförsvar (till exempel vid reklamationer). Det avgörande kriteriet för varaktigheten av spärrningen är då de lagstadgade preskriptionstiderna. Efter utgången av de relevanta preskriptionstiderna tas de relevanta uppgifterna bort permanent.

  I enligt lag tillåtna fall kan man avstå från borttagning i den mån det handlar om anonyma eller pseudonymiserade uppgifter och borttagning skulle göra en behandling på grund av vetenskaplig forskning eller statistiska ändamål omöjlig eller mycket svårare.

  12. Hur skyddar Zalando mina data?

  Dina personuppgifter överförs hos oss säkert i krypterad form. Detta gäller för din beställning och även för kundens inloggning. Vi använder därvid krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dessutom skyddar vi våra webbplatser och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer.

  13. Ändringar i denna integritetspolicy och kontaktperson

  När vi vidareutvecklar våra webbplatser och appar och implementerar ny teknik för att förbättra vår service, kan det hända att ändringar i dessa integritetsmeddelanden blir nödvändiga. Vi rekommenderar därför att du läser igenom denna integritetspolicy då och då.

  Frågor om dataskydd i Zalando-koncernen kan när som helst riktas till vårt uppgiftsskyddsombud. Detta når du enklast på datenschutz@zalando.de.

  [Mer]

  Kontakt till Zalandos uppgiftsskyddsombud:

  Datenschutz (uppgiftsskydd)
  Zalando SE
  Valeska-Gert-Straße 5
  10243 Berlin
  Tyskland

  Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
  E-post:
  datenschutz@zalando.de

  14. Landspecifik information

  Vår databehandling kan variera från land till land. Här kan du ta reda på vilka landsspecifika avvikelser som finns.

  [Mer]

  14.1. Tyskland

  Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Tyskland är Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland.

  Detaljerad integritetsinformation från Infoscore Consumer Data GmbH enligt GDPR artikel 14, i synnerhet information om affärssyfte, om datalagringsändamål, om mottagare av uppgifter samt om dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter gentemot Infoscore Consumer Data GmbH finns här resp. på https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

  14.2. Österrike

  Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Österrike är CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland

  Detaljerad integritetsinformation från CRIF Bürgel GmbH enligt GDPR artikel 14, i synnerhet information om affärssyfte, om datalagringsändamål, om mottagare av uppgifter samt om dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter gentemot CRIF Bürgel GmbH här: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

  14.3. Schweiz

  Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Schweiz är CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland

  Detaljerad integritetsinformation från CRIF Bürgel GmbH enligt GDPR artikel 14, i synnerhet information om affärssyfte, om datalagringsändamål, om mottagare av uppgifter samt om dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter gentemot CRIF Bürgel GmbH här: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

  14.4. Nederländerna

  Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Nederländerna är Experian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Nederländerna

  14.5. Belgien

  Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Belgien är Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland

  14.6. Sverige

  Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Sverige är UC AB, Årstaängsvägen 21B, 117 88 Stockholm, Sverige

  14.7. Norge

  Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Norge är Experian AS, Karenslyst Alle 8 B, PO Box 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge

  14.8. Finland

  Tjänsteleverantören för kreditupplysningar om konsumenter i Finland är Suomen Asiakastieto Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsingfors, Finland

  15. Information om cookies

  Här kan du informera dig om vilka cookies vi använder. Till översikten över alla cookies som används kommer du här: link

  Customer Service Live Chat
  Customer Service Live Chat is not available at the moment
  Gå till kapitel
   Version: 5/2019
   Äldre versioner
   https://www.zalando-lounge.com/cookies

   Tietosuojailmoitus

   Versio: 05/2019 (vanhemmat versiot)

   Tämä tietosuojailmoituksen antaa asiakkaalle yleiskuvan Zalandon tavasta käsitellä hänen tietojaan. Se koskee kaikkia verkkosivustoja, sovelluksia, palveluita ja toimintoja, joita Zalando tarjoaa.

   Tietosuojailmoituksen mahdolliset lukutavat: Tätä tietosuojailmoitusta voidaan lukea eri tavoin. Tässä kappaleessa on esitetty muutamia perustietoja. Sen jälkeen tietosuojailmoitus on jäsennelty asianmukaisten aiheiden perusteella ja jaettu vastaaviin yksittäisiin lukuihin. Jos asiakas tuntee aihepiirin jo perusteellisesti, hän voi siirtyä suoraan yksittäisiin lukuihin käyttäen seuraavaa valikkoa.

   [Pudotusvalikko - lukuvalikoima] 

   Jokaisen luvun alussa on lyhyt yleiskuvaus. Yleiskuvauksessa on esitetty koko luvun sisältö tiivistettynä. Jos kaikista tiedonkäsittelytavoista halutaan saada vain nopeasti yleiskuva, on suositeltavaa lukea pelkät yleiskuvausten tekstit. Jos asiakas haluaa sen sijaan perehtyä myös yksityiskohtiin, lisätietoja saa näkyviin napsauttamalla kunkin yleiskuvauksen alapuolella olevaa "Lisää"-painiketta. Tällöin esiin tulee luvun koko sisältö.

   Olemme välttäneet mahdollisuuksien mukaan ristiinviittausten käyttöä. Niiden avulla saadaan esiin kaikki aiheeseen liittyvät tiedot riippumatta siitä, missä luvussa lukija kulloinkin on. Jos tämä tietosuojailmoitus luetaan alusta loppuun, on mahdollista havaita tiettyä tekstien toistuvuutta. Muutamien vähäisten ristiinviittausten käyttäminen on kuitenkin ollut välttämätöntä. Esimerkiksi kaikkimaakohtaiset tiedonkäsittelytavat on jäsennelty omaan lukuunsa, ja maakohtaisia tiedonkäsittelytapoja koskevat viittaukset viittaavat aina tähän lukuun.

   Tarjotut palvelut ja tuotteet, joita tietosuojailmoitus koskee: Meidän tapamme Zalandolla käsitellä asiakkaan tietoja ovat useimpien tarjottujen tuotteiden osalta samankaltaiset. Tämä tietosuojailmoitus koskee siten kaikkia palveluita ja toimintoja, joita tarjoamme asiakkaillemme Euroopassa. Tämä pätee riippumatta siitä, onko käyttämämme kanava verkkosivusto, sovellus, myymälä, puhelinyhteys mihin tahansa tapahtumaan, sosiaalinen verkosto tai muu kanava. Ymmärrettävyyden lisäämiseksi käytämme näistä "normaalitapauksista" yhteisesti nimitystä "palvelut".

   On kuitenkin olemassa myös palveluita, joiden osalta käsittelemme asiakkaan tietoja poikkeuksellisesti toisin tai erityisiin tarkoituksiin. Tämä voi johtua palvelun tyypistä tai maakohtaisia vaatimuksista. Tällaisten tapausten kohdalla (ts. "poikkeamat normaalitapauksista") käytämme nimitystä "palvelukohtainen" tai "maakohtainen".

   Lopuksi on vielä huomattava, että Zalando ei ole pelkkä yksittäinen yritys. Zalando on yritysryhmä, joka siis koostuu useista yrityksistä. Kaikki näistä yrityksistä eivät tarjoa asiakkaille palveluita tai käsittele asiakkaiden tietoja. Asian selkeyttämiseksi jäljempänä on mainittu pelkästään ne Zalando-ryhmän yritykset, jotka ovat todella tekemisissä asiakkaiden tietojen kanssa. Kun jäljempänä mainitaan siis "Zalando", "me", "meitä" jne., tarkoitetaan Zalando-yritysryhmän kulloinkin vastuussa olevaa yritystä. Tarkkaan ottaen tarkoitetaan seuraavia Zalando-yrityksiä:

   [Mehr]

   • Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berliini, Saksa
   • Zalando Beauty Store GmbH, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berliini, Saksa
   • Zalando Content Creation SE & Co. KG, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berliini, Saksa
   • Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG, Leipziger Straße 127-128, 10117 Berliini, Saksa
   • Zalando Customer Care International SE & Co. KG, Leipziger Straße 127-128, 10117 Berliini, Saksa
   • Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berliini, Saksa
   • Zalando Finland Oy, Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki, Suomi
   • Zalando Ireland Ltd., 3 Grand Canal Quay, Dublin 2, D02 WC65, Irlanti
   • Zalando Logistics SE & Co. KG, Havellandstraße 6, 14656 Brieselang, Saksa
   • Zalando Logistics Mönchengladbach SE & Co. KG, Regioparkring 25, 41199 Mönchengladbach, Saksa
   • Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o., Innowacyjna 8, 74-100 Gardno, Puola
   • Zalando Logistics Polska sp. z o.o., ul. Jasna no. 26, 00-054 Warszawa, Puola
   • Zalando Logistics Süd SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berliini, Saksa
   • Zalando Lounge Logistics SE & Co. KG, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berliini, Saksa
   • Zalando Lounge Service GmbH, Zeughofstraße 1, 10997 Berliini, Saksa
   • Zalando Marketing Services GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berliini, Saksa
   • Zalando Outlets GmbH, Köpenicker Straße 20, 10997 Berliini, Saksa
   • Zalando Payments GmbH, Valeska-Gert-Straße 1, 10243 Berliini, Saksa
   • Zalando Digital Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, 225, 225-A, 1250 142 Lissabon, Portugali
   • KICKZ Never Not Ballin’ GmbH, Landwehrstraße 60, 80336 München, Saksa
   • nugg.ad GmbH, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berliini, Saksa

   Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan

   • mitä tietoja Zalando tallentaa
   • mitä niillä tiedoilla tehdään ja mihin niitä tarvitaan
   • mitä tietosuojaoikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia asiakkaalla on
   • mitä tekniikoita ja tietoja käytetään palveluiden ja sisältöjen yksilöllistämiseen ja mukauttamiseen turvallisen, helpon, sujuvan ja yksilöllisen ostokokemuksen tuottamiseksi
   • mitä tekniikoita, mukaan lukien jäljitystekniikoita, ja tietoja käytetään mainontaan.

   Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai yleisesti tietosuojasta Zalandolla, voit aina kääntyätietosuojavaltuutettumme tai Zalandon asiakaspalvelun puoleen.

   1. Mitä tietoja Zalando käsittelee?

   Zalando tarjoaa mitä erilaisimpia palveluja, joita asiakas voi käyttää eri tavoin. Riippuen siitä, onko asiakas yhteydessä kanssamme verkon kautta, puhelimitse, henkilökohtaisesti tai muulla tavalla ja mitä palveluja hän käyttää, tarvitaan eri lähteistä saatavia erilaisia tietoa. Monet käsiteltävistä tiedoista asiakas antaa meille itse käyttäessään palveluitamme tai ottaessaan meihin yhteyttä, esimerkiksi rekisteröityessään ja ilmoittaessaan tällöin nimensä ja katu- ja sähköpostiosoitteensa. Saamme kuitenkin myös laite- ja käyttötietoja automaattisesti asiakkaan ollessa vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa. Tällöin kyseeseen tulevat esimerkiksi tiedot siitä, mitä laitetta asiakas käyttää. Muita tietoja saamme omista tietoanalyyseistämme esimerkiksi suorittaessamme markkinatutkimuksia sekä asiakkaiden arvioinneista. Joissain tapauksissa saamme asiakasta koskevia tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten asiakastietorekistereistä tai maksupalvelujen tarjoajilta.

   [Lisää]

   Käyttäessämme ilmaisua "asiakkaan tiedot" tarkoitamme henkilötietoja. Niitä ovat kaikki tiedot, joiden perusteella asiakas on tunnistettavissa suoraan tai yhdessä muiden tietojen perusteella. Esimerkkejä: asiakkaan nimi, puhelinnumero, asiakasnumero, tilausnumerot ja sähköpostiosoite. Kaikkia tietoja, joiden perusteella asiakasta ei voida tunnistaa (ei edes yhdessä muiden tietojen kanssa), pidetään muina kuin henkilötietoina. Muista kuin henkilötiedoista käytetään myös nimitystä anonyymit tiedot. Jos henkilötietoja yhdistetään anonyymeihin tietoihin, pidetään kaikkia kyseisen tietueen tietoja henkilötietoina. Jos poistamme asiakkaan henkilötiedot jostain tekstistä tai tietueesta, niin kyseiseen tietueeseen jäljelle jääviä tietoja ei enää pidetä henkilötietoina. Tällaista menettelyä kutsutaan anonymisoinniksi. Noudattamamme periaate: Jos pyydämme asiakasta ilmoittamaan tiettyjä henkilötietoja, hän voi luonnollisesti kieltäytyä siitä. Asiakas itse päättää, mitä tietoja hän meille luovuttaa. Tällöin emme kuitenkaan ehkä kykene tarjoamaan asiakkaalle kaikkia hänen toivomiaan palveluja (tai emme optimaalisella tavalla). Emme esimerkiksi voi toimittaa paketteja ilman toimitusosoitteen tietoa. Jos jonkin palvelun osalta tarvitaan vain tiettyjä tietoja (pakolliset kentät), ilmoitamme siitä vastaavin merkinnöin.

   1.1. Profiilitiedot

   Profiilitiedot ovat henkilökohtaisia ja demograafisia tietoja asiakkaasta (nk. perustietoja) ja hänen henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteistaan, jotka hän ilmoittaa meille rekisteröityessään asiakastilin käyttäjäksi. Esimerkkejä asiakkaan profiilitiedoista:

   • Etu- ja sukunimi
   • Yhteystiedot
   • Preferenssit, esim. mieleiset merkit, tuotetyypit ja tyylit
   • Demograafiset tiedot, esim. sukupuoli, ikä ja asuinpaikk

   Pakollisia tietoja ovat yleensä nimi, sähköpostiosoite ja itse valittu salasana. Asiakkaan sähköpostiosoite ja salasana muodostavat myöhemmin sisäänkirjautumistiedot.

   Käyttöoikeuksia vaativien, maksullisten ja yksilöllistettyjen palveluiden käyttö saattaa edellyttää muitakin pakollisia tietoja, kuten asiakkaan syntymäajan, puhuttelun (jotta osaamme esimerkiksi ohjata asiakkaan hänen sukupuoltaan vastaavalle Zalando-myymälän sivustolle), mieleisiä merkkejä tai vaatetustyylin.

   Profiilitietoihin voi kuulua myös muita asiakasta ja hänen mielenkiinnon kohteitaan koskevia tietoja. Niitä voidaan pyytää jo palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, tai niitä voidaan täydentää jälkeenpäin. Näin on esimerkiksi silloin, kun asiakas lisää profiiliinsa vapaaehtoisia tietoja tai kun hän haluaa käyttää asiakastiliään ilmoittautuessaan toiseen palveluun, joka edellyttää pakollisia lisätietoja.

   Vihje

   Jos olet kirjautuneena asiakastilillesi, voit tarkastella profiilitietojasi ja useimmiten myös muuttaa niitä suoraan, esim. päivittää osoitteesi muuton jälkeen.

   1.2. Yhteystiedot

   Jos asiakas ottaa meihin yhteyttä, tallennamme tällöin hänen yhteystietonsa. Yhteystietoihin voidaan lukea yhteydenottotavasta riippuen (esim. puhelimitse tai sähköpostitse) nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median profiilifitiedot (saamme esim. Facebookin käyttäjätunnuksen, jos asiakas ottaa meihin yhteyttä Facebookin kautta), käyttäjätunnus ja vastaavat yhteystiedot.

   1.3. Ostotiedot

   Jos asiakas haluaa tilata Zalandolta jotakin tai ostaa tuotteita myymälästä, esimerkiksi Zalando Outlet Store -myymälästä, tallennamme hän ostotietonsa. Ostotietoihin voidaan lukea myyntitavasta ja käsittelyvaiheesta riippuen seuraavat tiedot:

   • Tilausnumero
   • Tiedot ostetuista tuotteista (nimike, koko, väri, ostohinta jne.)
   • Maksutavan tiedot
   • Toimitus- ja laskutusosoitteet
   • Ostoihin liittyvät ilmoitukset ja tiedotteet (esim. peruutuste koskevat selitykset, valitukset ja asiakaspalveluun lähetetyt viestit)
   • Toimituksen ja maksun tila, esim. "suoritettu" tai "lähetetty"
   • Palautuksen tila, esim. "suoritettu onnistuneesti"
   • Tiedot sopimuksen toteuttamiseen osallistuvista palveluntarjoajista (postimyynnin yhteydessä postituspalvelun lähetysnumerot)
   Vihje

   Asiakkaan tärkeimmät ostotiedot ovat aina nähtävissä asiakastilin osioissa "Omat tilaukset", "Omat palautukset" ja "Oma osoitekirja".

   1.4. Maksutiedot

   Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön tavallisimmat verkkokaupoissa käytetyt maksutavat: erityisesti ennakkomaksu, luottokortti, PayPal ja laskutus. Maksujen suorittamista varten tallennamme asiakkaan ilmoittamat maksutiedot. Muita maksutietoja saamme ulkoisilta maksupalvelujen tarjoajilta ja asiakastietorekistereistä, joiden kanssa toimimme yhteistyössä maksujen suorittamiseksi ja luottokelpoisuuden tarkistamiseksi.  Luovutamme edelleen maksupalvelujen tarjoajille ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä maksujen käsittelemiseksi.

   Maksutietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

   • Mieluinen maksutapa
   • Laskutusosoitteet
   • IBAN- ja BIC- tai tilinnumerot ja pankin tunnusnumero
   • Luottokorttitiedot
   • Luottokelpoisuustiedot

   Maksutietoihin lasketaan myös muita tietoja, joita tarvitaan välittömästi maksun suorittamisen ja luottokelpoisuustarkastuksen yhteydessä. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, joita ulkoiset maksupalvelujen tarjoajat käyttävät asiakkaiden tunnistamiseen, kuten esimerkiksi asiakkaan PayPal-tunnusta (maksettaessa PayPal-palvelun avulla).

   Maksujen suorittamisesta, vaatimusten hallinnasta ja luottokelpoisuustarkastuksista vastuussa on kaikkien yksityishenkilöiden Zalando-kauppojen ja Zalando-yritysryhmän muiden maksullisten palvelujen kautta tekemien ostosten yhteydessä Zalando Payments GmbH, Valeska-Gert-Straße 1, 10243 Berliini, Saksa.

   Luottokelpoisuustiedot koostuvat meidän omista merkinnöistämme, jotka koskevat kulloisenkin asiakkaan maksukäyttäytymistä Zalando-yritysryhmän kaikkia yrityksiä kohtaan, sekä pistetysarvoista, jotka pyydämme ulkoisista asiakastietorekistereistä. Luottokelpoisuustiedot ovat arviointeja tietyn henkilön taloudellisesta maksukyvystä ja maksuhalukkuudesta. Ne auttavat yrityksiä välttämään maksujen saamatta jäämisiä, joita voi syntyä, jos asiakas ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuksiaan ajoissa tai ei lainkaan. Luottokelpoisuustietojen huomioon ottamisella maksutapojen valinnan yhteydessä halutaan samalla estää, että tarjoamme asiakkaillemme maksutapoja, joita heille ei voida tarjota, ja että asiakkaamme hyväksyvät maksuvelvoitteita, joita eivät voi täyttää. Luottokelpoisuustietoja antavat yleensä asiakastietorekisterit. Eri tietojen perusteella asiakastietorekisterit laskevat sitten pisteytysarvon, jossa on huomioitu olemassa olevat maksuvelvollisuudet sekä mahdolliset aikaisemmat maksuongelmat. Pisteytysarvot ovat tilastoihin pohjautuvia arvioituja arvoja tietyn henkilön tulevien maksuhäiriöiden riskiä koskien, ja ne ilmoitetaan lukuarvoina, kuten prosentteina. Ulkoisten asiakastietorekisterien tiedonkäsittelyyn meillä on mahdollisuus vaikuttaa vain rajoitetusti (esim. antaessamme asiakastietorekistereille tietoa maksuvelvollisuuksien täyttämättä jättämisestä).

   Yhteistyö ulkoisten maksupalvelujen tarjoajien ja asiakastietorekisterien kanssa tapahtuu maakohtaisesti maakohtaisten erityispiirteiden ja vaatimusten huomioon ottamiseksi. KohdassaMaakohtaiset tiedot on nähtävissä lisätietoja siitä, missä maissa me toimimme yhteistyössä minkäkin ulkoisen maksupalvelujen tarjoajan ja asiakastietorekisterin kanssa. Sieltä löytyy myös erityisiä tietosuojahuomautuksia, jotka olemme asettaneet asiakkaiden käyttöön kulloisenkin maksupalvelun tarjoajan ja asiakastietorekisterin puolesta.

   1.5. Kiinnostavat tiedot

   Asiakkaan ollessa vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa saamme tietää, mitkä sisällöt, aiheet, tuotteet, tuotetyypit, merkit ja tyylit häntä kiinnostavat. Esimerkiksi ostotiedoista, toivelistojen sisällöistä ja asiakkaan iästä (sikäli kuin nämä tiedot ovat käytettävissämme) ja vertailuista muihin samankaltaisiin käyttäjiin pystymme päättelemään, mitkä tyylit ja tuoteluokat asiakasta saattavat kiinnostaa. Näin pystymme tuomaan ensimmäiseksi näkyviin asiakasta todennäköisimmin kiinnostavat tuotteet hänen seuraavalla hakukerrallaan.

   Asiakkaan itsensä ilmoittamien mielenkiinnon kohteiden lisäksi voimme päätellä häntä kiinnostavat sisällöt myös muista keräämistämme tiedoista. Jos asiakas esimerkiksi hakee tietoa toistuvasti Zalando-kaupan tietystä osiosta, voimme päätellä hänen mielenkiinnon kohteensa hänen käyttötietojansa analysoimalla (esim. että häntä kiinnostaa urheilu, jos hän etsii tietoja toistuvasti tietoluokasta "urheiluvaatteet" tai tilaa tähän tuoteluokkaan kuuluvia tuotteita).

   Lisäksi saamme tätä tarkoitusta varten ulkoisilta mainoskumppaneiltamme demografiaa koskevia tietoja ja tilastoja (kuten ikä, sukupuoli, alue), laite- ja käyttötietoja sekä käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita kuvaavia tietoja. Tällöin olemme tarkkoja siitä, että mainoskumppanimme välittävät Zalandolle ainoastaan yhteen liitettyjä, salattuja ja Zalandolle anonymisoituja tietoja, jottemme voi määrittää tietojen kuuluvan kenellekään tietylle henkilölle, erityisesti kenellekään tietylle käyttäjälle. Nämä tiedot voivat auttaa meitä ymmärtämään käyttäjiämme paremmin esimerkiksi asiakasrakenneanalyysien ja käyttäjäsegmentointien yhteydessä.

   Lisätietoja asiakkaiden tietojen käsittelystä mainostarkoituksiin on nähtävissä kohdassa "Miten Zalando käyttää asiakkaiden tietoja mainontaan?".

   1.6. Viestien ja puheluiden sisällöt

   Jos asiakas ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, postitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, yhteydenottolomakkeilla tai muulla tavoin tai viestii tuotteista (esim. tuotearvosteluiden avulla) tai muista aiheista muille käyttäjille, me tallennamme tällaisten viestien sisällöt.

   Tarvittaessa välitämme hänen viestinsä hänen asiastaan vastuussa olevalle taholle, kuten kumppaniyhtiölle tai valmistajalle. Asiakkaalla on luonnollisesti mahdollisuus viestien toiselle yritykselle välittämisen tapauksessa (esim. hänen antaessaan meille jonkin tuotteen valmistajalle tarkoitettua palautetta) ilmoittaa meille, että hänen tietojaan saa käyttää ainoastaan Zalando. Tällaisessa tapauksessa emme välitä asiakkaan tiedustelua eteenpäin vastuulliselle taholle tai teemme sen vain ilman asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, mikäli asiakkaan asia voidaan käsitellä myös ilman niitä.

   Jos asiakas lähettää meille muille käyttäjille tarkoitettuja viestejä tähän tarkoitetuilla toiminnoilla (esim. kirjoittamalla tuotearvosteluja), voimme julkaista ne palveluidemme sisällä.

   Puhelinsoittojen tallentaminen

   Puhelinsoitot, esimerkiksi palvelupuhelimeemme soitettavat, tallennetaan ainoastaan asiakkaan suostumuksella käyttötarkoituksiin, jotka asiakas on hyväksynyt (esim. laadunvarmistusta tai koulutustarkoituksia varten). Suostumuksen antaminen keskustelujen tallentamiseen on tietenkin vapaaehtoista. Asiakas voi perua suostumuksensa milloin tahansa tulevaisuuden osalta pyytämällä puhelimessa olevaa työntekijää keskeyttämään tallennuksen. Lisätietoja on nähtävissä kohdassa "Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on?".

   Zalando käyttää asiakkaiden ja käyttäjien kanssa viestimiseen myös sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin, Instagramin ja Twitterin, tarjoamia mahdollisuuksia. Me käytämme näitä suosittuja alustoja tarjotaksemme asiakkaillemme omien viestintäkanaviemme lisäksi muitakin yhteydenotto- ja tiedonsaantiväyliä. Tällöin on kuitenkin huomattava, ettei meillä ole mahdollisuutta vaikuttaa sosiaalisten verkostojen ja niiden tarjoamien palvelujen käyttöehtoihin ja että meillä on vain rajallisesti mahdollisuus vaikuttaa niiden tiedonkäsittelytapoihin. Pyydämmekin asiakkaita tästä syystä tarkistamaan huolellisesti, mitä henkilötietoja he meille lähettävät sosiaalisten verkostojen kautta. Me emme pysty vaikuttamaan sosiaalisten verkostojen omistajien, muiden käyttäjien emmekä sellaisten ulkopuolisten tahojen käyttäytymiseen, jotka toimivat mahdollisesti yhteistyössä sosiaalisten verkostojen omistajien kanssa tai jotka myös käyttävät näiden tarjoamia palveluja.

   1.7. Sosiaalisten verkostojen tiedot

   Zalandon palveluihin on mahdollisesti sisällytetty sosiaalisten verkostojen toimintoja. Näitä voivat olla Messenger-palvelut ja nk. sosiaaliset liitännäiset tai sosiaalisen median kautta tapahtuvat sisäänkirjautumiset, kuten "Ilmoittautuminen Facebookin kautta" -vaihtoehdot. Jos asiakas aktivoi tai käyttää näitä toimintoja ja on vastaavan sosiaalisen verkoston jäsen, niin me saamme vastaavalta palveluntarjoajalta mahdollisesti tietoja, joista hänet voidaan tunnistaa. Normaalisti saamme sosiaalisilta verkostoilta seuraavat tiedot:

   • asiakkaan sosiaaliselle verkostolle ilmoittamat julkiset profiilitiedot (esim. nimi, profiilikuva)
   • tiedot asiakkaan käyttämän laitteen tyypistä
   • kulloisessakin verkostossa käytetty käyttäjätunnus (esim. Facebookin käyttäjätunnus).

   Emme saa sosiaalisten verkostojen tarjoajilta ilman asiakkaan suostumusta mitään tietoja, joista asiakas voitaisiin tunnistaa tai joiden avulla häneen voitaisiin ottaa yhteyttä.

   Sosiaalisten verkostojen kautta julkaistavien mainosten yhteydessä saamme tavallisesti vain yleisiä demografisia ja mielenkiinnon kohteisiin liittyviä tietoja, jotka liittyvät mainostemme tehokkuuteen. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi, että joku 25–34-vuotias mies Berliinistä on napsauttanut tiettyä mainosilmoitusta ja osoittanut mielenkiintoa ostamista ja vaatetusta kohtaan. Tällaiset tiedot ja arviot ovat peräisin kulloisenkin sosiaalisen verkoston tarjoajalta.

   Lisätietoja on saatavilla kulloisenkin palveluntarjoajn käyttöehdoista ja tietosuojaselosteista.

   Lue myös sosiaalisten verkostojen tietojen käsittelyä koskevat huomautukset, jotka liittyvät sosiaalisten verkostojen toimintoihin, kohdasta "Tietoja verkkosivustoista ja sovelluksista".

   Zalando käyttää tällä hetkellä Facebookin Messenger-palvelua ja seuraavien sosiaalisten verkostojen sosiaalisia liitännäisiä ja sisäänkirjautumistietoja:

   • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (jäljempänä "Facebook"). Linkki Facebookin tietosuojaselosteeseen:Facebookin tietosuojahuomautukset.
   • Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (jäljempänä "Twitter"). Linkki Twitterin tietosuojaselosteeseen:Twitterin tietosuojahuomautukset.
   • Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (jäljempänä "Pinterest"). Linkki Pinterestin tietosuojaselosteeseen:Pinterestin tietosuojahuomautukset.

   1.8. Sijaintipaikkatiedot

   Tiettyjä tarkoituksia varten keräämme palveluidemme käytön aikana myös asiakkaan ajankohtaisen sijaintipaikan tiedot. Tähän käytämme erilaisia tekniikoita.

   Jos asiakas ottaa käyttöön laitteeseensa Zalandon jonkin sovelluksen, verkkosivuston tai muun verkkopalvelun paikannuspalvelut, Zalando käsittelee asiakkaan laitteen ilmoittamia ja meidän käyttöömme antamia sijaintipaikkatietoja tarjotakseen asiakkaalle sijaintipaikkakohtaisia palveluja.

   Esimerkki

   Muutamilla sovelluksillamme asiakas voi hakea näkyviin hänen ympäristössään olevia kauppoja tai pyytää tuote-ehdotuksia, jotka ovat saatavilla hänen ajankohtaisessa sijaintipaikassaan.

   Jos asiakas sallii Zalando-sovelluksen käyttää paikannuspalveluja, hänen sijaintipaikkatietonsa välittyvät meille säännöllisesti (myös silloin, kun hän ei juuri ole käyttämässä sovellusta). Tämän tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta, jolloin esimerkiksi sijaintipaikasta riippuvaiset sisällöt latautuvat nopeammin asiakkaan käyttäessä sovellusta sijaintipaikassaan ja sijaintipaikkakohtaiset push-ilmoitukset tulevat näkyviin laitteeseen. Näistä tiedoista emme muodosta mitään liikkumisprofiilia. Lisätietoja on saatavilla tarvittaessa sijaintipaikkakohtaisen palvelun yhteydessä.

   Lisäksi keräämme asiakkaan sijaintipaikkatietoja, jotka voidaan johtaa asiakkaan laitteen IP-osoitteesta (kaupungin tasolle saakka). Tällöin käytetään kolminumeroista lyhennettyä, anonymisoitua IP-osoitetta. Sitä ei siten voida käyttää asiakkaan internetyhteyden tai laitteen tunnistamiseen.

   Mitä ovat IP-osoitteet?

   Jokaisella laitteella, joka liitetään internetiin, on oltava moninumeroinen ja yksilöllinen numerosarja (esimerkiksi:193.99.144.85). Sitä kutsutaan IP-osoitteeksi.

   IP-osoitteen ensimmäiset kolme numeroa kuvaavat tavallisesti tiettyä aluetta tai tiettyä internetpalveluiden tarjoajaa. Tästä syystä IP-osoitteen perusteella voidaan päätellä internetyhteyden likimääräinen sijaintipaikka.

   Tätä menettelyä (nk. geopaikannusta) käytetään yhtiössämme ja monissa muissakin verkkokaupoissa petosten tunnistamiseen ja epäilyttävien tilausten havaitsemiseen (tietyissä tilanteissa voi esimerkiksi olla epäilyttävää, jos tilaus tehdään tiettyä asiakastiliä käyttäen sellaisen maan IP-osoitteesta, josta asiakas ei ole vielä koskaan tehnyt tilauksia).

   1.9. Valokuvat ja muut henkilökohtaiset sisällöt

   Tiettyjen palvelukohtaisten sovellustemme avulla asiakas voi jakaa valokuvia ja muita henkilökohtaisia sisältöjä meille tai muille käyttäjille viestiäkseen meidän tai muiden käyttäjien kanssa tai muokatakseen palveluja yksilöllisesti (esim. lataamalla profiilikuvan, käyttämällä Zalando-sovelluksen valokuvahakua tai viestimällä pukeutumisneuvojan kanssa).

   1.10. Toimintojen käytön ja kyselyiden yhteydessä ilmoitettavat tiedot

   Jos asiakas osallistuu Zalandon tarjoamaan toimintoon (esim. arpajaisiin) tai kyselyyn (esim. asiakastyytyväisyyskyselyyn markkinatutkimuksen puitteissa), pyydämme häneltä tiettyjä henkilötietoja.

   Esimerkiksi arpajaisten yhteydessä pyydämme tavallisesti asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen, jotta voimme informoida häntä mahdollisesta voitosta ja jotta voimme varmistaa, että jokainen osallistuu arpajaisiin vain kerran.

   Tiettyjen toimintojen ja kyselyiden yhteydessä saatamme pyytää vielä muitakin tietoja. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun toteutamme jonkin liikekumppanin kamppanjaa ja kun kyseinen liikekumppani tarvitsee tietoja asiakkaasta voidakseen tarjota tälle palkinnon. Tällaisissa tapauksissa ilmoitamme asiakkaalle kuitenkin aina erikseen tarvittavista tiedoista ja niiden käyttötavoista.

   1.11. Työpaikkahakemukset

   Zalando-yritysryhmän yritykset käyttävät työpaikkahakemusten vastaanottamiseen ja käsittelemiseen Zalando SE:n keskitettyä Zalando-rekrytointijärjestelmää.

   Zalando-rekrytointijärjestelmän verkkoportaali löytyy seuraavasta osoitteesta:https://jobs.zalando.com/. Zalando-rekrytointijärjestelmälle on laadittu omat palvelukohtaiset tietosuojahuomautukset, jotka saa esiin seuraavasta osoitteesta:[https://jobs.zalando.com/de/datenschutz].

   1.12. Laite- ja käyttötiedot

   Verkko- ja matkapuhelinpalvelujen käytön aikana tiettyjen teknisten tietojen muodostaminen ja käsitteleminen on välttämätöntä tarjottavien toimintojen ja sisältöjen asettamiseksi asiakkaan käyttöön ja näyttämiseksi hänen laitteellaan. Käytämme tällaisista tiedoista yhteistä nimitystä "laite- ja käyttötiedot". Laite- ja käyttötietoja muodostuu jokaisen verkko- ja matkapuhelinpalvelun käytön yhteydessä. Näin on riippumatta siitä, mikä taho on palveluntarjoaja. Laite-ja käyttötietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun käytetään

   • verkkosivustoja
   • sovelluksia
   • sähköpostitse toimitettavia uutiskirjeitä (tallennettaessa asiakkaan vuorovaikutusta uutiskirjeeseen liittyen)
   • sijaintipaikkakohtaisia palveluja.

   Zalando tallentaa yhtäältä Zalando itsensä (esim. Zalando-kaupan) tarjoamien verkko- ja matkapuhelinpalvelujen laite- ja käyttötietoja. Toisaalta Zalando voi saada muidenkin yritysten verkko- ja matkapuhelinpalveluista laite- ja käyttötietoja, jos ne ovat Zalandon mainoskumppaneita tai käyttävät samoja verkkomainosverkostoja (esim. Googlen mainosverkkoa). Lisätietoja on nähtävissä kohdassa "Miten Zalando käyttää asiakkaiden tietoja mainontaan?".

   Laite- ja käyttötietoihin luetaan seuraavat tietoluokat:

   • yleiset laitetiedot, kuten laitteen tyypin tieto, käyttöjärjestelmän versio, konfiguraatioasetukset (esim. kieliasetus, käyttöoikeudet), internetyhteyden tiedot (esim. matkapuhelinverkon nimi, yhteyden nopeus) ja käytettävä sovellus (esim. sovelluksen nimi ja versio)
   • tunnistetiedot (tunnisteet), kuten istunnon tunniste, evästeen tunniste, yksilölliset laitteiden tunnistenumerot (esim. Googlen mainostunniste, Applen mainostunniste), ulkopuolisten palveluntarjoajien tilien tunnisteet (jos asiakas käyttää sosiaalisen median liitännäisiä, sosiaalisen median sisäänkirjautumistoimintoja tai PayPal-maksuja) ja muut tavanomaiset verkkoteknologian mekanismit, joiden avulla voidaan tunnistaa asiakkaan verkkoselain, laite tai tietyn sovelluksen asennettu versio.
   Esimerkki

   Jos asiakas aktivoi Zalando-sovelluksessa push-ilmoituspalvelun, hänelle määritetään tunnistusta varten sattumanvaraisesti yksilöllinen push-tunniste. Myöhemmin lähetämme kyseisen push-tunnisteen yhdessä asiakkaalle osoitettujen push-ilmoitusten kanssa push-palvelimelle, jotta tämä osaa lähettää viestit oikealle vastaanottajalle, siis kyseisen asiakkaan laitteeseen.

   • Käyttötiedot, jotka välitetään jokaisen verkkopalvelimen online-käytön yhteydessä ja sovellusten ja verkkoselainten tietokannat (ns. HTTP-pyyntöjen puitteissa). Kyseessä ovat vakiomuotoiset tiedot pyydetyistä sisällöistä (kuten esiin haetun tiedoston nimi ja tiedostotyyppi), muita palvelimen käyttöä koskevia tietoja (kuten esim. välitetty tietomäärä ja vikakoodit) sekä tietoja asiakkaan laitteesta (esim. laitetyyppi, käyttöjärjestelmä, ohjelmistojen versiot, laitetunnisteet, IP-osoite, aikaisemmin avatut sivustot ja käytön ajankohta).

   2. Mihin Zalando käyttää asiakkaan tietoja?

   Me Zalandolla käsittelemme asiakkaan tietoja kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja noudattaen. Henkilötietojen käsittelyssä otamme luonnollisesti huomioon tietosuojaoikeuksiin liittyvät periaatteet. Käsittelemme henkilötietoja siis ainoastaan tässä tietosuojailmoituksessa asiakkaille selostettuihin tai tietojen keruun yhteydessä mainittuihin tarkoituksiin. Näitä ovat pääasiassa ostotoimintojen toteutus sekä palveluidemme käyttöön asettaminen, yksilöllistäminen, jatkokehittely ja niiden turvallisuuden takaaminen. Lisäksi käytämme asiakkaan tietoja tiukan saksalaisen ja eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön puitteissa myös muihin tarkoituksiin, kuten tuotekehittelyyn, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti koneellisen oppimisen, keinotekoisen älyn ja syväoppimisen alueilla), markkinatutkimukseen, liiketoimintaprosessien optimointiin, palveluidemme tarvepohjaiseen muokkaamiseen sekä henkilökohtaiseen mainontaan.

   [Lisää]

   Tässä luvussa kerrotaan, millä oikeudellisilla perusteilla (oikeusperuste) käsittelemme tietoja yksittäisiin tarkoituksiin. Riippuen siitä, millä oikeusperusteella käsittelemme asiakkaan tietoja, asiakkaalla voi olla erityisiä tietosuojaoikeuksia – hänellä aina käytettävissään olevien tietosuojaoikeuksien, kuten henkilötietojensa tarkasteluoikeuden, lisäksi. Asiakkaalla on esimerkiksi tietyissä tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käsittely. Lisätietoja on nähtävissä kohdassa "Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on?".

   2.1. Ostotoimintojen toteutus ja verkko-, paikallis- ja yksilöllisten palveluiden tarjoaminen

   Käsittelemme asiakkaan tietoja kulloinkin vaadittavassa laajuudessa sopimuksen toteuttamiseksi ja asiakkaan pyytämien palveluiden tarjoamiseksi ja järjestämiseksi, kuten on kuvattu tässä tietosuojailmoituksessa. Kulloinkin tarpeellisen tietojen käsittelyn tarkoitukset pohjautuvat siten asiakkaan kanssa kulloinkin solmittuun sopimukseen (mukaan lukien yleiset kauppaehtomme ja mahdolliset palvelukohtaiset kauppa- ja käyttöehdot) tai asiakkaan pyytämiin palveluihin. Tärkeimmät tarkoitukset ovat seuraavat:

   • palveluidemme, kuten Zalando-kaupan ja Zalonin (mukaan lukien niiden verkkosivustojen, sovellusten ja laitteet ja alustat ylittävien toimintojen) tarjoaminen, yksilöllistäminen ja tarvepohjainen muokkaaminen
   • paikallisten palveluidemme, kuten Zalando Outlet Store -kauppojen, tapahtumien ja messujen, tarjoaminen
   • asiakkaille suunnattujen ohjelmien, kuten Zalando Outlet Card- ja Zalando Plus -ohjelmien, järjestäminen
   • ostosopimusten ja asiakaspalveluiden toteuttaminen, mukaan lukien toimitukset, maksujen käsittely, vaatimusten hallinta, johon voi kuulua palautuksien, valitusten ja takuutapausten käsittelyä
   • viestien, ilmoitusten, uutiskirjeiden ja muiden suorien tiedotteiden välittäminen, mikäli se on kiinteä osa sopimuspohjaisia tehtäviämme tai asiakkaan pyytämiä palveluja
   Esimerkkejä

   Zalando-kaupassa asiakas voi pyytää meiltä tietoja sähköpostitse loppuunmyytyjen tuotteiden saatavuudesta.

   Sovellustemme avulla asiakas voi saada meiltä push-palvelun kautta tietoja tietyistä tapahtumista, tarjouksista ja muista aiheista.

   Asiakkaan osallistuessa Zalando Loungen Online-Shopping-Club-ohjelmaamme hän saa säännöllisesti ajankohtaisia myyntikampanjoita koskevan Zalando Lounge -uutiskirjeemme.

   • palveluidemme yleisen turvallisuuden, toimivuuden ja vakauden takaaminen, mukaan lukien hyökkäysten torjunta
   • muiden kuin kaupallisten tiedotteiden välittäminen asiakkaalle koskien teknisiä, turvallisuusperusteisia ja sopimuskohtaisia aiheita (esim. petoksia koskevat varoitukset, tilin sulkeminen ja sopimusten muuttaminen)
   • sopimusten välittäminen kauppa- ja myyntialustojemme, kuten Zalandon kumppaniohjelman tai Zalando Wardrobe -sivuston, puitteissa
   • Zalandon arvosetelien laatiminen, lunastaminen ja toimittaminen
   • toimintojen ja arpajaisten toteuttaminen.

   Oikeusperusteet:

   Jos tarkoituksen pohjana on asiakkaan kanssa sovitun sopimuksen toteuttaminen tai asiakkaan pyytämien palveluiden järjestäminen, oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Muussa tapauksessa oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jolloin yhtiömme oikeutetut edut ovat edellä mainittujen tarkoitusten perusteena.

   2.2. Ostostenteon yksilöllistäminen

   Käsittelemme asiakkaan tietoja sellaisten käytännöllisten ja hyödyllisten palveluiden tarjoamiseen, jotka vastaavat parhaiten asiakkaan tarpeita ja mielenkiinnon kohteita. Koska Zalando-kaupan valikoima kattaa satojatuhansia tuotteita ja tuhansia merkkejä, on välttämätöntä esitellä sen sisältö ja tuotevalikoima tarvekohtaisesti, jotta asiakas löytää juuri häntä kiinnostavat tuotteet. Tämä edellyttää tuotteiden ja sisältöjen merkittävyyden arvioimista käyttäjäkohtaisesti.

   Käytämme Zalando-kaupassa tapahtuvan ostostenteon yksilöllistämiseen laite- ja käyttötietoja, joita tarkastelemme käyttöanalyyseissä. Lisäksi käytämme laite- ja käyttötietoja, joita saamme mainoskumppaneiltamme asiakkaan käydessä Zalando-kaupassa. Jos asiakas on Zalando-kaupan vierailunsa aikana kirjautuneena sisään asiakastililleen, käytämme ostostenteon yksilöllistämiseen myös profiilitietoja, mielenkiinnon kohteiden määrityksiä ja ostotietoja. Kutsumme tällaista ostostenteon yksilöllistämistä verkko-optimoinniksi. Ainoastaan ostostenteon tällaisen yksilöllistämisen pohjalta pystymme esittelemään asiakkaalle sopivia hakutuloksia, tuote-ehdotuksia, tyylisuosituksia ja muita sisältöjä, jotka todella vastaavat asiakkaan kiinnostuksen kohteita. Ilman ostostenteon tällaista yksilöllistämistä, jota tapahtuu nykyään monissa verkkokaupoissa vakiotoimintona, asiakkaalle sopivien tuotteiden haku olisi hankalampaa ja hitaampaa ja valikoimamme hyödyllisyys olisi asiakkaalle vähäisempi. Asiakkaalla on tietenkin mahdollisuus käyttää koko valikoimaamme ostostenteon yksilöllistämisestä huolimatta. Ostostenteon yksilöllistämisen avulla näkyviin tulevat kuitenkin kullekin soveltuvat vaihtoehdot nopeammin.

   Lisätietoja

   Lisätietoja Zalandon verkkosivustoilla ja sovelluksissa käytettävistä ostostenteon yksilöllistämistavoista on koottu kohtaan "Ostostenteon yksilöllistäminen".

   Lisätietoja Zalandon yksilöllistettyjen palvelujen toimintatavoista on nähtävissä kohdassa "Yksilöllistetyt palvelut".

   Oikeusperusteet:

   Asiakkaan tietojen käsittelyn oikeusperuste ostostenteon yksilöllistämisen puitteisssa palveluiden yksilöllistämisen tarkoitukseen on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Oikeusperuste asiakkaan tietojen käsittelylle verkko-optimoinnissa on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jolloin oikeutetut etumme pohjautuvat edellä mainittuihin tarkoituksiin.

   2.3. Tutkimus, koneoppiminen ja keinotekoinen äly

   Käsittelemme asiakkailtamme keräämiämme tietoja, jotka on tarkoitettu tieteelliseen tutkimukseen, Zalandolle merkittäviin aiheisiin. Näitä ovat erityisesti koneellisen oppimisen, keinoälyn, luonnollisen kielen käsittelyn ja syväoppimisen tutkimusalueet. Zalandon suorittama tutkimus keskittyy verkko-ostosten tekoon liittyvien todellisten, arkipäiväisten ongelmien ratkaisemiseen, ja sen tarkoituksena on parantaa ja kehittää olemassa olevaa palveluvalikoimaa. Siten voimme esimerkiksi kehittää sovelluksia, jotka pystyvät ehdottamaan asiakkaan kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden perusteella valittuja tuotteita, tunnistamaan tyylejä ja määrittelemään asiakkaan todellista kiinnostusta vastaavat tuotteet.

   Otamme tällöin tietenkin huomioon yleisesti tunnustetut tieteellistä työtä koskevat tietosuojanormit. Tämä tarkoittaa myös sitä, että käsittelemme asiakkaan tietoja tutkimustarkoituksiin ainoastaan tiivistetyssä, anonymisoidussa tai pseudonymisoidussa muodossa esimerkiksi korvaamalla asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevat tiedot muilla tiedoilla.

   Lisätietoja

   Lisätietoja aiheesta tiede ja tutkimus Zalandolla on saatavissaZalando Research -yksiköltä. Yleiskuvauksen ajankohtaisista Zalando Researchin tutkimushankkeista voi hakea esiintästä.

   Zalandon suorittaman tutkimuksen tarkoitukset ovat seuraavat:

   • sellaisen koneellisen oppimistavan kehittäminen, joka mahdollistaa käyttäjiemme tarpeita ja mielenkiinnon kohteita koskevien arviointien, ennusteiden ja analyysien tekemisen
   • teknisten ratkaisujen kehittäminen asiakkaiden todellisille ongelmille, joita osastomme ja muodintekijämme kohtaavat päivittäisessä työssään (esim. vaikeudet sopivien tuotteiden löytämisessä, väärien ostojen todennäköisyyden vähentäminen, kokojen määrittäminen)
   • teknisten ratkaisujen kehittäminen liiketoiminnallisten ja logististen prosessien optimointiin
   • sellaisten teknisten ratkaisujen kehittäminen, joilla pystytään parantamaan ja kehittämään edelleen ostostenteon yksilöllistämistä ja petosten torjumista
   • patenttien ilmoittaminen ja ammattilaistason artikkelien julkaiseminen
   • osallistuminen tutkimusyhteisöjen toimintaan yksityisten ja akateemisten yhteistyökumppanien kanssa.
   Esimerkki

   Zalando-kaupan kenkien kokosuositusten perustana käytetään koneellista algoritmia, jonka Zalando Research on kehittänyt. Oppimisalgoritmin kehittämiseksi Zalando Research on analysoinut kenkätilauksiin liittyviä ostotietoja, koosta johtuvia palautuksia ja eri valmistajien kokotietoja. Niiden pohjalta on kehitetty kenkien valintaa varten älykäs koonsuositusmenettely, jolla voidaan ennustaa, mikä kenkämalli on liian suuri ja mikä liian pieni.

   Oikeusperuste:

   Oikeusperuste asiakkaan tietojen käsittelylle edellä kuvattuja tutkimustarkoituksia varten on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jolloin oikeutetut etumme pohjautuvat edellä mainittuihin tarkoituksiin.

   2.4. Petosten ennalta ehkäiseminen, maksutapojen valitseminen ja luottokelpoisuuden tarkistaminen

   Petosten ennalta ehkäiseminen

   Tietoturvaan kohdistuvien riskien vähentämiseksi palveluidemme käyttäjien tiedot siirretään salattuina. Tämä pätee sekä tilauksiin että asiakastilille kirjautumiseen. Tällöin käytetään SSL-koodausjärjestelmää (Secure Socket Layer). Salauksen ansiosta ulkopuoliset tahot eivät pysty näkemään tietoja. Lisäksi suojaudumme ulkoisilta hyökkäyksiltä käyttämällä erityisiä turvatekniikoita, joilla valvomme järjestelmiämme jatkuvasti ja tunnistamme ja havaitsemme poikkeavuudet välittömästi. Lisäksi olemme suojanneet järjestelmämme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä asiakastietojen katoamista, tuhoutumista, luvatonta käyttöä, muuttamista ja valtuuttamattomien henkilöiden toimesta tapahtuvaa levittämistä vastaan. Haluamme pitää valtuuttamattoman käytön riskin niin pienenä kuin mahdollista, onhan asiakkaan tietojen turvallisuus meille ensiarvoisen tärkeä asia. Emme kuitenkaan voi täysin taata kaikenkattavaa suojausta – kuten eivät voi muutkaan yritykset.

   Lisäksi käytämme teknisiä ja manuaalisia menetelmiä petosten ennalta ehkäisemiseen, jotta käyttäjiemme tiedot olisivat turvassa väärinkäytöiltä, erityisesti petollisessa tarkoituksessa tehtäviltä tilauksilta. Tätä varten Zalando Payments GmbH kokoaa salanimen alle tilauksen yhteydessä asiakkaan laite- ja käyttötiedot (myös IP-osoitteen, tunnisteen, toimintatavat), ostotiedot, maksutiedot (myös osoitteen ja ulkoisista asiakasrekistereistä saatavat luottokelpoisuustiedot) sekä asiakkaan profiilitietojen muutoshistorian (esim. milloin viimeksi toimitusosoitetta on muutettu) ja analysoi nämä tiedot. Sitten se vertaa tietuetta asiakkaan aikaisempiinkäyttö- ja tilaustapoihin. Lisäksi se vertailee tietoja yleisiin tietueisiin, jotka ovat peräisin kaikista Zalandon (myös Zalando-yritysryhmän muiden yritysten) kautta tehdyistä petollisista tai epäilyttävistä tilauksista. Tämän vertailun tarkoituksena on tunnistaa petosmalli ja estää petokset ja identiteettivarkaudet vertaamalla tietoja kyseiseen malliin.

   Asiakastilille rekisteröitymisen jälkeen Zalando Payments GmbH ilmoittaa toimeksiannostamme asiakkaan nimen ja tämän profiiliin syötetyt osoitetiedot ulkoisiin asiakasrekistereihin. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että asiakas on todellakin saavutettavissa hänen ilmoittamastaan osoitteesta ja kirjoilla siinä. Tyypillisiä merkkejä petollisesta käyttäytymisestä – yleensä näitä merkkejä on havaittavissa useita yhdessä – ovat seuraavat:

   • asiakkaan toimitusosoitetta on muutettu hieman ennen tilauksen antamista ja/tai se sijaitsee alueella, jolla petosriski on normaalia suurempi
   • tilaus on erityisen suuri ja/tai sisältää tuotteita, joiden kysyntä on sillä hetkellä erittäin voimakasta ja/tai se tehdään kyseiselle alueelle epätavalliseen kellonaikaan (esim. yöllä)
   • tilauksessa halutaan käyttää laskutusta tai suoraveloitusta
   • ennen tilauksen tekemistä asiakkaan tilille on yritetty kirjautua useamman kerran virheellisesti siten, että on aihetta epäillä automatisoitua toimintoa käytetyn
   • asiakastiliä käytetään epäilyttävästä IP-osoitteesta
   • asiakastiliä käytetään tuntemattomalla tai epäilyttävällä laitteella.

   Mikäli turvajärjestelmämme olettaa, että kyseessä on petoksen yritys tai lisääntynyt petosriski, tapaus ohjataan Zalandon petostiimille yksilöllistä tarkastusta varten. Sen jälkeen ryhdytään petosriski huomioon ottaen sopiviin torjuntatoimenpiteisiin (esim. asiakastilin käyttö estetään väliaikaisesti tai tarjottuja maksutapoja rajoitetaan).

   Oikeusperuste:

   Jos asiakkaan tietojen käsittelyn perusteena on petoksen estäminen asiakkaan kustannuksella, oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Muilta osiin asiakkaan tietojen käsittely tapahtuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, jolloin sen perustana ovat meidän ja muiden käyttäjien oikeutetut edut liittyen petosten tunnistamiseen ja estämiseen ja rangaistavien tekojen selvittämiseen.

   Maksutapojen valitseminen

   Ennen ostosta varten käytettävissä olevien maksutapojen näyttämistä Zalando Payments GmbH suorittaa riskianalyysin. Riskianalyysin suorittamiseen käytetään asiakkaan siihen astisia ostotietoja, maksutietoja, luottokelpoisuustietoja, maksukäyttäytymiseen liittyviä tietoja ja profiilitietoja (esim. etu- ja sukunimi, toimitus- ja laskutusosoitteet, sähköpostiosoite ja syntymäaika). Analysointi ja arviointi tapahtuvat automaattisesti käyttäen tilastollisesti saatuja arvoja, jotka koskevat maksamatta jättämiseen liittyvää riskiä tarjoamiemme maksutapojen osalta. Riskianalyysin puitteissa Zalando Payments GmbH välittää asiakkaan tiedot myös ulkoisiin asiakastietorekistereihin saadakseen niistä yleisiä tietoja maksutapakohtaisista, maksamatta jättämiseen liittyvistä arvioinneista (esim. asiakkaan osoitetietojen uskottavuus ja ajankohtaisuus) sekä yksittäisissä tapauksissa myös luottokelpoisuustietoja, kuten tietoja avoinna olevista laskuista ja tekijöistä, joista voidaan välittömästi päätellä maksamatta jättämisen vaara (esim. maksukyvyttömyystilanne tai pyydetty maksuajan pidennys johtuen maksukyvyttömyydestä). Se, mitä luottokelpoisuustietoja tarkalleen ottaen huomioidaan riskianalyysissä, voi vaihdella maakohtaisesti.

   Huomautus

   Maakohtaisia tietoja riskianalyysissä kulloinkin käytettävistä asiakastietorekistereistä ja luottokelpoisuustiedoista on nähtävissä kohdassa "Maakohtaiset tiedot".

   Maksamatta jättämisen riski arvioidaan yksittäin jokaisen maksutavan osalta arviointeihin perustuvan arvon pohjalta. Jos riskianalyysin tulokset ovat positiivisia, asiakkaan käytettävissä ovat kaikki tarjoamamme maksutavat. Muussa tapauksessa tarjoamme asiakkaalle vain tiettyjä maksutapoja. Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tietyn maksutavan käytettävyyteen, ovat esimerkiksi seuraavat:

   • Sellainen nimen ja osoitteen yhdistelmä, jota ei löydy. Näin voi käydä kirjoitusvirheiden, muuttojen, vihkimisten ja kuntajaotuksen muutosten yhteydessä.
   • Asiakas on syöttänyt laskutusosoitteesta poikkeavan toimitusosoitteen, pakettiaseman tai yrityksen osoitteen.
   • Asiakkaalla on vielä maksamattomia laskuja.
   • Tietyn maksutavan yhteydessä on ilmennyt aikaisemmin maksuhäiriöitä.

   Riskianalyysi ei johda siihen, etteikö asiakkaalle tarjottaisi mitään maksutapaa. Jos asiakas ei hyväksy hänelle tarjottuja maksutapoja, hänen tulee ilmoittaa siitä meille kirjallisesti kirjeitse tai sähköpostitse osoitteeseendatenschutz@zalando.de. Tämän jälkeen tarkistamme päätöksen uudelleen asiakkaan mielipiteen huomioon ottaen.

   Oikeusperuste:

   Jos asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelemiseen edellä kuvatulla tavalla maksutapojen valitsemista varten, oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). Muussa tapauksessa oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jonka perusteena on meidän oikeutettu etumme liittyen maksamatta jättämisen riskin välttämiseen.

   Peruuttamista koskeva huomautus

   Asiakkaalla on oikeus peruuttaa mahdollisesti antamansa suostumus, joka koskee luottokelpoisuustietojen tiedustelemista maksutapojen valitsemista varten.Lisätietoja on nähtävissä kohdassa "Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on?".

   Luottotietotarkastus

   Riskianalyysin lisäksi Zalando Payments GmbH käsittelee asiakkaan tietoja automaattisella luottokelpoisuustarkistuksella ennen kuin asiakkaalle näytetään ostoa varten valittavissa olevat maksutavat. Tällä tarkistuksella pyritään estämään maksujen saamatta jääminen ja takaamaan meidän turvallisuutemme, koska sen avulla pystytään tunnistamaan petosyrityksiä ja muita rangaistavia tekoja.

   Niiden tietojen lisäksi, joita Zalando Payments GmbH:lla jo on, otetaan huomioon myös ulkoisista asiakastietorekistereistä saatavat luottokelpoisuustiedot pisteytysarvojen muodossa. Pisteytysarvot ovat tilastoihin pohjautuvia arvioituja arvoja tietyn henkilön tulevien maksuhäiriöiden riskiä koskien, ja ne ilmoitetaan lukuarvoina, kuten prosentteina. Tätä tarkoitusta varten Zalando Payments GmbH välittää toimeksiannostamme luottokelpoisuustarkistukseen tarvittavat henkilötiedot (tavallisesti nämä ovat asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite ja mahdollisesti syntymäaika) ulkoiselle asiakastietorekisteriä pitävälle taholle. Myös osoitetiedot saatetaan ottaa huomioon pisteytysarvon laskennassa. Asiakastietorekisteriä pitävä taho käyttää luovuttamiamme tietoja arvioidessaan matemaattis-tilastollisen menetelmällä asiakkaan luottokelpoisuuden kunkin tilauksen osalta.

   Huomautus

   Tietoja asiakkaan maassa luottokelpoisuustarkistukseen käytettävistä asiakastietorekistereistä on nähtävissä kohdassa "Maakohtaiset tiedot". Jos siinä ei ole ilmoitettu asiakkaan omaa maata, emme suorita luottokelpoisuustarkistuksia hänen maassaan.

   Riippuen siitä, ovatko luottokelpoisuustarkistuksen tulokset positiivisia vai negatiivisia, asiakkaalle näytetään sopivia maksutapoja, joiden avulla hän pystyy jatkamaan ostostentekoa ja suorittamaan sen loppuun.

   Jos asiakas ei hyväksy tätä, hän voi ilmoittaa siitä meille kirjallisesti kirjeitse tai sähköpostitse osoitteeseendatenschutz@zalando.de. Tämän jälkeen tarkistamme päätöksen uudelleen asiakkaan mielipiteen huomioon ottaen.

   Oikeusperuste:

   Edellä kuvatun luottokelpoisuustarkistuksen oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, koska sen toteuttaminen edellyttää tiettyjä sopimuksen tekemistä edeltäviä toimenpiteitä. Muilta osiin asiakkaan tietojen käsittely tapahtuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, jolloin sen perustana ovat meidän ja muiden käyttäjien oikeutetut edut liittyen maksujen saamatta jäämisen välttämiseen, petosten tunnistamiseen ja estämiseen ja rangaistavien tekojen selvittämiseen.

   2.5. Mainonta, markkinatutkimus ja tietoanalyysit

   Käytämme asiakkaan tietoja myös tietoanalyysejä, mainontaa ja markkinatutkimusta varten. Tässä yhteydessä tarkoitukset ovat erityisesti

   • asiakkaiden jakaminen eri kohde- ja käyttäjäryhmiin markkinatutkimuksen puitteissa (käyttäjäsegmentointi)
   • eri kohderyhmien ja niiden toimintatapojen ja ostokiinnostuksen kartoittaminen
   • käyttäjiemme demografiaa, mielenkiinnon kohteita sekä osto- ja toimintatapoja koskevien tietojen saaminen sekä näiden tietojen markkinoiminen niiden mainospalveluiden puitteissa, joita tarjoamme kolmansille osapuolille
   • muodin ja verkkomyynnin alalla ilmenevien suuntausten tunnistaminen ajoissa
   • mainosten esittäminen vakioasiakkaille
   • suoramainonnan toteuttaminen esim. uutiskirjeiden muodossa
   • mainonnan suunnittelu, toteuttaminen ja onnistumisen seuraaminen kulloisenkin kohderyhmän perusteella (yksilöllistetty mainonta)
   • sen kartoittaminen, miten palvelujamme käytetään (käyttöanalyysi)
   • edellä mainittujen tietojen markkinointi mainosasiakkaille suunnattujen mainospalveluiden puitteissa.
   Tiedoksi

   Zalando tarjoaa mainospalveluita myös Zalando Marketing Services GmbH:n kautta.Linkki Zalando Marketing Services GmbH:n verkkosivustolle

   Käyttötarkoituksesta riippuen voimme käyttää tallentamiamme tietoja tietoanalyyseihin. Esimerkiksi käyttäjiemme ostokäyttäytymisen analysointiin käytämme yhdistettyjä (yhteen koottuja), tilastollisia ja anonymisoituja profiilitietoja (joiden perusteella tunnistaminen on tehty mahdottomaksi) tai sellaisia tietoja, jotka voidaan määrittää jollekin henkilölle vain välikäsien kautta (pseudonymisoidut profiilitiedot) ja osto-, laite- ja käyttötietoja. Näin pystymme ymmärtämään ja analysoimaan ostotoimintoja tietoanalyysien avulla. Siten pystymme muodostamaan näkemyksen käyttäjiemme yleisistä toimintatavoista anonyymien tai pseudonymisoitujen tietojen perusteella.

   Käsittelemme asiakkaan tietoja etujamme koskevan arvioinnin pohjalta puolustaaksemme omia oikeutettuja etujamme tai ulkopuolisen tahon (esim. mainoskumppanit tai kauppiaat, jotka osallituvat Zalandon kumppaniohjelmaan) oikeutettuja etuja. Zalandon tai ulkopuolisen tahon oikeutettu etu tiedonkäsittelyssä riippuu kulloisestakin käyttötarkoituksesta, mutta se on kuitenkin aina luonteeltaan kilpailuun tai talouteen liittyvä, ellei toisin ilmoiteta.

   Oikeusperuste:

   Jos tietojen käsittely edellä kuvattuihin tarkoituksiin tapahtuu asiakkaan suostumuksella, on oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). Muilta osin tiedonkäsittelyn oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jolloin oikeutetut edut ovat edellä mainittujen tarkoitusten perusteena.

   2.6. Tuotteiden ja teknologian kehittäminen

   Käytämme asiakkaan tietoja tuotteiden ja teknologian kehittämiseen, myös yksilöllistettyjen palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen. Tällöin käytämme yhteen liitettyjä, pseudonymisoituja tai anonymisoituja tietoja sekä myös koneellisia oppimisalgoritmeja, joita saamme tutkimuksestamme, jonka avulla pystymme määrittämään arviointeihin perustuvia arvoja ja laatimaan ennusteita ja käyttäjiemme kiinnostuksen kohteita koskevia analyysejä. Siten voimme esimerkiksi kehittää sovelluksia, jotka pystyvät ehdottamaan asiakkaan kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden perusteella valittuja tuotteita, tunnistamaan tyylejä ja määrittelemään asiakkaan todellista kiinnostusta vastaavat tuotteet. Tuotteiden ja teknologian kehittämiseen tarkoitettu tietojen käsittely tapahtuu erityisesti seuraavia tarkoituksia varten:

   • yksilöllistettyjen palveluiden ja tietoanalyyseissä, mainonnassa ja yksilöllisessä ostostenteossa käytettävien tekniikoiden kehittäminen ja parantaminen
   • tekniikoiden ja konseptien kehittäminen tietoturvallisuuden parantamiseksi, petosten estämiseksi ja tietosuojan lisäämiseksi esim. pseudonymisointi-, salaus- ja anonymisointitekniikoita käyttäen
   • ohjelmistoratkaisujen kehittäminen ja testaaminen vaadittavien liiketoiminnallisten ja logististen prosessien optimointiin.

   Oikeusperuste:

   Oikeusperuste asiakkaan tietojen käsittelylle tuotteiden ja teknologian kehittämistarkoituksia varten on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jolloin oikeutetut etumme pohjautuvat edellä mainittuihin tarkoituksiin.

   2.7. Liiketoiminnan ohjaaminen ja optimoiminen

   Me välitämme ja käsittelemme asiakkaan tietoja tarvittaessa hallinnollisia ja logistisia prosesseja varten, Zalando-yritysryhmän sisäisten liiketoimintaprosessien optimoimiseksi, niiden muokkaamiseksi tehokkaammiksi ja oikeudellisesti varmemmiksi sekä sopimuspohjaisten ja lakisääteisten velvollisuuksiemme (esim. kauppa- ja verolaeissa säädettyjen säilytysvelvoitteiden) täyttämiseksi. Zalando-yritysryhmän sisällä käytetään yhteisesti monia järjestelmiä ja tekniikoita. Siten se pystyy tarjoamaan edullisempia, turvallisempia, yhtenäisempiä ja paremmin yksilöllistettyjä palveluita. Tästä syystä Zalando-yritysryhmän eri yritykset saavat pääsyn asiakkaiden tietoihin, jos se on välttämätöntä tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen tarkoitusperien täyttämiseksi.

   Esimerkkejä
   • Kun asiakas kirjautuu asiakastilinsä (palveluntarjoaja: Zalando SE) kautta Zalon-palveluun (palveluntarjoaja: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH), Zalando SE antaa Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH:lle mahdollisuuden tarkastella vaadittavassa laajuudessa kyseiselle asiakastilille tallennettuja tietoja. Näin se voi hyödyntää profiili- ja yhteystietoja ilman, että asiakkaan tarvitsee syöttää niitä uudelleen. Zalonin pukeutumisneuvoja käyttää sitten asiakkaan tilaustietoja neuvonnassa.
   • Jos asiakas ottaa yhteyttä Zalandon asiakaspalveluun, hänen tiedustelunsa ohjataan edelleen Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG:lle, jossa se käsitellään. Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG on Zalando-yritysryhmän sisällä se taho, joka vastaa asiakaspalvelusta saksankielisellä alueella. Jos asiakkaan asian käsittely sitä vaatii, Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG:n asiakaspalvelun työntekijä voi käyttää asiakkaan tietoja, jotka on tallennettu muun Zalando-yrityksen arkistoon. Tällaisia tietoja voivat olla mm. tilaustiedot (esim. palautusta koskevissa tiedusteluissa).

   Tietojen käsittely liiketoiminnan ohjaamiseen ja optimointiin käsittää lisäksi esimerkiksi seuraavat käyttötarkoitukset:

   • asiakaspalveluiden toteuttaminen ja parantaminen
   • rangaistavien tekojen estäminen ja selvittäminen
   • tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden ja toimivuuden takaaminen.

   Oikeusperusteet:

   Oikeusperuste asiakkaan tietojen käsittelylle liiketoiminnan ohjaamista ja optimoimista varten on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jolloin oikeutetut etumme pohjautuvat edellä mainittuihin tarkoituksiin. Jos käsittelemme asiakkaan tietoja lakisääteisten vaatimusten, kuten verolaissa säädettyjen säilytysvelvollisuuksien ja rahanpesuun liittyvien tarkastusten, vuoksi, oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

   2.8. Perusteena asiakkaan suostumus

   Jos asiakas on antanut meille suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, tämä suostumus on tietojen käsittelymme ensisijainen peruste. Se, mitä hänen tiedoistaan käsittelemme suostumuksen perusteella, riippuu suostumuksessa mainitusta tarkoituksesta. Tyypillisiä tarkoituksia ovat esimerkiksi seuraavat:

   • uutiskirjeen tilaaminen
   • osallistuminen kyselyihin ja markkinatutkimusprojekteihin
   • erityisen arkaluontoisten tietojen käsittely, kun tiedoista ilmenee asiakkaan poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai maailmankatsomuksellinen vakaumus tai terveydentila
   • asiakkaan ja esimerkiksi palvelupuhelimen välisten puhelinkeskustelujen tallentaminen
   • asiakkaan tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle taholle tai Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan
   • luottokelpoisuustarkistuksen suorittaminen (jos se ei ole välttämätön sopimuksen toteuttamista tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamista varten).
   Peruuttamista koskevat huomautukset

   Asiakas voi peruuttaa milloin tahansa aiemmin antamansa suostumuksen esim. sähköpostitse, kirjeitse tai faksitse, jolloin se alkaa vaikuttaa tulevaisuuden osalta.

   Jos kulloinenkin palvelu tukee tätä toimintoa, asiakas voi mukauttaa suostumustaan uutiskirjeiden ja muiden tiedotteiden vastaanottamisen osalta preferenssikeskuksessa.Linkkipreferenssikeskukseen löytyy jokaisesta uutiskirjeestä. Lisäksi jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava perusmislinkki.

   Lisätietoja on nähtävissä kohdassa "Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on?"

   2.9. Muut tarkoitukset

   Jos tietosuojalaki sen sallii, voimme käyttää asiakkaan tietoja ilman hänen suostumustaan myös uusiin tarkoituksiin, kuten tietoanalyysien toteuttamiseen ja palveluidemme ja sisältöjemme jatkokehittelyyn. Tällöin edellytyksenä on, että tällaiset uudet tarkoitukset, joihin tietoja halutaan käyttää, eivät olleet tiedossa vastaavien tietojen keräämisen ajankohtana tai eivät olleet tuolloin vielä aavistettavissa ja että uudet tarkoitukset ovat yhdenmukaisia niiden tarkoitusten kanssa, joita varten vastaavat tiedot alunperin kerättiin. Esimerkiksi lainsäädännön ja teknologian kehittyminen ja uudenlaiset liiketoimintamallit ja palvelut voivat johtaa uusien käsittelytarkoitusten syntymiseen.

   3. Yksilöllistetyt palvelut

   Yksilöllistettyjen toimintojen ja palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen asiakkaillemme on meille ensisijaisen tärkeätä. Luomme asiakkaillemme paikasta, ajasta ja käytettävistä laitteista riippumatta yksilöllisen ostokokemuksen ja asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn valikoiman. Asiakkaan tietojen käsittely palveluiden yksilöllistämiseen on meille Zalandolla siten olennainen osa toimintaamme.

   [Lisää]

   Esimerkkejä
   • Jos asiakas laatii Zalando-sovelluksessa matkoilla ollessaan toivelistan, hän voi tarkastella ja työstää sitä vielä myöhemmin Zalandon verkkosivustolla.
   • Asiakkaan etsiessä tuotteita Zalando-verkkosivustolla tallennamme näitä hakutietoja. Siten pystymme tuomaan asiakkaan hakiessa tuotteita Zalando-verkkosivustolla ensin näkyvin tulokset, jotka ovat asiakkaalle todennäköisesti erityisen kiinnostavia.
   • Kun asiakas siirtää tuotteen ostoskoriin, pystymme ilmoittamaan hänen aikaisempien tilaustensa ja palautustensa perusteella sopivaa kokoa koskevan suosituksen.
   • Jos asiakas on tilannut uutiskirjeemme, voimme esitellä hänelle tuotteita, jotka ovat linjassa hänen siihenastisten tilaustensa kanssa.

   3.1. Mitä ovat yksilöllistetyt palvelut?

   Yksilöllistettyjen palveluiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaalle parempia, käytännöllisempiä ja turvallisempia palveluita. Tätä tarkoitusta varten käytämme asiakasta koskevia jo tallennettuja tietoja, joista päättelemme asiakkaan tarpeita ja mielenkiinnon kohteita. Tätä taustaa vasten kykenemme tarjoamaan asiakkaalle sopivia sisältöjä, jotka vastaavat paremmin hänen tarpeitaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Asiakkaalla on tietenkin mahdollisuus käyttää edelleen koko valikoimaamme. Yksilöllistämisen ansiosta asiakas näkee hänelle sopivimmat sisällöt kuitenkin nopeammin, tai sisällöt esitellään erityisesti hänelle (esim. yksilöllisten tuotesuositusten muodossa).

   3.2. Mihin tarvitaan asiakastiliä?

   Useimmat yksilöllistetyistä palveluistamme vaativat asiakastilin avaamista, jotta pystymme tallentamaan asiakkaasta kerättäviä tietoja keskusarkistoon.

   3.3. Mitä tietoja tallennetaan asiakastilille?

   Asiakastilille tallennetaan asiakasta koskevia tietoja, kuten asiakasnumero (engl. "CustomerID"). Asiakasnumero on sattumanvaraisesti luotu numerosarja, joka ei sisällä henkilötietoja. Asiakkaan tiedot liitetään asiakasnumeroon, jotta asiakas osataan yhdistää oikeaan asiakastiliin. Lisäksi asiakasnumero toimii salanimenä.

   3.4. Mitä tietoja käytetään yksilöllistämiseen?

   Yksilöllistettyjen sisältöjen valinta tapahtuu tavallisesti kaikkien asiakastilille tallennettujen tietojen perusteella.

   Jos tähän käytetään laite- ja käyttötietoja, joita ei ole tallennettu asiakastilille, niitä käytetään kulloistakin yksilöllistämistä varten ainoastaan pseudonymisoidussa muodossa (siis esim. yhdessä asiakasnumeron kanssa, mutta ei yhdessä asiakkaan nimen tai muiden välittömästi tunnistettavissa olevien tietojen kanssa) toiminnon käytön ajaksi.

   Seuraavia ei käytetä:

   • Luottokelpoisuustiedot
   • Toimintojen käytön ja kyselyiden yhteydessä ilmoitettavat tiedot
   • Työpaikkahakemukset
   • Tiedotteet (esim. asiakaspalvelusta lähetettävät).

   3.5. Asiakkaan valinnanmahdollisuudet

   Asiakas voi tarkastella milloin tahansa useimpia tietoja, joita olemme tallentaneet hänen asiakastililleen. Tarvittaessa hän voi myös muokata näitä tietoja ja siten vaikuttaa yksilöllistämiseen valitsemalla mieluiset asetuksensa.

   Jos yksilöllistäminen perustuu laite- ja käyttötietoihin, asiakas voi estää näiden tietojen keräämisen deaktivoimalla kyseisten tietojen jäljitystyökalujen avulla tapahtuvan keräämisen. Tällöin on kuitenkin huomattava, että sen jälkeen hän saa vähemmän tai ei lainkaan yksilöllisiä sisältöjä ja palveluja. On myös huomattava, että yksilöllistettyihin palveluihin käytettäviä tietoja tarvitaan myös muihin tarkoituksiin (kuten palveluidemme tarjoamiseen). Niihin käytettävien tietojen kerääminen ei siis lopu deaktivoinnilla. Asiakkaalle näytettävä mainos ei sitten kuitenkaan ole yksilöllistetty.

   4. Tietoja verkkosivustoista ja sovelluksista

   Käytämme asiakkaan tietoja Zalandon verkkosivustojen ja sovellusten tarjoamiseen. Näiden palveluiden käytössä tarvittavien laite- ja käyttötietojen lisäksi käsiteltävien tietojen tyyppi ja käsittelytarkoitukset riippuvat erityisesti siitä, miten asiakas käyttää palveluissamme tarjottavia toimintoja ja palveluita. Lisäksi käytämme palveluidemme käyttöön tarvittavia tietoja saadaksemme selville, miten verkkotarjontaamme käytetään. Hyödynnämme näitä tietoja ostostenteon yksilöllistämisessä, palveluidemme parantamisessa sekä yksilöllisen mainonnan luonnissa.

   [Lisää]

   4.1. Palveluntarjoaja

   Kustakin palvelusta vastuussa oleva palveluntarjoaja on nähtävissä kulloisenkin verkkosivuston tai sovelluksen Yritystiedot-osiosta.

   4.2. Mitä tietoja kerätään?

   Keräämme periaatteessa kaikki tiedot, jotka asiakkaat ilmoittaa meille suoraan palveluidemme kautta.

   Laite- ja käyttötiedot

   Jokaisen palvelimemme ja tietokantojemme käyttökerran yhteydessä tarvitaan laite- ja käyttötietoja, jotka kirjataan nk. palvelinten lokitiedostoihin. Niiden sisältämä IP-osoite anonymisoidaan nopeasti kulloisenkin käyttökerran jälkeen, kun vastaavan verkkosivuston toiminnallisuuden ylläpitäminen ei ole enää välttämätöntä.

   Keräämme myös laitekohtaisen tunnistenumeron (esim. nk. "mainostunnisteen", jos käytössä on Android- tai Apple-laite). Tämän laitetunnisteen määrittää laitteen käyttöjärjestelmän valmistaja, ja sitä voivat lukea ja käyttää verkkosivustot ja sovellukset asiakkaan käyttötapoihin perustuvien sisältöjen esittelemiseksi. Jos tämä ei ole toivottavaa, toiminto voidaan estää selaimen asetuksista tai laitteen järjestelmäasetuksista milloin tahansa.

   Sisäänkirjautuminen

   Määritämme käyttäjille, jotka rekisteröityvät asiakastilin tai muun palvelun käyttäjäksi, salasanasuojatun henkilökohtaisen käyttömahdollisuuden. Jos asiakas ei kirjaudu ulos kirjauduttuaan sisään sisäänkirjautumistiedoillaan, hän pysyy automaattisesti kirjautuneena sisään useimmissa palveluissamme. Palvelun tyypistä riippuen tällöin käytetään eväste- tai muuta vastaavaa tekniikkaa. Tämä toiminto mahdollistaa palvelumme jonkin osan käytön myös kirjautumatta uudelleen joka kerta sisään. Turvallisuussyistä asiakasta pyydetään kuitenkin syöttämään salasanansa vielä kerran siltä varalta, että hänen on muutettava profiilitietojaan tai että hän haluaa tehdä tilauksen. Lisätietoja on nähtävissä kohdassa "Yksilöllistetyt palvelut".

   Sosiaalisen median liitännäiset

   Palveluissamme saatetaan käyttää useasta eri sosiaalisesta verkostosta peräisin olevia sosiaalisen median liitännäisiä (jäljempänä "liitännäiset"). Näiden liitännäisten avulla asiakas voi jakaa sisältöjä ja suositella edelleen tuotteita. Liitännäiset ovat yleensä deaktivoituja eivätkä siis välitä tietoja. Liitännäiset voidaan aktivoida painamalla vastaavaa painiketta (esim. "Aktivoi sosiaaliset mediat"). Ne voidaan ottaa pois käytöstä napsauttamalla samaa painiketta uudelleen. Kun liitännäiset on aktivoitu, asiakkaan verkkoselain muodostaa suoran yhteyden kulloisenkin sosiaalisen verkoston verkkoselaimeen. Kyseinen sosiaalinen verkosto välittää liitännäisen sisällön suoraan asiakkaan verkkoselaimeen, joka yhdistää sen yhtiömme verkkosivustoon. Liitännäisten linkittämisen avulla kulloinenkin sosiaalinen verkosto saa tiedon, että asiakas on avannut verkkosivustomme vastaavan sivun, jonka jälkeen se voi kerätä asiakkaan laite- ja käyttötiedot. Jos asiakas on kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon, tämä pystyy yhdistämään asiakkaan käynnin myös kulloisenkin sosiaalisen verkoston tiettyyn asiakastiliin. Jos asiakas on vuorovaikutuksessa liitännäisten kanssa esimerkiksi painamalla Facebookin "Tykkään"-painiketta tai kirjoittamalla kommentin, asiakkaan selain välittää vastaavat tiedot suoraan sosiaaliseen verkostoon, jonne ne tallentuvat. Facebookin suorittaman tiedonkeruun tarkoitus, tietojen käyttö ja jatkokäsittely sekä asiakkaan tähän liittyvät oikeudet ja asetusvaihtoehdot yksityisyyden suojaamiseksi on selostettu kulloisenkin sosiaalisen verkoston tai verkkosivuston tietosuojailmoituksessa. Tähän liittyvät linkit on esitetty jäljempänä. Vaikka asiakas ei olisi kirjautunut sisään sosiaalisiin verkostoihin, verkkosivustot, joilla on aktiivisia sosiaalisia liitännäisiä, voivat lähettää tietoja kyseisiin verkostoihin. Aktiivinen liitännäinen asettaa jokaisen verkkosivuston avaamisen yhteydessä tunnisteella varustetun evästeen. Koska asiakkaan verkkoselain lähettää tällaisen evästeen kysymättä aina, kun yhteys selaimeen muodostetaan, sosiaalinen verkosto voi periaatteessa luoda profiilin sen perusteella, mitä verkkosivuja käyttäjä, jolle tunniste kuuluu, on avannut. Siten olisi siis täysin mahdollista pystyä yhdistämään kyseinen tunniste myöhäisempänä ajankohtana – esimerkiksi myöhemmin tapahtuvan sosiaaliseen verkostoon kirjautumisen yhteydessä – tiettyyn henkilöön.

   Facebookin sosiaaliset liitännäiset

   Me käytämme muutamilla verkkosivuillamme sosiaalisen facebook.com-verkoston liitännäisiä, joiden käyttöä ohjaa Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (jäljempänä "Facebook"). Linkki Facebookin tietosuojaselosteeseen:Facebookin tietosuojahuomautukset.

   Twitterin sosiaaliset liitännäiset

   Me käytämme muutamilla verkkosivuillamme sosiaalisen Twitter-verkoston liitännäisiä, joiden käyttöä ohjaa Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (jäljempänä "Twitter"). Linkki Twitterin tietosuojaselosteeseen:Twitterin tietosuojahuomautukset.

   Pinterestin sosiaaliset liitännäiset

   Me käytämme muutamilla verkkosivuillamme sosiaalisen Pinterest-verkoston liitännäisiä, joiden käyttöä ohjaa Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (jäljempänä "Pinterest"). Linkki Pinterestin tietosuojaselosteeseen:Pinterestin tietosuojahuomautukset.

   Kirjautuminen sosiaalisen median kautta

   Tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden rekisteröityä palveluidemme käyttäjäksi suoraan hänen oman asiakastilinsä kautta, joka hänellä on jo jossain sosiaalisessa verkostossa. Jos asiakas haluaa käyttää tätä mahdollisuutta, hänet ohjataan ensin vastaavan sosiaalisen verkoston sivulle. Siellä häntä kehotetaan kirjautumaan käyttäjänimellään ja salasanallaan. Me emme saa tietenkään tietää näitä sisäänkirjautumistietoja. Jos asiakas on jo kirjautuneena sisään, tätä vaihetta ei tapahdu. Sen jälkeen sosiaalinen verkosto tuo esiin ilmoituksen ja pyytää asiakkaalta vahvistusta siitä, mitkä tiedot tulee välittää meidän yhtiöllemme (esim. julkinen profiili, ystäväluettelo, sähköpostiosoite ja ajankohtainen asuinpaikka). Välitettyjen tietojen avulla luomme asiakkaalle asiakastilin, mutta esimerkiksi ystäväluetteloa emme tietenkään tallenna. Tätä pidemmälle menevää pysyvää yhteyttä asiakastilin ja mainitun sosiaalisen verkoston asiakastilin välillä ei muodosteta. Lisäksi saamme kulloisenkin sosiaalisen verkoston tarjoajalta sosiaalisen verkoston tiedot.

   Ostostenteon yksilöllistäminen

   Palveluissamme käytetään käyttöanalyyseistä saatavia laite- ja käyttötietoja ostostenteon yksilöllistämiseen. Palveluiden tyypistä riippuen kyseeseen tulevat yleiset seurantatekniikat, joissa käytetään seurantapikseleitä ja tunnistusevästeitä tai vastaavia tunnisteita (engl. "tagging"). Näin myös mainoskumppanimme pystyvät keräämään asiakkaan laite- ja käyttötietoja, jotta ne voivat asettaa käyttöömme palveluidemme käytön aikana tietoja asiakkaan kiinnostuksen kohteista ja asiakkaan demografiset tiedot (kuten ikä, sukupuoli ja alue). Siten pystymme tuottamaan asiakkaan nähtäväksi mainoksia ja/tai erityisiä tarjouksia ja palveluita, jotka ovat asiakkaalle mielenkiintoisia (kuten esim. tuotesuosituksia, jotka pohjautuvat siihen, että asiakas on kuluneina päivinä katsellut pelkkiä urheilukenkien tietoja). Tavoitteemme on tällöin luoda tarjontamme asiakkaalle mahdollisimman kiinnostavaksi ja tuoda näkyviin mainos, joka vastaa asiakkaan mielenkiinnon kohteita. Asiakas voi silti tietenkin käyttää edelleen kaikkia sisältöjä ja toimintoja. Tällaisenverkko-optimoinnin avulla voimme kuitenkin tuoda esiin ensin sellaisia sisältöjä ja toimintoja, jotka ovat tärkeitä asiakkaalle. Verkko-optimointi tapahtuu automaattisesti järjestelmillämme, jotka tunnistavat, että käyttäjät ovat hakeneet erityisesti esiin tiettyjen tuoteluokkien tuotteita ja sisältöjä.

   Lisätietoja

   Lisätietoja on nähtävissä kohdassa "Miten Zalando käyttää asiakkaiden tietoja mainontaan?".

   Jos asiakas ei halua verkko-optimointia käytettävän, hän voi poistaa sen käytöstä milloin tahansa

   • Zalando-kaupassa deaktivoimalla "Tietojen käsittely" -toiminto (tämä toiminto löytyy Zalando-sovelluksen Ohje-valikon kohdasta "Tietoa meistä")

   muissa palveluissa deaktivoimalla verkkoanalyysi tai sovellusanalyysi.

   Tietoja verkkosivustojen evästeistä

   Verkkosivustomme käyttävät evästeitä. Evästeiden hyväksyminen ei ole edellytys verkkosivustojemme käyttämiseen. Haluamme kuitenkin korostaa, että ellei evästeiden käyttöä hyväksytä, käytettävissä on vain rajoitetusti verkkosivustojemme toimintoja. Selaimen asetuksista asiakas voi valita, että evästeiden tallentuminen on hyväksyttävää, jos hän hyväksyy sen.

   Mitä ovat evästeet?

   Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asiakkaan verkkoselain tallentaa ja jotka tallentavat tietyt asetukset ja tiedot, joita järjestelmämme voivat saada.

   Periaatteessa evästeitä on olemassa kahdenlaisia: nk. istuntoevästeitä, jotka katoavat, kun selain suljetaan, ja väliaikaisia ja pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneelle pitkäaikaisesti. Tällaiset tallentuneet tiedostot auttavat meitä muokkaamaan verkkosivustojamme ja palvelujamme asiakkaalle sopiviksi ja helpottavat asiakkaan verkkosivuston käyttöä esimerkiksi siten, että tietyt tiedot säilyvät tallennettuina, jolloin niitä ei tarvitse syöttää jatkuvasti uudelleen.

   Verkkosivustojemme käyttämät evästeet voivat olla peräisin Zalandolta tai mainoskumppaneiltamme. Jos asiakas haluaa hyväksyä ainoastaan Zalandon evästeet, mutta ei mainoskumppaniemme evästeitä, hän voi valita selaimestaan vastaavan asetuksen (esim. "Estä kolmansien tahojen evästeet"). Verkkoselaimen valikkopalkista löytyy yleensä ohjetoiminto, jossa kerrotaan, miten uudet evästeet voidaan torjua ja jo tallentuneet evästeet ottaa pois toiminnasta. On suositeltavaa kirjautua kokonaan ulos verkkosivustojemme käytön jälkeen sellaisilta tietokoneilta, jotka ovat yhteisessä käytössä ja joiden asetuksista on hyväksytty evästeet ja flash-evästeet.

   Käytämme palveluissamme kolmentyyppisiä evästeitä:

   • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustojen optimaalisessa navigoinnissa ja käytössä. Tällaisilla evästeillä aktivoidaan esimerkiksi ostoskori siten, että tuotteet pysyvät ostoskorissa sen aikaa, kun käyttäjä jatkaa ostosten tekemistä. Välttämättömien evästeiden avulla voidaan tallentaa tiettyjä tietoja ja asetuksia, joita asiakas on valinnut, siten, ettei niitä tarvitse jatkuvasti valita uudelleen. Niiden avulla pystytään myös mukauttamaan Zalandon sisältöjä asiakkaan yksilöllisten mieltymysten pohjalta. Ilman välttämättömiä evästeitä verkkosivustoa ei voi käyttää lainkaan tai sitä voidaan käyttää vain rajoitetusti.
   • Tilastoevästeet: Nämä evästeet keräävät laite- ja käyttötietoja verkkosivustojemme käytön analysointia varten. Tällöin voidaan analysoida esimerkiksi sitä, mitä verkkosivuston osioita käytetään ("surffaamiskäyttäytyminen"), miten nopeasti sisällöt latautuvat ja onko toiminnassa ilmennyt häiriöitä. Tällaiset evästeet sisältävät ainoastaan anonyymejä tai pseudonyymejä tietoja, ja niitä käytetään verkkosivustojemme kehittämiseen ja sen selvittämiseen, mikä käyttäjiämme kiinnostaa, sekä sen mittaamiseen, miten tehokasta mainontamme on. Tilastoevästeiden käyttö voidaan estää ilman, että siitä aiheutuu haittaa navigoinnille ja verkkosivuston käytölle.
   • Markkinointievästeet ("jäljitysevästeet") Nämä evästeet sisältävät tunnistetietoja ja keräävät laite- ja käyttötietojayksilöllistettyjen, asiakkaan mielenkiinnon kohteiden mukaisten mainosten näyttämiseksi Zalandon verkkosivustoilla. Myös mainoskumppanimme, joilla on verkkomainosverkostoja, keräävät verkkosivustoiltamme laite- ja käyttötietoja. Näin pystymme tuomaan asiakkaan nähtäville myös muilla verkkosivustoilla ja muiden palveluntarjoajien sovelluksissayksilöllistettyjä mainoksia, jotka kiinnostavat asiakasta (nk. uudelleenkohdistus). Markkinointievästeiden käyttö voidaan estää ilman, että siitä aiheutuu haittaa navigoinnille ja verkkosivuston käytölle. Ostostenteon yksilöllistäminen ei ole tällöin ehkä mahdollista.

   Olemme koonneet Zalando-kauppaamme maakohtaiset luettelot kaikista käytettävistä evästeistä. Ne löytyvät kohdasta "Yksittäisiä verkkosivustoja koskevat huomautukset".

   4.3. Tietoja sovelluksista

   Sovelluskaupat ja sovellusten asentaminen

   Zalando-sovellukset ovat saatavilla ulkopuolisten tahojen tarjoamilla sovellusalustoilla, eli nk. sovelluskaupoissa (esim. Google Play ja Apple App Store). Niiden lataaminen voi siten edellyttää rekisteröitymistä ennalta vastaavaan sovelluskauppaan. Zalandolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asiakkaan tietojen käsittelyyn, jota tapahtuu tällaisiin sovelluskauppoihin rekisteröitymisen ja niiden käytön yhteydessä. Vastuussa niistä on yksistään kulloisenkin sovelluskaupan omistaja. Lisätietoja tulee pyytää tarvittaessa suoraan kulloisenkin sovelluskaupan omistajalta.

   Sisältöjen jakaminen

   Jos asiakkaan käyttämässä käyttöjärjestelmässä on oma sovellussisältöjen jakamiseen tarkoitettu toiminto, se voidaan aktivoida sovelluksissamme Jaa- tai Suosittele-painikkeella sisältöjen jakamiseksi tai tuotteiden suosittelemiseksi. Riippuen siitä, mitä toimintoja asiakkaan laitteessa tai käyttöjärjestelmässä on ja miten laitteen määritykset on valittu, asiakas voi käyttää myös tällä tavoin sosiaalisia verkostoja sisältöjen jakamiseen.

   Haluamme korostaa, että sovellustemme käyttämä jakamistoiminto on käyttöjärjestelmäpohjainen toiminto. Emme saa tietoa suosittelijoista emmekä asiakkaan viestinnän sisällöstä. Lisätietoja jakamistoiminnosta ja muista asetusvaihtoehdoista on saatavilla laitteen valmistajalta.

   Se, mitä sosiaalisia verkostoja asiakkaan käytettävissä on sisältöjen jakamiseen, riippuu siitä, minkä sosiaalisten verkostojen jäsen on hän ja miten hänen käyttäjätilinsä ja laitteensa on konfiguroitu. Lisätietoja on nähtävissä asiakkaan käyttämän kulloisenkin sosiaalisen verkoston tietosuojahuomautuksista.

   Sijaintipaikkakohtaiset palvelut

   Joidenkin sovellustemme toiminnot käyttävät asiakkaiden laitteiden paikannuspalveluja sijaintipaikkatietojen keräämiseen. Tämän tarkoituksena on pystyä tarjoamaan asiakkaalle sovelluspohjaisia palveluja ja sisältöjä, jotka on räätälöity hänen kulloisenkin oleskelupaikkansa perusteella. Sovellus voi esimerkiksi tuoda näyttöön asiakkaan ympäristössä olevat liikkeet ja ehdottaa tuotteita, jotka soveltuvat senhetkisen oleskelupaikan säähän. Jos sovelluksen sallitaan käyttään paikannuspalveluja, saamme säännöllisesti tietää asiakkaan oleskelupaikan. Näistä tiedoista emme muodosta mitään liikkumisprofiilia.

   Push-palvelu

   Sovelluksemme voivat tiedottaa asiakkaalle push-ilmoitusten avulla tietyistä tapahtumista ja aiheista myös silloin, kun asiakas ei käytä juuri tuona hetkenä aktiivisesti kyseistä sovellusta. Push-ilmoitukset ovat sovelluskohtainen ilmoitustyyppi, jonka avulla pystymme kommunikoimaan asiakkaan kanssa suoraan. Jos asiakas ei tätä halua, hän voi deaktivoida push-palvelun laitteensa asetuksista ja sovelluksen asetuksista milloin tahansa.

   Jos asiakas aktivoi push-ilmoituspalvelun, hänen laitteelleen määritetään laitekohtainen push-tunniste. Ilman push-tunnistetta push-ilmoituksia ei voida lähettää teknisistä syistä. Push-tunniste on pelkkä salattu, sattumanvaraisesti luotu numerosarja.

   Järjestelmän edellyttämät valtuutukset

   Muutamia toimintoja varten sovelluksemme on voitava käyttää asiakkaan laitteen tiettyjä liitäntöjä ja tietoja. Käyttöjärjestelmästä riippuen tähän tarvitaan toisinaan asiakkaan nimenomainen lupa. Seuraavassa on selitetty, mitä valtuutuksia (jos niitä tarvitaan asiakkaan tietojen käsittelyyn) sovelluksemme saattavat pyytää ja minkätyyppisille toiminnoille tällaiset valtuutukset ovat välttämättömiä. Asiakas voi mukauttaa valtuutusasetuksia milloin tahansa laitteensa järjestelmäasetuksista.

   • Paikannuspalvelut ja sijaintipaikkatiedot: Valtuutus asiakkaan laitteen paikannuspalvelujen käyttöön on välttämätön, jotta sovellus voisi kerätä laitteen välittämät sijaintipaikkatiedot. Jos käyttöä ei sallita, sijaintipaikkakohtaisia sisältöjä koskevien ilmoitusten näyttäminen ei ole ehkä mahdollista tai se on mahdollista vain rajoitetusti.
   • Viestit ja push-ilmoitukset: Push-palvelun käyttö edellyttää valtuutusta. Tietyissä laitteissa valtuutus on aktivoitu vakioasetuksena kaikille sovelluksille.
   • Tallennettujen valokuvien käyttöoikeus: Tämä valtuutus on välttämätön, jotta sovellus voi tuoda näkyviin tallennettuja valokuvia (lukuoikeus) ja jotta asiakas voi tallentaa laitteelleen jonkin sovelluksen tuottamat valokuvat (kirjoitusoikeus).
   • Kamera: Tämä valtuutus on välttämätön, jotta sovellus voi käyttää asiakkaan laitteen kameratoimintoa valokuvien ottamiseksi ja QR-koodien tarkastelemiseksi. Vastaava sovellus käyttää kameraa sitten vain siinä tapauksessa, että asiakas valitsee sovelluksesta kyseisen toiminnon.
   • Matkapuhelintietojen (iOS) hakeminen ja kaikkien verkkojen ja verkkoyhteyksien käyttö (Android): Muutamien sovellusten käytössä pyydetään näitä valtuutuksia, jotta kyseinen sovellus voisi välittää tietoja asiakkaan laitteen internetyhteyden (WLAN- tai kiinteän tietoliikenneyhteyden) avulla. Tätä valtuutusta saatetaan tarvita sovelluksessa olevien tietojen siirtämiseksi palvelimellemme esim. haun yhteydessä.
   • USB-muistitikun tai SD-kortin sisältöjen muuttaminen ja poistaminen ja USB-muistitikun tai SD-kortin sisältöjen lukeminen:iii Näitä valtuutuksia tarvitaan, jotta kulloinenkin sovellus voisi tallentaa tietoja laitteen muistiin tai mahdolliselle erilliselle muistitikulle ja lukea muistissa tai muistitikulla olevia tietoja. Kulloinenkin sovellus lukee ainoastaan niitä tietoja, jotka on tallennettu kyseisen sovelluksen käytön yhteydessä.

   4.4. Verkkomainonta ja uudelleenkohdistus

   Verkkosivustomme ja sovelluksemme sisältävät verkkomainosverkostoja ylläpitävien mainoskumppaniemme evästeitä ja vastaavia jäljitystekniikoita. Tältä pohjalta mainoskumppanimme myös pystyvät keräämään asiakkaan laite- ja käyttötietoja ja esittämään asiakkaalle muilla verkkosivustoilla ja muissa sovelluksissa, myös muiden palveluntarjoajien osalta, yksilöllisiä mainoksia, jotka perustuvat asiakkaan mielenkiinnon kohteisiin (mainokset voivat perustua esim. asiakkaan aikaisemmin Zalando-kaupassa katselemiin tuotteisiin).

   Lisää asiaa koskevia huomautuksia on nähtävissä kohdassa "Miten Zalando käyttää asiakkaiden tietoja mainontaan?".

   Asiakas voi estää milloin tahansa uudelleenkohdistukseen tarkoitetun tietojensa käsittelyn seuraavasti:

   • Zalando-kaupassa se tehdään deaktivoimalla asetus "Tietojen käsittely". Zalando-sovelluksessa tämä toiminto löytyy Ohje-valikon kohdasta "Tietoa meistä". Zalando-verkkokaupassa tämä toiminto löytyy heti sen linkin vierestä, jonka kautta pääsee tähän tietosuojailmoitukseen.
   • Muissa palveluissa se tehdään deaktivoimalla käyttöanalyysit.
   • Muiden verkkosivustojen ja sovellusten osalta verkkomainosverkostojen hallitsema uudelleenkohdistus voidaan estää myös European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) -yhdistyksen deaktivointisivun kautta:Estä muu mainonta.

   4.5. Käyttöanalyysit

   Me käytämme kaikissa palveluissamme yleisesti käytössä olevia jäljitystekniikoita laite- ja käyttötietojen arvioimiseen. Siten saamme tietää, mitä tuotteitamme käyttäjämme yleisesti ottaen käyttävät. Tällöin voidaan hyödyntää tunniste-evästeitä ja vastaavia tunnistetietoja. Tällä tavoin saamme esimerkiksi tietää, mitkä sisällöt ja aiheet ovat erityisen suosittuja, mihin kellonaikoihin palvelujamme käytetään erityisen paljon, miltä alueilta käsin (kaupungin tarkkuudella) palveluitamme käytetään ja mitä selaimia ja laitteita käyttäjämme yleisesti ottaen käyttävät.

   Lisäksi käytämme käyttöanalyyseissämme toisinaan myös nk. A/B-testejä. A/B-testit ovat käyttöanalyysin erityinen versio. A/B-testaus (jakotestaus, engl. "split-testing") on menettelytapa, jolla verrataan tietyn verkkosivuston tai sovelluksen kahta eri versiota, jotta saataisiin tietää, kummalla versiolla saavutetaan paremmat tulokset, kumpi on suositumpi tai kumman kautta käyttäjä pystyy löytämään nopeammin etsimänsä sisällön. Luomalla versio A ja versio B ja testaamalla kumpaakin versiota saadaan tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä helpommin ja nopeammin päätöksiä palveluiden ja sisältöjen muokkaamisesta.

   Se, mitä jäljitystyökaluja verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme käytetään, on nähtävissä kohdassa"Yksittäisiä verkkosivustoja koskevat huomautukset".

   Samassa kohdassa ovat nähtävissä myös käyttöanalyysien estämistä koskevat tiedot.

   Asiakas voi estää milloin tahansa käyttöanalyysien tekemiseen tarkoitetun tietojensa käsittelyn seuraavasti:

   • Zalando-kaupassa se tehdään deaktivoimalla asetus "Tietojen käsittely". Zalando-sovelluksessa tämä toiminto löytyy Ohje-valikon kohdasta "Tietoa meistä". Zalando-verkkokaupassa tämä toiminto löytyy heti sen linkin vierestä, jonka kautta pääsee tähän tietosuojailmoitukseen.
   • Muissa palveluissa se tehdään deaktivoimalla käyttöanalyysit.

   5. Uutiskirje

   Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia uutiskirjepalveluita. Tietoa yksittäisissä uutiskirjeissä käsitellyistä aiheista ja muita tietoja asiakas saa ilmoittautuessaan uutiskirjepalvelun käyttäjäksi. Lisäksi tarjoamme palvelukohtaisia uutiskirjeitä, jotka ovat kiinteä osa tiettyä palvelua. Asiakas saa esimerkiksi Zalando Lounge -uutiskirjeen vain siinä tapauksessa, että hän on Zalando Lounge -ostosklubin jäsen. Uutiskirjeidemme käytön yhteydessä keräämme myös asiakkaiden laite- ja käyttötietoja.

   [Lisää]

   5.1. Miten palvelun käyttäjäksi ilmoittaudutaan?

   Ilmoittautumista edellyttävän uutiskirjeemme (esim. Zalando-kaupan uutiskirjeen) lähettämistä varten käytämme nk. kaksinkertaista hyväksymismenettelyä (engl. "opt-in") tai yksinkertaista hyväksymismenettelyä (maakohtainen). Tämä tarkoittaa sitä, että lähetämme asiakkaalle uutiskirjeen vasta sitten, kun hän on sitä ennen nimenomaisesti antanut suostumuksensa uutiskirjepalvelumme aktivoimiseen. Jos asiakkaan maassa on käytettävä kaksinkertaista hyväksymismenettelyä, asiakkaan on lisäksi vahvistettava, että hänen ilmoittamansa sähköpostiosoite kuuluu hänelle. Tätä tarkoitusta varten lähetämme hänelle ilmoitussähköpostin ja pyydämme häntä napsauttamaan sen sisältämää linkkiä, mikä vahvistaa, että hän on ilmoittamansa sähköpostiosoitteen omistaja. On mahdollista, ettemme käytä tätä menettelyä, jos asiakas on jo vahvistanut muuta tarkoitusta varten olevansa kyseisen sähköpostiosoitteen omistaja.

   5.2. Palvelun käytön lopettaminen

   Jos asiakas ei halua enää tulevana ajankohtana saada uutiskirjettämme, hän voi lopettaa sen tilaamisen milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu muita kuin perushintojen mukaisia välityskuluja. Tähän riittää tekstimuodossa annettu ilmoitus (esim. sähköpostiviesti, faksi tai kirje), joka on osoitettu kyseisestä uutiskirjeestä vastaavalle Zalando-yritykselle. Myös kaikissa uutiskirjeissämme on tilaamisen lopettamisen mahdollistava linkki.

   Zalando-kaupan uutiskirjeen tilaamisen lopettaminen

   Jos asiakas haluaa lopettaa Zalando-kaupan uutiskirjeen tilaamisen, hän voi tehdä sen kätevästi preferenssikeskuksen kautta. Linkki preferenssikeskukseen löytyy jokaisesta sähköpostina tulevasta uutiskirjeestä.

   5.3. Mitä tietoja kerätään?

   Jos asiakas ilmoittautuu uutiskirjeen tilaajaksi, tallennamme automaattisesti hänen IP-osoitteensa ja rekisteröitymisen ja vahvistamisen ajankohdat. Näin pystymme todistamaan, että hän on todella rekisteröitynyt, ja tunnistamaan asiakkaan sähköpostiosoitteen mahdollisen väärinkäytön.

   Keräämme laite- ja käyttötietoja, joita tarvitaan uutiskirjeen tilaamisessa. Tätä toimintoa varten uutiskirjeet sisältävät viitteitä kuvatiedostoihin, jotka on tallennettu verkkopalvelimellemme. Kun asiakas avaa uutiskirjeen, hänen sähköpostiohjelmansa lataa kyseiset kuvatiedostot verkkopalvelimeltamme. Keräämme siten syntyvät laite- ja käyttötiedot pseudonymisoidussa muodossa sattumanvaraisesti luodun tunnusnumeron (uutiskirjeen tunniste) alle, jota emme käytä asiakkaan tunnistamiseen ilman tämän suostumusta. Näin voimme varmistaa, että ja milloin asiakas on nähnyt uutiskirjeen mitkäkin painokset. Uutiskirjeiden sisältämät linkit sisältävät samoin asiakkaan uutiskirjeen tunnisteen, jotta voimme arvioida, mitkä sisällöt kiinnostavat asiakasta. Näin saatujen tietojen perusteella laadimme asiakkaan uutiskirjeen tunnisteelle määritetyn käyttäjäprofiilin, jolloin pystymme yksilöllistämään uutiskirjeemme sisältöjä asiakkaan mielenkiinnon kohteiden mukaan ja analysoimaan tilastollisesti, miten käyttäjämme käyttävät uutiskirjepalveluamme. Nämä tiedot yhdistämme tietoihin, joita keräämme käyttöanalyysien puitteissa.

   Tämä ostostenteon yksilöllistäminen on kiinteä osa Zalando-kaupan uutiskirjepalvelua.

   Asiakas voi kieltää uutiskirjeeseen liittyvän analysoinnin milloin tahansa deaktivoimalla vastaavan uutiskirjepalvelun. Myös uutiskirjeidemme kaikissa painoksissa on tietenkin tilaamisen lopettamisen mahdollistava linkki. Lisätietoja on nähtävissä myös kohdassa "Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on?".

   Vaihtoehtoisesti asiakas voi deaktivoida kuvien näyttämisen sähköpostiohjelmastaan. Tällöin hän ei kuitenkaan näe enää uutiskirjeen koko sisältöä.

   6. Sähköpostitse ja push-palvelulla toimitettavat yksilölliset tuotesuositukset

   Palveluidemme yhteydessä tuomme asiakkaan nähtäville hänen kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia Zalandon tietoja ja tuotteita. Asiakas saa tällaisia yksilöllisiä tuotesuosituksia riippumatta siitä, onko hän tilannut uutiskirjeen vai ei. Yksilöllisten tuotesuositusten valitsemiseen käytämme lakisääteisten määritysten mukaisesti ensisijaisesti asiakkaan siihenastisia ostotietoja ja kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja, joiden perusteella päättelemme asiakasta kiinnostavat tuotteet ottaen huomioon asiakkaan meille ilmoittamat mielenkiinnon kohteet, preferenssit ja profiilitiedot.

   [Lisää]

   Mikäli asiakas ei enää halua saada meiltä tuotesuosituksia, hän voi poistaa tämän palvelun käytöstä milloin tahansa.

   • Jos asiakas ei enää halua saada meiltä tuotesuosituksia sähköpostitse, hän voi kieltää sen milloin tahansa vapaasti muotoillen esimerkiksi sähköpostitse ilman, että siitä aiheutuu muita kuin perushintojen mukaisia välityskuluja (muita kuin esim. internetyhteyden aiheuttamia kuluja tai postituskuluja). Myös kaikissa sähköpostiviesteissämme on viestien estämisen mahdollistava linkki.
   • Jos asiakas ei enää halua saada meiltä tuotesuosituksia push-palvelulla, häne voi estää tämän toiminnon milloin tahansa vastaavan sovelluksen asetuksista. Useimmissa sovelluksissamme kyseinen toiminto löytyy "Asetukset"-osion kohdasta "Ilmoitukset" tai "Push-viestit".

   7. Etusetelit

   Zalando-etusetelien tilaamisen yhteydessä annettuja tietoja käytämme tilausten tarkistamiseen ja käsittelemiseen sekä etusetelien lähettämiseen ja lunastamiseen. Tämä käsittää myösetusetelien käyttöön liittyvien tietojen kirjaamisen ja käsittelemisen, erityisesti petosten estämisen tarkoituksessa.

   [Lisää]

   Näihin tarkoituksiin käsittelemme myös seuraavia tietoja:

   • laatimispäivämäärä
   • etusetelin arvo
   • etusetelin koodi
   • yksilölliset tiedot (jos asiakas antaa)
   • etusetelin saajan nimi (henkilöille määritetyt etusetelit)
   • etusetelin lunastamisen ajankohta
   • lunastajan nimi ja lunastamiseen käytetyn asiakastilin tunniste.

   8. Miten Zalando käyttää asiakkaiden tietoja mainontaan?

   Me ja mainoskumppanimme käytämme asiakkaan tietoja luodaksemme yksilöllisiä mainoksia, joita näytetään asiakkaalle Zalandon palveluissa ja muiden palveluntarjoajien verkkosivustoilla ja sovelluksissa. Tähän me ja mainoskumppanimme käytämme markkinoilla yleisesti käytössä olevia internettekniikoita. Siten pystymme mainostamaan kohdistetusti ja tuomaan asiakkaan nähtäville ainoastaan sellaisia mainoksia ja tarjouksia, jotka voivat häntä todella kiinnostaa. Näin kykenemme täyttämään paremmin käyttäjiemme tarpeet, esittelemään uusia tuotteita sekä tarjoamaan asiakkaalle yksilölliseen ostokokemukseen perustuen pitkäaikaisesti mielenkiintoisia palveluita.

   [Lisää]

   Esimerkki

   Jos asiakas etsii Zalandon mainoskumppanin verkkosivustolta urheilukenkiä, pystymme ottamaan huomioon nämä tiedot Zalando-kaupassa tehdyissä tuotehauissa. Siten voimme tuoda asiakkaan nähtäville esim. "Kengät"-tuoteluokassa ensin urheilukenkiä tai suositella urheilukenkiä jo etusivun uutisotsikossa. Jos asiakas ilmoittaa meille mieltymyksensä asiakastilinsä kautta tai jos hän on jo ostanut meiltä urheiluvarusteita, voimme ottaa huomioon nämä tiedot suosituksissamme.

   8.1. Mainostamistavat ja -kanavat

   Zalandon ja Zalandon mainoskumppanien käyttämiin mainostamistapoihin kuuluvat Zalando-kaupassa näytettävät esittelyt (verkkosivuston ja sovellusten sisäisen optimoinnin puitteissa), sosiaalisissa verkostoissa näytettävät mainosilmoitukset (esim. Facebookin ja Instagramin mainokset ja Youtube-videomainokset) ja mainosikkunat, joita välitetään Zalandon käyttämien verkkomainosverkostojen, kuten DoubleClick by Googlen, kautta.

   Zalando Marketing Services GmbH

   Zalando tarjoaa mainospalveluita myös Zalando Marketing Services GmbH:n kautta.Linkki Zalando Marketing Services GmbH:n verkkosivustolle

   Zalando ei myy henkilötietoja. Jos mainosasiakkaamme varaavat Zalando Marketing Services GmbH:lta Zalandon tarjoaman mainostamismahdollisuuden, ne eivät saa ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta mitään tietoja, joista asiakas voitaisiin tunnistaa ja joiden kautta häneen voitaisiin ottaa yhteyttä. Mainosasiakkaamme saavat meiltä ainoastaan anonyymejä, yhteen koottuja raportteja, jotka sisältävät mainospalveluidemme tehokkuutta ja laajuutta. Nämä raportit perustuvat Zalando Marketing Services GmbH:n omiin kartoituksiin. Osittain huomioimme myös yhteen liitetyt raportit, joita saamme mainoskumppaneiltamme ja sosiaalisilta verkostoilta. Niistä saadaan esimerkiksi selville, miten mainostoimintomme ovat vaikuttaneet myynteihin eri asiakasryhmissä.

   8.2. Tiedot, joita käytämme kohderyhmien määrittämiseen

   Kohderyhmien määrittämiseen käytämme tietoja, joita saamme omista käyttäjiemme ja asiakkaidemme käyttö- ja ostokäyttäytymistä koskevista tietoanalyyseistämme ja markkinatutkimuksestamme, joka perustuu Zalandon keräämiin käyttäjätietoihin pohjautuvaan käyttäjäsegmentointiin. Tällöin huomioimme erityisesti yhteen liitetyt, pseudonymisoidut tai anonymisoidut ostotiedot, hakuyritykset, mielenkiinnon kohteet määrittävät tiedot, demografiset profiilitiedot sekä laite- ja käyttötiedot.

   Esimerkki

   Yksi kohderyhmä voisi olla esimerkiksi seuraava: "25–35-vuotiaat muotitietoiset ja liikunnasta kiinnostuneet naiset, jotka ovat tilanneet kuluneen vuoden aikana jonkin Adidaksen tuotteen."

   Mainoskumppaneillamme on myös mahdollisuus asettaa käyttöömme omia, itse keräämiään tietoja käyttäjäsegmentointia varten. Mainoskumppanien on luvattava Zalandolle välittävänsä ainoastaan yhteen liitettyjä, salattuja ja Zalandolle anonymisoituja tietoja, jottemme voi määrittää tietojen kuuluvan kenellekään tietylle henkilölle, erityisesti kenellekään tietylle Zalando-kaupan käyttäjälle. Joiden kohderyhmien osalta kohderyhmä määritetään käyttäjien verkkokäyttäytymisen perusteella. Näin on silloin, kun mainos halutaan esittää ainoastaan sellaisille käyttäjille, jotka ovat avanneet viime aikoina tietyn verkkosivuston tai etsineet tiettyjä sisältöjä.

   8.3. Näiden tietojen käyttö Zalando-kaupan ja muiden Zalandon palveluiden verkkomainontaan

   Käytämme edellä mainittuja tietoja verkko-optimoinnissa näyttääksemme asiakkaalle hänelle mielenkiintoisia suosituksia ja sisältöjä hänen etsiessään tuotteita tai avatessaan uutisotsikoita tai tuoteluokkien otsikoita. Verkko- ja sovellusoptimointi perustuu evästeiden ja vastaavien tunnistetekniikoiden käyttöön, joiden avulla kerätään pseudonyymisti laite- ja käyttötietoja. Näitä tietoja ei käytetä asiakkaan tunnistamiseksi henkilökohtaisesti, vaan niiden ainoana tarkoituksena on auttaa sivustojemme käytön kartoituksessa pseudonyymisti. Asiakkaan tietoja ei liitetä missään vaiheessa pysyvästi muihin hallussamme oleviin häntä koskeviin henkilötietoihin. Mainitulla tekniikalla pystymme esittelemään asiakkaalle tuotteita ja/tai erityistarjouksia ja palveluja, joiden sisältö perustuu laite- ja käyttötietoihin (esimerkiksi mainos, joka pohjautuu siihen, että asiakas on tarkastellut edellisinä päivinä ainoastaan urheiluvaatteita).

   Jos asiakas ei halua verkko-optimointia käytettävän, hän voi poistaa sen käytöstä milloin tahansa

   • Zalando-kaupassa se tehdään deaktivoimalla asetus "Tietojen käsittely". Zalando-sovelluksessa tämä toiminto löytyy Ohje-valikon kohdasta "Tietoa meistä". Zalando-verkkokaupassa tämä toiminto löytyy heti sen linkin vierestä, jonka kautta pääsee tähän tietosuojailmoitukseen.
   • Muissa palveluissa se tehdään deaktivoimalla verkkoanalyysi tai sovellusanalyysi. On myös huomattava, että verkko- ja sovellusoptimointiin käytettäviä tietoja tarvitaan myös muihin tarkoituksiin (kuten palveluidemme tarjoamiseen). Niihin käytettävien tietojen kerääminen ei siis lopu deaktivoinnilla. Asiakkaalle näytettävä mainos ei sitten kuitenkaan ole enää yksilöllistetty.

   8.4. Käyttö sosiaalisissa verkostoissa

   Jos mainostamme sosiaalisten verkostojen (esim. YouTube, Facebook, Instagram) kautta, meillä on mahdollisuus välittää tietoja Zalando-palvelujen käyttäjistä (esim. laite- ja käyttötiedot, mainos- ja evästetunnisteet, sähköpostiosoitteet), joiden oletamme kuuluvan jonkun mainosasiakkaamme kohderyhmään tai joilla on tiettyjä tunnuspiirteitä (esim. ikäryhmä, alue, kiinnostuksen kohteet) salatussa muodossa edelleen kulloisellekin sosiaaliselle verkostolle.

   Tällöin kyseinen sosiaalinen verkosto – joko toimeksiannostamme toimeksiannonsaajana tai vastaavan käyttäjän suostumuksella – avaa välitettyjen tietojen salauksen ja tuo käyttäjän näkyville (jos tämä on vastaavan sosiaalisen verkoston jäsen) tämän vastaavan sosiaalisen verkoston jäsenyyden puitteissa haluamamme mainoksen.

   Jos asiakas ei toivo meidän käyttävän hänen tietojaan tuodakseen hänen näkyvilleen yksilöllisiä mainoksia sosiaalisissa verkostoissa, hän voi estää tietojensa luovuttamisen seuraavasti:

   • Zalando-kaupassa se tehdään deaktivoimalla asetus "Tietojen käsittely". Zalando-sovelluksessa tämä toiminto löytyy Ohje-valikon kohdasta "Tietoa meistä". Zalando-verkkokaupassa tämä toiminto löytyy heti sen linkin vierestä, jonka kautta pääsee tähän tietosuojailmoitukseen.
   • Muissa palveluissa se tehdään deaktivoimalla verkkoanalyysi tai sovellusanalyysi.

   Jos asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa luovuttamiseen sosiaalisille verkostoille, hän voi perua suostumuksensa milloin tahansa.

   Lisäksi asiakkaalla voi olla mahdollisuus estää tietojensa käyttö yksilöllistettyyn mainonstaan suoraan käyttämiensä sosiaalisten verkostojen kautta kulloisenkin palveluntarjoajan vastaavassa toiminnossa. Lisätietoja on nähtävissä suoraan seuraavilta tahoilta:

   Facebook (Facebook, Instagram):

   Google (Googlen mainosverkosto, YouTube, Google-haku):

   8.5. Verkkomainosverkostojen välittämissä mainosikkunoissa (uudelleenkohdistus)

   Mainoskumppanit, joilla on verkkomainosverkostojen toimintaa, voivat asettaa Zalando-kauppaan ja muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille ja sovelluksiin evästeitä ja vastaavia tekniikoita asiakkaiden käyttäytymisen kartoittamiseksi pseudonyymisti laite- ja käyttötietoihin pohjautuen. Nämä mainoskumppanit pyrkivät kerättyjen tietojen pohjalta tunnistamaan, millä todennäköisyydellä asiakas kuuluu meidän tarkoittamaamme kohderyhmään, ja ottavat tämän huomioon mainosilmoitusten valinnassa verkkomainosverkoston kautta välitetyissä mainosikkunoissa. Tätä tavanomaista internet-tekniikkaa kutsutaan uudelleenkohdistamiseksi. Uudelleenkohdistus mahdollistaa asiakkaan mahdollisimman oleellisen mainonnan aktivoimisen ja mainoskeinojen tehokkuuden ja laajuuden mittaamisen, mutta myös käynnistettyihin kampanjoihin osallistuvien mainoskumppanien laskutuksen tarkistamisen.

   Lisätietoja on saatavilla kulloisenkin mainosikkunan ylläpitäjältä ja ikkunan välittämiseen palkatuilta verkkomainosverkostoilta. Yleiskuvaus mainoskumppaneista ja huomautuksia mainonnan estämiseen on esitetty kohdassa "Yksittäisiä verkkosivustoja koskevat huomautukset".

   Asiakas voi estää milloin tahansa uudelleenkohdistukseen tarkoitetun tietojensa käsittelyn seuraavasti:

   • Zalando-kaupassa se tehdään deaktivoimalla asetus "Tietojen käsittely". Zalando-sovelluksessa tämä toiminto löytyy Ohje-valikon kohdasta "Tietoa meistä". Zalando-verkkokaupassa tämä toiminto löytyy heti sen linkin vierestä, jonka kautta pääsee tähän tietosuojailmoitukseen.
   • Muissa palveluissa se tehdään deaktivoimalla käyttöanalyysit.
   • Meidän verkkosivustojemme ja sovellustemme osalta verkkomainosverkostojen hallitsema uudelleenkohdistus voidaan estää myös European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) -yhdistyksen deaktivointisivun kautta:Estä muu mainonta.

   On myös huomattava, että uudelleenkohdistukseen käytettäviä tietoja tarvitaan myös muihin tarkoituksiin (kuten palveluidemme tarjoamiseen). Niihin käytettävien tietojen kerääminen ei siis lopu deaktivoinnilla. Asiakkaalle näytettävä mainos ei sitten kuitenkaan ole yksilöllistetty.

   9. Kenelle asiakkaan tietoja luovutetaan?

   Zalando luovuttaa asiakkaan tietoja edelleen ainoastaan siinä tapauksessa, että saksalainen tai eurooppalainen tietosuojalainsäädäntö sen sallii. Me työskentelemme muutamien palveluntarjoajien kanssa tiiviissä yhteistyössä esim. asiakaspalvelun (esim. puhelinneuvonta), teknisten palveluiden (esim. tietokonekeskusten hallinta) ja logistiikan (esim. jakelulaitos kuten DHL) alalla. Tällaiset palveluntarjoajat saavat käsitellä asiakkaan tietoja periaatteessa vain toimeksiantomme erityisehtojen mukaisesti. Jos käytämme tällaisia toimeksisaajia, ne saavat asiakkaan tiedot käyttöönsä vain siinä laajuudessa ja sille ajanjaksolle kuin on välttämätöntä kulloisenkin palvelun toteuttamiseen. Jos asiakas tekee hankintoja Zalando-kumppanilta, luovutamme hänestä tiettyjä ostotietoja kyseiselle Zalando-kumppanille (esim. nimen ja toimitusosoitteen), jotta Zalando-kumppani pystyy toimittamaan asiakkaalle tilatut tuotteet.

   [Lisää]

   9.1. Zalando-yritysryhmän yritykset

   Zalando-yritysryhmän sisällä käytetään yhteisesti monia järjestelmiä ja tekniikoita. Näin me pystymme tarjoamaan asiakkaille edullisempia, parempia, turvallisempia, yhtenäisempiä ja mielenkiintoisempia palveluita. Tältä pohjalta Zalando-yritysryhmän ne yritykset ja osastot saavat pääsyn asiakkaan tietoihin, jotka tarvitsevat sitä sopimuspohjaisten ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseen tai Zalando-yritysryhmän sisäisten toimintojen toteuttamiseen.

   Esimerkkejä
   • Kun asiakas kirjautuu asiakastilinsä (palveluntarjoaja: Zalando SE) kautta Zalon-palveluun (palveluntarjoaja: Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH), Zalando SE antaa Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH:lle mahdollisuuden tarkastella vaadittavassa laajuudessa kyseiselle asiakastilille tallennettuja tietoja.
   • Jos asiakas ottaa yhteyttä Zalandon asiakaspalveluun, hänen tiedustelunsa ohjataan edelleen Zalando Customer Care DACH SE & Co. KG:lle tai Zalando Customer Care International Se & Co. KG:lle, jossa se käsitellään. Nämä molemmat Zalando-yritykset ovat vastuussa Zalando-yritysryhmän sisällä asiakaspalvelusta. Jos asiakkaan asian käsittely sitä vaatii, nämä molemmat Zalando-yritykset saavat mahdollisuuden tarkastella asiakkaan niitä tietoja, jotka on tallennettu mainitun toisen Zalando-yrityksen arkistoon.
   • Jos asiakas tekee tilauksen, hänen tilaus- ja maksutietonsa luovutetaan Zalando Payments GmbH:lle. Zalando Payments GmbH on vastuussa maksujen käsittelystä Zalando-yritysryhmän sisällä.

   9.2. Jakeluyritykset

   Tilausten toimittamista varten työskentelemme yhdessä ulkoisten jakeluyritysten, kuten DHL:n, kanssa. Nämä jakeluyritykset saavat meiltä kulloisenkin toimeksiannon toteuttamiseen seuraavat asiakastiedot:

   • nimi
   • toimitusosoite
   • postinumero (joa tilaus halutaan DHL-pakettiasemalle)
   • tarvittaessa sähköpostiosoite (jos jakelijan halutaan ilmoittavan arvioitu perille saapumisaika sähköpostitse).

   9.3. Zalando-kumppanuusohjelmaan osallistuvat kumppanit

   Zalando-kumppanuusohjelman puitteissa annamme muille kauppiaille (nk. Zalando-kumppaneille) mahdollisuuden myydä niiden tuotteita (nk. Zalando-kumppanin tuotteita) Zalando-kaupan kautta. Zalando-kauppa toimii Zalando-kumppanuusohjelmassa myyntialustana, joka välittää myyntisopimuksia. Tällöin kulloisenkin Zalando-kumppanin tuotteen yhteydessä lukee "myynti ja lähetys kumppanimme toimesta" sekä kulloisenkin Zalando-kumppanin nimi.

   Jos asiakas tilaa Zalando-kumppanin tuotteen, kyseinen Zalando-kumppani lähettää tuotteen yleensä suoraan hänelle. Tätä tarkoitusta varten luovutamme Zalando-kumppanillemme asiakkaan ostotiedot. Niihin sisältyvät

   • tarkat tiedot tilatuista Zalando-kumppanin tuotteista
   • nimi
   • toimitusosoite.

   Joissain tapauksissa ja joissain maissa luovutamme kumppanillemme myös asiakkaan sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, mutta vain silloin, kun se on välttämätöntä tilattujen tuotteiden toimittamiseksi.

   Vaikka asiakas ostaisikin Zalandolta Zalando-kumppanille kuuluvan tuotteen, vastuu asiakkaan tietojen käsittelystä on edelleen Zalandolla. Asiakkaan tietoja ei käsitellä yhdessä Zalando-kumppanin kanssa eikä Zalando-kumpanintoimeksiannosta. Zalando varmistaa, että Zalando-kumppaneilla ei ole asiakkaan tietojen käsittelyn hallintamahdollisuuksia Zalando-kumppanuusohjelman puitteissa. Jos asiakas ostaa Zalandolta Zalando-kumppanille kuuluvan tuotteen tai tavaran, Zalando luovuttaa Zalando-kumppanille vain aikaisemmin mainitut tiedot, joita Zalando-kumppani tarvitsee toteuttaakseen velvollisuutensa asiakkaan suhteen, toisin sanoen toimittaakseen asiakkaan ostamat tuotteet asiakkaalle. Jos Zalando luovuttaa aikaisemmin mainituista syistä asiakkaan tietoja Zalando-kumppanille, Zalando varmistaa kumppanin kanssa solmittavin sopimuksen, että Zalando-kumppani saa käsitellä asiakkaan tietoja ainoastaan aikaisemmin mainittuihin tarkoituksiin.

   Tässä yhteydessä on huomattava, että Zalando-kumppaneilla on omat tietosuojasääntönsä. Ne löytyvät tavallisesti Zalando-kaupan kulloiseltakin kumppanisivuilta ja/tai vastaavan Zalando-kumppanin verkkosivustolta. Zalando ei ole vastuussa Zalando-kumppanien tietosuojasäännöistä eikä tietosuojakäytännöistä.

   9.4. Teknisten palveluiden tarjoajat

   Me työskentelemme yhdessä teknisten palveluiden tarjoajien kanssa voidaksemme tarjota palvelujamme. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Telekom Deutschland GmbH, Salesforce.com EMEA Ltd. ja Amazon Web Services, Inc. Mikäli ne käsittelevät asiakkaan tietoja Euroopan unionin ulkopuolella, se voi johtaa siihen, että näitä tietoja luovutetaan maahan, jonka tietosuojan taso on heikompi kuin Euroopan unionin tietosuojan taso. Tällaisissa tapauksissa Zalando varmistaa, että vastaava palveluntarjoaja takaa sopimuspohjaisesti tai muulla tavoin yhtäläisen tietosuojan tason.

   9.5. Asiakastietorekisterit

   Yhteistyö petosten estämisessä, maksutapojen valinnassa ja luottokelpoisuuden tarkistamisessa ulkoisten asiakastietorekisterien kanssa tapahtuu maakohtaisesti maakohtaisten erityispiirteiden ja vaatimusten huomioon ottamiseksi. KohdassaMaakohtaiset tiedot on nähtävissä lisätietoja siitä, missä maissa me toimimme yhteistyössä minkäkin ulkoisen maksupalvelujen tarjoajan ja asiakastietorekisterin kanssa. Sieltä löytyy myös erityisiä tietosuojahuomautuksia, jotka olemme asettaneet asiakkaiden käyttöön kulloisenkin maksupalvelun tarjoajan ja asiakastietorekisterin puolesta.

   9.6. Sosiaalisen median verkostot

   Mainoskampanjoiden puitteissa luovutamme tietosuojalainsäädännön mukaisesti sosiaalisten verkostojen tarjoajille. Lisätietoja on nähtävissä kohdassa "Miten Zalando käyttää asiakkaiden tietoja mainontaan?".

   9.7. Viranomaiset ja muut kolmannet osapuolet

   Luovutamme asiakkaan tietoja tarvittaessa lainvalvontaviranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, jos meillä on siihen viranomaisten tai tuomioistuimen päätökseen tai siviili- ja rikosoikeuteen nojautuva velvollisuus.

   10. Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on?

   Asiakkaalla on vastaavien lakisääteisten edellytysten täyttyessä seuraavat lakisääteiset tietosuojaoikeudet: pääsy henkilötietoihin (GDPR, 15 artikla), oikeus tietojen poistamiseen (GDPR, 17 artikla), oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR, 16 artikla), oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR, 18 artikla), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR, 20 artikla), oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (GDPR, 77 artikla), oikeus peruuttaa suostumus (GDPR, 7 artikla 3 kohta) sekä oikeus vastustaa tiettyjä käsittelytoimenpiteitä (GDPR, 21 artikla).Yhteystiedot asiakkaan vastaavia pyyntöjä varten löytyvät kohdasta "Yhteyshenkilöt".

   [Lisää]

   Tärkeitä huomautuksia:

   • Sen varmistamiseksi, että asiakkaan tietoja ei luovutetan kolmansille osapuolilletietopyyntöjen yhteydessä, asiakkaan tulee liittää pyyntöänsä koskevaan sähköpostiviestiin tai kirjeeseen riittävän todisteen henkilöllisyydestään.
   Vihje

   Normaalisti riittää, että asiakas lähettää meille pyyntönsä käyttäen asiakastililleen tallentamaansa sähköpostiosoitetta.

   • Asiakas voi muuttaa itse suurinta osaa tiedoistaan asiakastilinsä avulla. Muissa tapauksissa hänen tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.
   • Tietosuojaviranomaisten toimintavaltuudet perustuvat kulloisenkin toimipaikan sijaintiin. Asiakas voi myös kääntyä asuinpaikkansa tietosuojaviranomaisen puoleen, joka toimittaa asiakkaanvalituksen edelleen vastuussa olevalle viranomaiselle. Zalandosta päävastuullinen viranomainen on Berliinin tietosuojaa ja tiedonsaantivapautta koskeva valtuutettu: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Saksa.
   • Jos asiakas on antanut suostumuksen tietojensa käsittelyyn, hän voiperuuttaa sen milloin tahansa. Peruutuksella ei ole vaikutusta asiakkaan tietojen käsittelyn laillisuuteen peruutusta edeltäneelle ajalle.
   • Asiakas voi vastustaa milloin tahansa syytä ilmoittamatta tietojensa käsittelyä, jonka tarkoituksena onmainonta, mukaan lukien suoramainonta (myös tietoanalyysien laatiminen).
   • Jos asiakkaan tietojen käsittelymme pohjautuu etujamme koskevaan arviointiin GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti (esim. luottokelpoisuustietojen ilmoittaminen ulkoiseen asiakastietorekisteriin), asiakas voivastustaa tietojensa käsittelyä. Vastustamisen yhteydessä pyydämme asiakasta esittämään syyt, joiden vuoksi hän ei halua tietojansa käsiteltävän. Jos vastustaminen on perusteltua, tarkistamme asian ja joko lopetamme tietojen käsittelyn tai mukautamme sitä tai ilmoitamme asiakkaalle huomattavan tärkeät ja perustellut syyt sille, miksi saamme jatkaa hänen tietojensa käsittelyä.

   11. Milloin asiakkaan tiedot poistetaan?

   Säilytämme asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyihin tarkoituksiin, erityisesti sopimuspohjaisten ja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseen. Tarvittaessa säilytämme asiakkaan henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, jos ja niin kauan kuin laki sen meille sallii tiettyjä tarkoituksia varten, mukaan lukien oikeuksiemme puolustamiseen.

   [Lisää]

   Jos asiakas sulkee asiakastilinsä, poistamme kaikki hänestä tallennetut tiedot. Jos asiakkaan tietojen täydellinen poistaminen ei ole lakisääteisistä syistä mahdollista tai tarpeen, jatkokäsittelyyn tähtäävä pääsy kyseisiin tietoihin estetään.

   Mitä tarkoittaa pääsyn estäminen?

   Kun pääsy tietoihin estetään, niin käyttöoikeuksia rajoitetaan ja tällöin varmistetaan myös muilla teknisillä ja organisatorisilla keinoilla, että vain muutama työntekijä pystyy tarkastelemaan kyseisiä tietoja. Nämä työntekijät saavat käyttää kyseisiä tietoja, joiden käyttöä on rajoitettu, vain aikaisemmin määriteltyihin tarkoituksiin (esim. verotarkastukseen verovirastolle toimitettavaa ilmoitusta varten).

   Pääsy estetään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

   • Asiakkaan tilaus- ja maksutietoja ja mahdollisesti muitakin tietoja koskevat tavallisesti erilaiset lakisääteiset säilytysvelvollisuudet, joista on säädetty esim. kauppalaissa (Saksassa HGB) ja verolaissa (Saksassa AO). Laki velvoittaa meitä säilyttämään näitä tietoja verotarkastuksia ja kirjanpitotarkastuksia varten enintään kymmenen vuoden ajan. Vasta sen jälkeen saamme poistaa ne lopullisesti.
   • Vaikka asiakkaan tietoja ei koskisikaan lakisääteinen säilytysvelvollisuus,voimme olla poistamatta niitä välittömästi lain sallimissa tapauksissa ja sen sijaan tilapäisesti estää pääsyn niihin. Näin toimitaan erityisesti tapauksissa, joissa kyseisiä tietoja tarvitaan mahdollisesti vielä sopimuksen toteuttamisen jatkamiseksi tai oikeusprosessien puitteissa tai oikeuksien puolustamiseksi (esim. valitusten yhteydessä). Pääsyn estämisen keston pääasiallinen kriteeri on tällöin lakisääteinen vanhentumisaika. Vastaavan vanhentumisajan kuluttua umpeen kyseiset tiedot poistetaan lopullisesti.

   Poistamista voidaan välttää lain sallimissa tapauksissa, jos kyseessä olevat tiedot ovat anonymisoituja tai pseudonymisoituja ja poistaminen tekisi tieteellisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin tähtäävän käsittelyn mahdottomaksi tai vaikeuttaisi sitä huomattavasti.

   12. Miten Zalando suojelee asiakkaan tietoja?

   Asiakkaidemme henkilötiedot välitetään turvallisesti salattuina. Tämä koskee sekä asiakkaan tilaus- että sisäänkirjautumistietoja. Käytämme tähän tarkoitukseen SSL-koodausjärjestelmää (Secure Socket Layer). Lisäksi olemme suojanneet verkkosivustomme ja muut järjestelmämme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä asiakkaiden tietojen katoamista, tuhoutumista, väärinkäyttöä, muuttamista ja valtuuttamattomien henkilöiden toimesta tapahtuvaa levittämistä vastaan.

   13. Muutosten tekeminen tähän tietosuojailmoitukseen ja yhteyshenkilöt

   Kehittämällä verkkosivustojamme ja sovelluksiamme sekä ottamalla käyttään uutta teknologiaa pyrimme parantamaan asiakkaille tarjoamiamme palveluja. Tämän vuoksi tähän tietosuojailmoitukseen saattaa olla välttämätöntä tehdä muutoksia. Suosittelemmekin asiakkaille tämän tietosuojailmoituksen lukemista uudelleen aika ajoin.

   Zalando-yritysryhmän tietosuojaa koskevia kysymyksiä voi esittää milloin tahansa tietosuojavaltuutetullemme. Häneen saa parhaiten yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseendatenschutz@zalando.de.

   [Lisää]

   Yhteydenotot Zalandon tietosuojavaltuutettuun:

   Datenschutz
   Zalando SE
   Valeska-Gert-Straße 5
   10243 Berlin
   Saksa

   Faksi: +49 (0)30 2759 46 93
   Sähköposti:
   datenschutz@zalando.de

   14. Maakohtaiset tiedot

   Tapamme käsitellä tietoja saattavat vaihdella eri maissa. Tässä luvussa on nähtävissä, mitä maakohtaisia poikkeamia on olemassa.

   [Lisää]

   14.1. Saksa

   Saksassa asuvien kuluttajien luottokelpoisuustarkastuksista vastaava palveluntarjoaja onInfoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Saksa.

   Yksityiskohtaiset Infoscore Consumer Data GmbH:n tietosuojahuomautukset GDPR-asetuksen 14 artiklan mukaisesti, erityisesti liiketarkoituksia, tietojen tallentamista ja tietojen vastaanottajia koskevat tiedot sekä asiakkaiden tietosuojaoikeudet Infoscore Consumer Data GmbH:n suhteen, ovat nähtävissä napsauttamallatästä tai verkko-osoitteessa https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

   14.2. Itävalta

   Itävallassa asuvien kuluttajien luottokelpoisuustarkastuksista vastaava palveluntarjoaja onCRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Saksa

   Yksityiskohtaiset CRIF Bürgel GmbH:n tietosuojahuomautukset GDPR-asetuksen 14 artiklan mukaisesti, erityisesti liiketarkoituksia, tietojen tallentamista ja tietojen vastaanottajia koskevat tiedot sekä asiakkaiden tietosuojaoikeudet CRIF Bürgel GmbH:n suhteen, ovat nähtävissä tässä:https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

   14.3. Sveitsi

   Sveitsissä asuvien kuluttajien luottokelpoisuustarkastuksista vastaava palveluntarjoaja onCRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München,Saksa.

   Yksityiskohtaiset CRIF Bürgel GmbH:n tietosuojahuomautukset GDPR-asetuksen 14 artiklan mukaisesti, erityisesti liiketarkoituksia, tietojen tallentamista ja tietojen vastaanottajia koskevat tiedot sekä asiakkaiden tietosuojaoikeudet CRIF Bürgel GmbH:n suhteen, ovat nähtävissä tässä:https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.

   14.4. Hollanti

   Hollannissa asuvien kuluttajien luottokelpoisuustarkastuksista vastaava palveluntarjoaja onExperian Nederland B.V., Grote Marktstraat 49, 2511 BH Den Haag, Hollanti.

   14.5. Belgia

   Belgiassa asuvien kuluttajien luottokelpoisuustarkastuksista vastaava palveluntarjoaja onInfoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Saksa.

   14.6. Ruotsi

   Ruotsissa asuvien kuluttajien luottokelpoisuustarkastuksista vastaava palveluntarjoaja onUC AB, Årstaängsvägen 21B, 117 88 Stockholm, Ruotsi.

   14.7. Norja

   Norjassa asuvien kuluttajien luottokelpoisuustarkastuksista vastaava palveluntarjoaja onExperian AS, Karenslyst Alle 8 B, PO Box 5275 Majorstuen, 0303 Oslo, Norja

   14.8. Suomi

   Suomessa asuvien kuluttajien luottokelpoisuustarkastuksista vastaava palveluntarjoaja onSuomen Asiakastieto Oy, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki, Suomi.

   15. Evästeitä koskevat huomautukset

   Tässä luvussa on nähtävissä, mitä evästeitä käytämme. Luettelon kaikista käyttämistämme evästeistä saa esiin napsauttamalla tästä:link

   Customer Service Live Chat
   Customer Service Live Chat is not available at the moment
   Siirry luvulle
    Versio: 5/2019
    Vanhemmat versiot
    https://www.zalando-lounge.com/cookies